facebook RSS # #

10.12.2018 15:31

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-17 11:13       aktualizacja: 2017-10-18 09:52       Wiadomości PAP
  A A A

10 pytań. Test dla kandydatów na pracownika samorządowego

10 pytań. Test dla kandydatów na pracownika samorządowego
Fot. Fotolia
Publikujemy 10 autentycznych pytań z naboru na stanowiska urzędnicze w jednym z miast wojewódzkich.

Zagadnienia, które znajdą Państwo poniżej, wykorzystane zostały w różnych testach wiedzy odbywajacych się w ostatnim czasie w Urzędzie Miasta Lublin. Test wiedzy jest jednym z etapów postępowania rekrutacyjnego.

Na końcu tekstu publikujemy link do odpowiedzi.

1) O ustroju gminy stanowi:
a) statut
b) rozporządzenie Rady Ministrów
c) zarządzenie wojewody

2) Kierownikiem urzędu gminy jest:
a) przewodniczący rady gminy
b) wójt
c) sekretarz gminy

3) Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
a) ustalanie wynagrodzenia wójta
b) gospodarowanie mieniem komunalnym
c) powoływanie oraz odwoływanie zastępców wójta

4) Podejmowanie uchwał w sprawach herbu miasta, nazw ulic i placów publicznych, wznoszenia pomników należy do kompetencji:
a) rady miasta
b) prezydenta miasta
c) wojewody

5) Wójt jako organ administracji publicznej wydaje:
a) rozporządzenia
b) decyzje
c) uchwały

6) Za gospodarkę finansową gminy odpowiada:
a) rada gminy
b) skarbnik gminy
c) wójt

7) Gminę na zewnątrz reprezentuje:
a) przewodniczący rady gminy
b) sekretarz
c) wójt

8) Honorowe obywatelstwo Miasta nadaje:
a) Prezydent Miasta
b) Rada Miasta
c) Wojewoda

9) Prezydent Miasta jest wybierany w wyborach:
a) powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym
b) powszechnych, równych, pośrednich, w głosowaniu tajnym
c) powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu jawnym

10) Rada gminy obraduje na:
a) sesjach
b) zjazdach
c) posiedzeniach

Prawidłowe odpowiedzi dostępne są TUTAJ

kic/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25