facebook RSS # #

10.12.2018 04:23

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-11-10 14:03       aktualizacja: 2017-11-10 15:06       Wiadomości PAP
  A A A

Ziemia dla JST. Rząd proponuje ułatwienia w nabywaniu ziemi rolnej

Ziemia dla JST. Rząd proponuje ułatwienia w nabywaniu ziemi rolnej
Fot. PAP/L. Szymański
Samorządy będą mogły łatwiej nabywać ziemię rolną - przewiduje rządowy projekt zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Proponowana regulacja umożliwia samorządowym osobom prawnym nabywanie gruntów rolnych za zgodą dyrektora KOWR i przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego ziemi z zasobów skarbu państwa.

Ministerstwo rolnictwa skierowało do konsultacji propozycję zmian przepisów dotyczących gospodarowania ziemią rolną w Polsce, które zostały zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Według projektowanej regulacji samorządowe osoby prawne będą mogły nabyć nieruchomość rolną na cele publiczne za zgodą dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Proponowane przepisy precyzują zasady przyznawania przez dyrektora KOWR prawa do nabycia gruntów rolnych. W projekcie wskazano wymogi, jakie powinien spełniać wniosek o wyrażenie zgody i dokumenty, jakie należy do niego dołączyć. Określono też sposób udokumentowania braku możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej m.in. jednostkom samorządu terytorialnego.

Resort rolnictwa zaproponował również umożliwienie nieodpłatnego przekazywania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa samorządom na cele związane z realizacją i rozbudową obiektów użyteczności publicznej, tworzeniem nowych miejsc pracy oraz rozwojem lokalnym.

Jednocześnie autorzy projektu podkreślili, że nieruchomości będą mogły być przekazane JST jeśli wymienione cele będą wpisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Ponadto projekt nowelizacji przewiduje ułatwienie w zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, rozszerzenie katalogu osób bliskich w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego o rodzeństwo rodziców, pasierba, zięcia oraz synową i wyłączenie spod ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnej przypadku gdy nabycie to następuje w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego.

Projektodawcy dopuścili również możliwość nabywania ziemi rolnej za zgodą dyrektora KOWR przez uczelnie publiczne na cele dydaktyczne, państwowe osoby prawne na cele publiczne i spółki prawa handlowego w wyniku ich podziału lub połączenia.

Proponowane regulacje zakładają także możliwość sprzedaży lub oddania nieruchomości rolnej w posiadanie przed upływem 10 lat od dnia jej nabycia w przypadku, gdy nabywcą będzie osoba bliska zbywcy będąca rolnikiem indywidualnym lub młodym rolnikiem urządzającym gospodarstwo rolne.

Projekt ustawy znosi konieczności wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha w pierwszej kolejności na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych.

Projektodawca wprowadził również umożliwienie organizowania przetargu ograniczonego, w którym oprócz rolników indywidualnych mogą uczestniczyć osoby, które nie spełniają wymogu dotyczącego 5-letniego okresu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego i osoby, które nie spełniają wymogu 5-letniego okresu zamieszkiwania w gminie, w której położona jest nieruchomość lub nie posiadają kwalifikacji rolniczych pod warunkiem, że nie ukończą 40 roku życia.

Mateusz Mikowski

mm/ woj/
TAGI: PRAWO , ROLNICTWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25