facebook RSS # #

17.02.2019 12:07

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-22 16:20       aktualizacja: 2018-01-23 09:42       Wiadomości PAP
  A A A

Płuca Europy. Komitet Regionów nt. strategii leśnej Unii Europejskiej

Płuca Europy. Komitet Regionów nt. strategii leśnej Unii Europejskiej
Fot. Fotolia
Lasy pokrywają 43 proc. powierzchni Europy, a własność samorządów to trzecia najczęstsza forma własności lasów na Starym Kontynencie – wskazuje Komitet Regionów.

W Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) Komitetu Regionów UE trwają obecnie prace nad przeglądem strategii leśnej Unii Europejskiej. Jak podkreślono w dokumencie roboczym, który stanowi punkt wyjścia do wydawanej przez Komitet Regionów opinii, strategia leśna UE musi być kompleksowa. Nadal powinna też - w ocenie samorządowców - opierać się na wielofunkcyjności lasów i na ich wieloaspektowym wpływie społeczno-gospodarczym.

W Unii Europejskiej kompetencje w zakresie kwestii związanych z leśnictwem należą do państw członkowskich. W kilku dziedzinach mających wpływ na obszary leśne i ich wykorzystanie Unia Europejska ma jednak wyłączne kompetencje lub dzielone z państwami członkowskimi, regionami i społecznościami lokalnymi, a także organizacjami międzynarodowymi. Do dziedzin tych należą w szczególności polityka handlowa, polityka rolna, polityka ochrony środowiska, polityka rozwoju i wdrażanie międzynarodowych porozumień w sprawie zmian klimatu.

Spowodowało to konieczność zapewnienia na szczeblu UE koordynacji polityk UE mających wpływ na kwestie związane z leśnictwem oraz oceny skutków globalnych zobowiązań UE w zakresie zrównoważonego wykorzystania lasów. „Strategia leśna jest dobrym narzędziem koordynacji na szczeblu UE. Powinna uwzględniać wspólne cele państw członkowskich oraz różnice między nimi” – podkreślono w dokumencie Komitetu Regionów.

Lasy pokrywają 43 proc. powierzchni lądowej państw członkowskich UE. Na powierzchnię tę składają się bardzo zróżnicowane lasy, zarówno pod względem rodzaju, jak i możliwości korzystania z nich. „Ponad 60 proc. tych lasów znajduje się w rękach prywatnych, zaś pozostała część pozostaje własnością publiczną na różnych poziomach. Własność władz lokalnych i regionalnych to trzecia najczęstsza forma własności lasów w Europie” – zaznaczono.

Według autorów dokumentu, jako że władze lokalne i regionalne mogą być właścicielami lasów, mogą również zarządzać lasami i wdrażać przepisy ich dotyczące, mają doświadczenie i fachową wiedzę w tej dziedzinie.


„Dla władz lokalnych i regionalnych lasy są ważnym elementem zrównoważonego rozwoju pod względem gospodarczym, środowiskowym i społecznym, dlatego też władze te powinny być konsultowane przy aktualizacji strategii leśnej UE” – podkreślono w dokumencie.

Według wstępnej wersji opinii, która po przegłosowaniu przez członków KR trafi do unijnych instytucji, polityka leśna musi być zrównoważona pod względem gospodarczym. Jak zauważono, sektor leśnictwa zapewnia miejsca pracy dla 3,5 mln ludzi w Unii Europejskiej. „Wiele z tych miejsc pracy ma kluczowe znaczenie dla obszarów wiejskich oraz obszarów słabo zaludnionych. UE nie powinna opierać swojego sektora leśnego na wykorzystywaniu surowców z krajów rozwijających się” – ocenili samorządowcy.

Według nich polityka leśna powinna być też zrównoważona pod względem środowiskowym. Zaznaczono przy tym, że zrównoważone wykorzystanie lasów wymaga wysokiej jakości badań leśnych oraz otwartej wymiany informacji.

„Należy zatrzymać wylesianie – zarówno w UE, jak i na całym świecie. Wykorzystanie lasów jest zrównoważone, jeśli drewno przyrasta szybciej niż jest eksploatowane i jeśli uwzględniana jest bioróżnorodność. Materiały drewnopochodne mogą w znacznym stopniu ograniczyć zużycie ropy naftowej i odgrywają zasadniczą rolę w procesie przechodzenia do gospodarki neutralnej pod względem emisji” – czytamy w dokumencie.

Komitet Regionów, który jest unijnym organem doradczym, tworzą samorządowcy z 28 państw UE, w tym z Polski. Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów w procesie tworzenia prawa unijnego w sprawach dotyczących samorządów. Jeżeli tego nie dopełnią, KR może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

kic/

ZAŁĄCZNIKI: zalesienie.jpg
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25