facebook RSS # #

19.10.2018 23:09

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-11-16 13:10       aktualizacja: 2017-11-16 13:39       Wiadomości PAP
  A A A

Ustrój po nowemu. Reforma samorządu według PiS krok po kroku

Ustrój po nowemu. Reforma samorządu według PiS krok po kroku
Fot.Fotolia
Przedstawiamy najważniejsze propozycje zmian ustrojowych w jednostkach samorządu terytorialnego zawarte w złożonym przez PiS projekcie nowelizacji ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

- Ustawowe wprowadzenie budżetu obywatelskiego. W miastach na prawach powiatu, budżet obywatelski ma być obowiązkowy, a jego wysokość ma wynosić 0,5 proc wydatków gminy w roku poprzednim.

- Obowiązek transmisji, nagrywania i upubliczniania nagrań sesji rad i sejmików. Obrady rady gminy, powiatu i sejmiku województwa mają być transmitowane i nagrywane, a następnie udostępniane na stronach internetowych urzędów.

- Rejestrowanie i upublicznianie głosowań rad i sejmików oraz niezwłoczne publikowanie wykazów głosowań radnych w internecie.

- Powołanie komisji skarg, wniosków i petycji w każdej jednostce samorządu terytorialnego. W skład komisji będą wchodzili radni, którzy będą rozpatrywali skargi na działania organów wykonawczych i samorządowych jednostek organizacyjnych, a także wnioski i petycje obywateli.

- Obowiązek wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały zgłoszonej przez przewodniczącego klubu radnych. Projekt będzie musiał być złożony co najmniej siedem dni przed dniem rozpoczęcia sesji. W tym trybie będzie można zgłosić tylko jeden projekt na każdą sesję.

- Wyodrębnienie ze struktury urzędu biur obsługujących rady, komisje i radnych. W ich skład mają wejść pracownicy urzędu wykonujący zadania związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego, a zwierzchnictwo nad nimi mają objąć rady.

- Nadanie radnym indywidualnych uprawnień kontrolnych. Będą oni mieli m.in. prawo - o ile nie naruszy to dóbr osobistych innych osób - do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się informacje dotyczące działalności samorządu.

- Ustawowe uregulowanie interpelacji i zapytań radnych. W sprawach dotyczących samorządu radni będą mogli kierować interpelacje i zapytania do wójta, starosty i marszałka województwa, na które adresaci będą mieli obowiązek odpowiedzieć w ciągu 14 dni.

- Przeniesienie z rady gminy na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta kompetencji w zakresie powoływania i odwoływania skarbnika gminy.

- Wdrożenie zakazu pełnienia przez wójta funkcji pełnomocnika i członka władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby.

- Wprowadzenie corocznych debat o stanie danego samorządu z udziałem mieszkańców, połączonych z udzieleniem wotum zaufania organowi wykonawczemu. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach, rada gminy będzie mogła podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.

- Umożliwienie mieszkańcom wniesienia inicjatywy uchwałodawczej. W przypadku gmin wnioski będzie mogła złożyć – w zależności od liczby mieszkańców – grupa co najmniej 300 osób lub 500 osób, dla powiatu będzie to najmniej 500 osób, a w przypadku województwa pod inicjatywą będzie musiało się podpisać co najmniej 2000 mieszkańców. Projekty uchwał zgłoszone w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej będą musiały stać się przedmiotem obrad najbliższej sesji rady, lecz nie później niż trzy miesiące od złożenia projektu.

- Oświadczenie o udzieleniu albo odmowie udzielenia poparcia zarządowi województwa. niezwłocznie po utworzeniu klubu radnych i wyborze zarządu województwa, klub będzie przekazywał przewodniczącemu sejmiku oświadczenie o udzieleniu albo odmowie udzielenia poparcia zarządowi województwa.

- Powierzenie przedstawicielowi największego klubu opozycyjnego funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej w samorządzie województwa.

Mateusz Mikowski

mm/ woj/
TAGI: GMINA , PRAWO , WÓJT
 
KOMENTARZE: 8 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-11-25 21:26:50
wyborca : W końcu nagrywanie i transmisja na stronie urzędu będzie obowiązkiem.Są radni, którzy boją się upubliczniać swoje głosowania w danej sprawie, a teraz jeszcze zobaczymy ich , jak nas reprezentują. Super zmiana Tak jak i wybór skarbnika przez wojta/bumistrza czy prezydenta.
 
2017-11-23 11:56:05
Obywatel: Tworzenie w urzędzie podległej przewodniczącemu rady komórki do obsługi rady w małych samorządach to kpina. Tam pracownik oprócz obsługi rady i komisji ma jeszcze wiele innych obowiązków. Więc albo dwie umowy o pracę albo dwóch szefów do jednej umowy.Kontrola urzędu przez jednego radnego to istna paranoja.Ograniczenie do dwóch kadencji spowoduje zmniejszenie motywacji w drugiej kadencji.
 
2017-11-21 14:36:18
Dolphin: Proszę mi powiedzieć co autor tej pseudo reformy miał na myśli? Przecież to są kompletne bzdury, które z pewnością nie usprawnią funkcjonowania samorządów.
Jedyna rzecz pozytywna to obowiązek transmisji obrad, ale nie oszukujmy się - ludzie wolą oglądać taniec z gwiazdami itp.
 
2017-11-21 12:41:22
Marcin: Życzyłbym sobie żeby jakaś ekipa po prostu przez 4 lata nic nie zmieniała.
 
2017-11-17 13:35:44
kij: Zamiast dobregfo gospodarzenia się projektodawcy zachęcają do igrzysk, z których więcej chleba nie będzie. Zatem pora wprowadzić jednoczśnie w samorządzie SŁUŻBĘ CYWILNĄ z dyrektorem generalnym, a wójt, burmistrz ,prezydent powinien być przewodniczącym RADY . Wtedy niech go wymieniają nawet co dwa tygodnie, przynajmniej nie będzie kończył kadencji w więzieniu , bo kto z wyborczego konkursu piękności np w małej gminie ogarnie 120 tys przepisów prawnych obowiązujących w naszym kraju i już 30 letniej biegunce legislacyjnej.
 
2017-11-17 13:02:28
radny: Już widzę jak do czego wykorzystywane będą uprawnienia kontrolne radnych w podległych jednostkach i urzędach.
Kilka zmian jak dot. skarbnika, czy transmisji obrad jest. ok.
Skrócenie terminu odpowiedzi na interpelacje w skomplikowanych sprawach spowoduje jedynie ich powierzchowność. Instytucja wotum zaufania to dublowanie absolutorium.
Niestety inne propozycje nie usprawniają i tak mało elastycznych procedur a jedynie je spowolnią i podrożą ich koszty. Reasumując, to nie rewolucja a mała kosmetyka niewiele wnosząca w stosunku do oczekiwań samorządów.
 
2017-11-17 09:46:17
ABBA: To co nadchodzi, z pewnością nie jest atrakcyjne dla przyszłych włodarzy. Ani wielkie pieniądze, ani okres sprawowania władzy,ciągła inwigilacja, wtrącanie się w sprawy funkcjonowania urzędu, i jeszcze zaglądanie pracownikom w papiery przez niekompetentne osoby zabierające czas pracy w napiętych zakresach czynności o coraz to większa odpowiedzialność ... Chyba czas pomyśleć o jakiejś spokojnej robocie!?
 
2017-11-17 07:44:09
jotka: Właściwie tylko to jest nowością i to nowością bez większego znaczenia, a raczej wprowadzeniem okazji do pyskówek i upartyjniania debaty publicznej:
- Wprowadzenie corocznych debat o stanie danego samorządu z udziałem mieszkańców, połączonych z udzieleniem wotum zaufania organowi wykonawczemu. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach, rada gminy będzie mogła podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.

A "Umożliwienie mieszkańcom wniesienia inicjatywy uchwałodawczej" przecież istnieje! To uprawnienie mieszkańców realizują radni, jak to w systemie przedstawicielskim. Tzn. mogą realizować, jeżeli chcą.

Brakuje mi:
1. likwidacji publikowania oświadczeń majątkowych oraz
2. mechanizmu odwoływania radnych przez wyborców w trakcie kadencji.
Jak również: 3. określenia pozycji i uprawnień organizacji społecznych (stowarzyszeń) w samorządzie lokalnym (poza tzw. budżetem obywatelskim, który jest co najwyżej listkiem figowym z napisem 'demokracja').

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25