facebook RSS # #

16.01.2019 14:21

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-18 15:05       aktualizacja: 2018-01-18 15:37       Wiadomości PAP
  A A A

Korekta dla węgla. Emilewicz: będzie korekta projektu ustawy o jakości węgla

Korekta dla węgla. Emilewicz: będzie korekta projektu ustawy o jakości węgla
Fot. PAP/P.Supernak

Będzie korekta projektu ustawy o jakości węgla - zapowiedziała w czwartek minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.


"Mamy dwie różnice zdania, ale uzgodniliśmy, że Ministerstwo Energii przyjmie dzisiaj nasze uwagi, w tym wprowadzenie ponowne norm dotyczących zawartości siarki" - mówiła w RMF FM minister Jadwiga Emilewicz.

Projektem ustawy dotyczącym norm jakości paliw stałych, przede wszystkim węgla, ma zająć się w czwartek Rada Ministrów.

Ministerstwo Energii informowało w tym miesiącu, że pakiet regulacji, obejmujących m.in. normy jakościowe dla węgla do ogrzewania indywidualnego, wejdzie w życie w sześć miesięcy po przyjęciu odpowiedniej ustawy.

Resort zakończył prace nad jej projektem w listopadzie 2017 r. (zakończono też wtedy konsultacje i uzgodnienia projektów rozporządzeń). Jednak musi go jeszcze przyjąć Rada Ministrów, a potem Sejm i Senat. To zaś oznacza, że na normy jakościowe dla węgla poczekamy jeszcze ponad pół roku.

Pakiet rozwiązań, przygotowanych przez resort w celu poprawy jakości powietrza w Polsce, składa się z projektu nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz projektów trzech rozporządzeń Ministra Energii: wymagań jakościowych dla paliw stałych, sposobu pobierania próbek paliw stałych, metod badania jakości paliw stałych.Jak przypomniało ministerstwo, projekt ustawy został przekazany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów 24 listopada 2017 r.

Zgodnie z projektem ustawy przepisy wejdą w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.

Resort podkreślił, że zmiany będą dotyczyć paliw stałych spalanych w gospodarstwach domowych oraz w instalacjach o mocy cieplnej poniżej 1 MW. Muły węglowe, flotokoncentraty, węgiel brunatny, ich mieszanki oraz paliwo powstałe z dowolnego zmieszania paliw zawierające mniej niż 85 proc. węgla kamiennego zostaną objęte ustawowym zakazem sprzedaży do sektora komunalno-bytowego.

Wprowadzone zostaną świadectwa jakości paliw, co ma umożliwić kupującemu uzyskanie rzetelnej i wyczerpującej informacji oraz usprawnić pracę organów kontrolujących obrót paliwami stałymi. Kontrole na składach oraz przejściach granicznych będą przeprowadzane przez Inspekcję Handlową lub Urząd Skarbowo-Celny wyrywkowo. Nie będą natomiast kontrolowani indywidualni nabywcy paliw stałych.

Ustawa nie przewiduje kontrolowania paliwa w miejscu jego spalania.

W ocenie resortu energii zasadniczym efektem wejścia w życie nowelizacji ustawy będzie monitorowanie i kontrolowanie jakości paliw stałych, zgodne ze stanem wiedzy technicznej oraz doświadczeń w ich stosowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych i innych substancji. Kolejnym efektem będzie uporządkowanie rynku paliw stałych i umożliwienie konsumentom zakupu paliw stałych spełniających wymagania jakościowe dla paliw przeznaczonych do sektora komunalno-bytowego.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

mp/
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-01-19 14:34:09
kij: A kiedy doczekamy się nowego podejścia do energii odnawialnej???Cen gwarantowanych dla prosumentów ?
Zachęt dla budowy fotovoltaiki na każdym dachu z magazynami energii w każdym domu ??
Jak długo będziemy tkwić w technologiach 19 -tego wieku , kiedy świat ucieka do przodu , a planowane bloki elektroeni węglowych bez importu węgla nie będą mogły pracować. To infrastruktura na 70 lat, a za kolejnych lat 20-cia, świat będzie zupełnie gdzie indziej, oprócz Polski , która będzie przypominać Anglię z połowy XX-go wieku.
Zapewne lepiej i taniej będzie kupować energię od sąsiadów niż ją produkować z węgla wydobywanego z 1200m pod ziemią.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25