facebook RSS # #

19.04.2019 03:24

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-11-14 14:00       aktualizacja: 2017-11-15 16:01       Wiadomości PAP
  A A A

Bez odpraw. Ekspert: doradcy i asystenci samorządowi nie dostaną odpraw

Bez odpraw. Ekspert: doradcy i asystenci samorządowi nie dostaną odpraw
Fot. Fotolia
Doradcom i asystentom samorządowym nie będą przysługiwały odprawy z tytułu zwolnień grupowych – wyjaśniła dr Magdalena Rycak z Kancelarii Prawa Pracy. Według ustawy ich umowy wygasną 3 grudnia. 

Prezydent podpisał w październiku nowelizację ustawy o pracownikach samorządowych, zgodnie z którą wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa nie będą mogli zatrudniać doradców i asystentów w urzędzie gminy, starostwie czy urzędzie marszałkowskim.

Magdalena Rycak zwróciła uwagę, że w związku ze zmianą formy rozwiązania umowy, zwolnionym pracownikom nie będą przysługiwały odprawy. „Zmiana słów +ulegają rozwiązaniu+ na +wygasają+ powoduje, że nie będzie można stosować wobec nich przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych i tym samym nie będzie należała się im odprawa w wysokości jednej, dwóch lub trzech pensji” – podkreśliła.

Według pierwotnego projektu nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych, umowy z doradcami i asystentami zatrudnionymi na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych miały ulec rozwiązaniu z dniem wejścia w życie ustawy.

Natomiast w ostatecznym kształcie projektu, podpisanym przez prezydenta w połowie października, zmieniła się m.in. forma rozwiązania umowy. Zgodnie z przyjętą nowelizacją, umowy asystentów i doradców wygasną po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Z uzasadnienia ustawy wynika, że w 2015 r. gminy, na uposażenia asystentów przeznaczyły kwotę w wysokości 13,2 mln zł, a na uposażenia doradców kwotę 20,4 mln zł. W powiatach koszty zatrudniania asystentów wyniosły 1 5 mln zł, a doradców 2,2 mln zł. Samorządy województw na wynagrodzenia asystentów przeznaczyły 1,3 mln zł, natomiast wynagrodzenia doradców marszałków województw to koszt 2,2 mln zł.

Mateusz Mikowski

mm/ woj/
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-11-15 16:17:41
Redakcja Serwisu Samorządowego PAP: Dziękujemy za wskazanie nieścisłości. Data została zmieniona na poprawną.
 
2017-11-15 11:44:00
Aleksandra Rutkowska: Chyba nastąpiło przekłamanie w artykule odnośnie terminu wygaśnięcia umów o pracę, gdyż zgodnie z ustawą umowy wygasną po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy która wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Dzień ogłoszenia ustawy to 18.10.2017 więc wygaśnięcie umów nastąpi z dniem 03.12.2017
 
2017-11-15 09:53:49
xxx: Witam,
ustawa wchodzi w życie 18 listopada, a zgodnie z Art. 2.
Umowy z pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy na stanowiskach doradców i asystentów na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wygasają po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, a więc umowy wygasają 2 grudnia.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25