facebook RSS # #

16.02.2019 17:09

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-23 11:00       aktualizacja: 2018-01-23 12:24       Wiadomości PAP
  A A A

Nowe dokumenty. Będzie elektroniczna legitymacja szkolna - przewiduje projekt MEN

Nowe dokumenty. Będzie elektroniczna legitymacja szkolna - przewiduje projekt MEN
Wzór legitymacji
Będzie elektroniczna legitymacja szkolna. Ministerstwo edukacji przygotowało też nowe wzory świadectw i dyplomów.

Projekt rozporządzenia w sprawie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych trafił właśnie do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Zmiany w dotychczasowym rozporządzeniu są konieczne ze względu na reformę oświaty i powrót m.in. do ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum. W zakresie merytorycznym rozporządzenie przewiduje podobne rozwiązania jak dotychczas (z uwzględnieniem nowej struktury szkolnictwa); przy okazji wprowadzono jednak kilka zmian.

Legitymacje

Projekt przewiduje m.in. możliwość wydawania uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach, odpowiednio legitymacji szkolnych oraz legitymacji przedszkolnych w postaci papierowej (jak dotychczas) lub w postaci elektronicznej.

„Projektowane rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, którzy wielokrotnie wnioskowali, również składając petycje do Ministra Edukacji Narodowej, o wprowadzenie legitymacji w postaci elektronicznej” – uzasadnia MEN.

Resort edukacji określił też nowy wzór legitymacji dla niepełnosprawnych uczniów szkół policealnych i słuchaczy szkół dla dorosłych, którzy do tej pory korzystali z legitymacji dla uczniów niepełnosprawnych dedykowanym wszystkim uczniom.

Świadectwa

MEN chce też m.in., by świadectwo wydawane przez szkołę zamiast przez wychowawcę klasy mogło zostać podpisane przez innego nauczyciela wskazanego przez dyrektora lub kierownika szkoły.

„Zmiana jest odpowiedzią na uwagi dyrektorów szkół, którzy zgłaszali wiele sytuacji związanych z nieobecnością wychowawcy, np. gdy przebywa on na dłuższym zwolnieniu lekarskim, a tym samym niemożnością podpisania przez niego świadectwa” – wskazuje MEN.

Wśród proponowanych zmian jest też rozszerzenie podstawy do dokonania zmiany imienia lub nazwiska na świadectwie, dyplomie, zaświadczeniu i w dokumentacji przebiegu nauczania.

„Obecnie zmiana taka mogła być dokonana jedynie na podstawie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci. Przepis w projektowanym brzmieniu zezwala na dokonanie zmian imienia (imion) lub nazwiska na podstawie decyzji administracyjnej i każdego orzeczenia sądowego w tym zakresie” – czytamy w uzasadnieniu.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25