facebook RSS # #

22.02.2019 08:17

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-02-06 10:54       aktualizacja: 2018-02-06 12:21       Wiadomości PAP
  A A A

Nowe stanowisko. GIODO: w wykazie stanowisk pracowników samorządowych trzeba uwzględnić inspektora ochrony danych

Nowe stanowisko. GIODO: w wykazie stanowisk pracowników samorządowych trzeba uwzględnić inspektora ochrony danych
Fot. Fotolia
Bez zmiany prawa jednostki samorządu terytorialnego mogą mieć trudności w zatrudnianiu inspektorów ochrony danych na samodzielnych stanowiskach – alarmuje Generalna Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dr Edyta Bielak-Jomaa. Apeluje przy tym o nowelizację przepisów.

GIODO wystąpiła do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych, które umożliwią samorządom zatrudnianie administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI), czyli przyszłych inspektorów ochrony danych (IOD), na samodzielnym stanowisku.

Zwróciła przy tym uwagę, że przepisy rozporządzenia o ochronie danych (RODO), które zaczną obowiązywać po 25 maja, nakładają na podmioty z sektora publicznego obowiązek powołania inspektora ochrony danych.

„Obecnie powołanie inspektora ochrony danych przez jednostki samorządu terytorialnego jest przywilejem. Jednak po 25 maja (…) stanie się obowiązkiem” – zaznaczyła dr Bielak-Jomaa.

Według GIODO problemem jest jednak to, że w wykazie stanowisk stanowiącym załącznik do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych nie ma osobnego stanowiska administratora bezpieczeństwa informacji (inspektora ochrony danych).

Jak podkreśla dr Bielak-Jomaa, na razie jednostki samorządu próbują w różny sposób radzić sobie z tym problemem - obowiązki w tym zakresie powierzają pracownikom zatrudnionym na innych stanowiskach, albo zlecają je na zewnątrz.

Czytaj także: Miasta szykują się na RODO

W ocenie GIODO takie rozwiązania można stosować, należy jednak spełnić dodatkowe warunki. Wyjaśniła, że osoba taka musi podlegać bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej administratorem danych. Powinna mieć też zapewnioną niezależność w wykonywaniu zadań ABI (IOD), a inne należące do niej obowiązki nie mogą negatywnie na nią wpływać. Osoba ta powinna również - według GIODO -  dysponować czasem wystarczającym do wykonywania zadań ABI (IOD), przy uwzględnieniu m.in. liczby obowiązków czy stopnia ich skomplikowania.

Zdaniem dr Bielak-Jomaa po rozpoczęciu stosowania RODO, które wzmacnia pozycję inspektorów ochrony danych,  problem nieuwzględnienia takiej osoby w wykazie stanowisk może narastać.

Jak podkreśłiła, rozwiązanie tej kwestii nie jest możliwe poprzez działania pozalegislacyjne, gdyż rozporządzenie reguluje zarówno warunki wynagradzania pracowników samorządowych, jak i minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach.

„Istnieje zatem pilna potrzeba jego zmiany poprzez uzupełnienie wykazu stanowisk o administratora bezpieczeństwa informacji (inspektora ochrony danych)” – zaznaczyła.

kic/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-02-07 08:29:22
ABI: O tym, że IOD jest obligatoryjny w jst było wiadomo już w 2017 roku, gdy nowelizowano rozporządzenie. Czemu wtedy nie uregulowano tej kwestii?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25