facebook RSS # #

26.09.2018 13:44

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-20 10:39       aktualizacja: 2017-10-20 12:40       Wiadomości PAP
  A A A

Droga do szkoły. Gimbusy w dalszym ciągu w złym stanie technicznym

Droga do szkoły. Gimbusy w dalszym ciągu w złym stanie technicznym
Fot.PAP/M.Walczak
Główny Inspektorat Transportu Drogowego alarmuje, że autobusy szkolne i gimbusy w dalszym ciągu są w złym stanie technicznym. Najczęściej wykrywanymi usterkami podczas kontroli pojazdów są niesprawne układy hamulcowe, oświetlenie i zużyte bieżniki opon.
 
Kontrolę gimbusów prowadzono od początku roku szkolnego. Inspektorzy skontrolowali w tym okresie 1503 pojazdy. Nałożyli 111 mandatów, głównie za brak odpowiedniej dokumentacji lub zły stan techniczny pojazdów. Zatrzymali 182 dowody rejestracyjne, w 62 przypadkach wydając zakaz dalszej jazdy. To oznacza, że średnio podczas co ósmej kontroli zatrzymywano dowód rejestracyjny niesprawnego autobusu szkolnego. To nieco lepiej niż rok wcześniej, kiedy średnio podczas co szóstej kontroli zatrzymywano dowód rejestracyjny.

Najwięcej zastrzeżeń do stanu technicznego miała GITD w województwach: świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim oraz dolnośląskim; najmniej w województwach: lubuskim łódzkim i podkarpackim.

Najczęściej występujące usterki pojazdów szkolnych to: niesprawne układy hamulcowe, wydechowe i kierownicze, wycieki płynów eksploatacyjnych, zużyte bieżniki opon, niesprawne oświetlenie oraz brak badań technicznych. Kontrole będą w dalszym ciągu prowadzone.

GITD zaapelowała do władz samorządowych, aby przy organizowaniu przetargów na szkolnych przewoźników nie kierowały się kryterium najniższej ceny.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

woj/
TAGI: TRANSPORT
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-10-23 08:08:25
mireko66: Druga sprawa to nieustanne odraczanie wejścia w życie niektórych przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Część jst nie podejmuje działań należących do organizatora publicznego transportu zbiorowego. Uczniowie szkół ponadpodstawowych mają problem z dojazdem do szkoły.
 
2017-10-23 07:57:27
mireko66: Wiele gmin, zwłaszcza miejsko-wiejskich i wiejskich, obowiązkowo dowozi uczniów na własny koszt (zadanie własne). Żadna z wag przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej nie uwzględnia tej krzywdzącej nierówności dotyczącej tylko niektórych jst. Warto przypomnieć, że nie było tak zawsze. Minister prof. Mirosław Handke, przeprowadzając zmiany strukturalne, w rozporządzeniu z 16 grudnia 1999 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na rok 2000 przewidział wagę P7 – 0,30 dodatek na dofinansowanie wydatków związanych z racjonalizacją sieci szkół. Dodatek ten był kalkulowany według liczby dowożonych uczniów w gminach na terenach wiejskich oraz dowożonych uczniów niepełnosprawnych. W roku 2001 środki były już znacznie niższe, o czym stanowiły przyjęte – w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wagi P4-P6, czyli dodatki na dofinansowanie wydatków związanych z racjonalizacją sieci szkół. Wynosiły odpowiednio 0,04 kalkulowana według liczby uczniów uprawnionych do dowożenia na odległość od 3 do 5 km oraz 0,07 – według liczby uczniów uprawnionych do dowożenia na odległość od 5 do 10 km i 0,15 – według liczby uczniów uprawnionych do dowożenia na odległość powyżej 10 km. Rygorystyczne zasady dotyczące racjonalizacji sieci szkół podstawowych i tworzenia gimnazjów, które powodowały zwiększenie zakresu dowożenia były rekompensowane ww. wagami i darmowymi gimbusami. Szybko to się skończyło a ciężar dowożenia spoczął wyłącznie na jst.
Obecnie art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jst wyłącza dowożenie uczniów z podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Warto zauważyć, że wyłącza również zadania związane z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz zadań związanych z prowadzeniem innych form wychowania przedszkolnego. Wychowanie przedszkole objęto jednak dotacją celową. Takie samo rozwiązanie mogłoby być zastosowane również w dowożeniu. Jst mogłyby przeznaczyć wtedy większe środki na dowożenie, co poprawiłoby warunki i bezpieczeństwo dowożonych uczniów. A koszty dowożenia - w przeliczeniu na ucznia - stale rosną, ponieważ uczniów ubywa, a trzeba dowozić ich z tego samego lub nawet większego terenu. W dobie reformy dochodzi do dowożenia "krzyżowego" do centralnej szkoły z oddziałami gimnazjalnymi oraz do szkoły podstawowej poszerzonej o klasy VII i w roku przyszłym - VIII.


 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25