facebook RSS # #

20.10.2018 05:12

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-02 11:14       aktualizacja: 2018-01-02 11:14       Wiadomości PAP
  A A A

Legnica: Ochrona przed zmianami klimatu

Na ostatniej ubiegłorocznej sesji (27 grudnia) Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) do zmian klimatu dla miasta Legnicy.

Legnica już od blisko roku jest w gronie 44 ośrodków biorących udział w projekcie pt. Opracowanie planów do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców, realizowanym przez Ministra Środowiska w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i środowiska 2014-2020.

Projekt Ministerstwa Środowiska jest prawie na półmetku. 44 miasta już wiedzą, jakie zjawiska klimatyczne zagrażają ich mieszkańcom. Gospodarka wodna, zdrowie publiczne i transport - to w tych sektorach należy jak najszybciej podjąć działania adaptacyjne.

MPA będzie miał charakter lokalnego dokumentu strategicznego, wyznaczającego realizację przedsięwzięć skutecznie oddziałujących na środowisko. Będzie dokumentem umożliwiającym aplikowanie o środki na projekty ukierunkowane na adaptację miasta do zmian klimatu, a wynikające z MPA. Uwzględnia się w nim specyficzne lokalne uwarunkowania geograficzne, społeczne i gospodarcze Legnicy i opracowuje działania chroniące mieszkańców prze skutkami zmian klimatu.

Postępujące zmiany klimatu, a w szczególności wzrost temperatury i częstotliwość oraz nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych (nawalne deszcze, podtopienia, fale upałów, susze, huragany itp.) stanowią zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju miast, w tym Legnicy. Program pozwoli określić niezbędne w tym względzie przedsięwzięcia infrastrukturalne i modernizacyjne.

Analiza danych meteorologicznych z ostatnich 35 lat wskazuje, że częstotliwość i natężenie niektórych zjawisk klimatycznych będą wzrastać. Mieszkańcy Polski częściej będą narażeni na wystąpienie wysokich temperatur (powyżej 30°C), fal upałów, a także ulewnych deszczy, burz i silnych wiatrów. Scenariusze klimatyczne pokazują, że fale upałów mogą być cechą polskiego klimatu w kolejnym dziesięcioleciu z tendencją do wydłużania. Równie dotkliwe może być występowanie krótkich, lecz bardzo intensywnych opadów, które mogą powodować lokalne zalania oraz podtopienia ulic i budynków, czy nawet powodzie miejskie. Może być nie tylko upalnie, ale także bardziej sucho.

W naszym mieście już od lutego 2017 roku działa specjalistyczny miejski zespół, współpracujący z ekspertami krajowymi. Wyniki prac będą konsultowane z przedstawicielami organizacji społecznych i gospodarczych, stowarzyszeń oraz mieszkańców w trakcie warsztatów roboczych.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

ZAŁĄCZNIKI: banner
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25