facebook RSS # #

22.11.2019 17:47

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-12-08 09:04       aktualizacja: 2017-12-08 09:50       Wiadomości PAP
  A A A

Polkowice: Unijne dofinansowanie

W kończącym się roku 2017 gmina Polkowice przystąpiła do realizacji siedmiu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Łączna wartość pozyskanego dofinansowania to 9 milionów 150 tysięcy złotych.

Z kolei całkowita wartość realizowanych projektów to 14 milionów 375 tysięcy złotych. Stosowne umowy zostały podpisane pod koniec października.

„Dużą wagę przykładamy do pozyskiwania środków unijnych i mamy imponujące osiągnięcia w tym zakresie. Siedem umów na łączną kwotę ponad dziewięciu milionów złotych to potwierdzenie skuteczności naszych działań” – mówi Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Gmina uzyskała wsparcie dla następujących projektów:

• „Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków”,
nr RPDS.10.01.01-02-0015/16. Wartość dofinansowania: 63 327,00 zł.
(Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej);
• „Edukacja = lepsze jutro. Wyrównanie szans edukacyjnych polkowickich uczniów",
nr RPDS.10.02.01-02-0049/17. Wartość dofinansowania: 206 273,75 zł.
(Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalne);
• e-POLKOWICE", nr RPDS.02.01.01-02-0020/16. Wartość dofinansowania: 4 290 361,77 zł
(Działanie 2.1 E-usługi publiczne)
• „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół”,
nr RPDS.07.01.01-02-0085/16. Wartość dofinansowania: 500 128,01 zł.
(Działanie 7.1 – Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną);
• „Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice”, nr RPDS.03.04.01-02-0005/16. Wartość dofinansowania: 1 509 585,12 zł.
(Działanie 3.4 - Wdrażanie strategii niskoemisyjnych);
• „Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 w Polkowicach (termomodernizacja)”, nr RPDS.03.03.01-02-0074/16. Wartość dofinansowania:
1 198 297,55 zł;
(Działanie 3.3 - Gospodarka niskoemisyjna);
• „Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej w Polkowicach”, nr RPDS.03.03.01-02-0072/16. Wartość dofinansowania: 1 382 247,55 zł
(Działanie 3.3 - Gospodarka niskoemisyjna).

Szczegóły dotyczące poszczególnych projektów zostaną przedstawione podczas konferencji prasowej, która odbędzie się w piątek (8.12) o godzinie 10 w sali konferencyjnej (207) Urzędu Gminy w Polkowicach.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25