facebook RSS # #

17.01.2019 06:49

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-02-07 15:31       aktualizacja: 2018-02-08 17:46       Wiadomości PAP
  A A A

Stawki za wybory. Diety członków komisji nie zostały jeszcze ustalone

Stawki za wybory. Diety członków komisji nie zostały jeszcze ustalone
Fot. PAP/Tomasz Waszczuk
Wynagrodzenie miesięczne komisarza wyborczego wyniesie blisko 5,4 tys. zł, urzędnika wyborczego - 4,5 tys. zł; diety dla członków komisji wyborczych nie zostały jeszcze ustalone - podała Państwowa Komisja Wyborcza.

Jak poinformowała PKW w środowym komunikacie, miesięczne wynagrodzenie komisarza wyborczego wyniesie 5 368,26 zł. Komisja zauważyła przy tym, że zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego liczba komisarzy wzrosła dwukrotnie - z 51 do 100.

Na początku tygodnia PKW opublikowała wykaz komisarzy wyborczych, który zawiera informacje o powiatach i miastach na prawach powiatu wchodzących w zakres ich właściwości terytorialnej (więcej: Wykaz 100 komisarzy wyborczych).

Nabór kandydatów na stanowisko komisarza wyborczego potrwa do 16 lutego. Kwestionariusz aplikacyjny dostępny jest na stronie internetowej MSWiA. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej minister spraw wewnętrznych i administracji przedstawi kandydatów na komisarzy komisji wyborczej, która może jeszcze zgłosić zastrzeżenia do kandydatur.

PKW powołuje komisarzy na pięcioletnią kadencję spośród osób mających wykształcenie wyższe prawnicze oraz „dających rękojmię należytego pełnienia tej funkcji”.

Komisarze będą m.in. powoływać obwodowe komisje wyborcze i zarządzać druk kart do głosowania. Będą także zwierzchnikami urzędników wyborczych. Dodatkowo od 1 stycznia 2019 roku komisarze będą dzielić gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania. Obecnie takiego podziału powinny dokonać rady gmin. (Więcej: jak dzielić okręgi wyborcze).

PKW poinformowała też, że powołanych zostanie ok. 5,5 tys. urzędników wyborczych. Będą oni tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych. Jak podała Komisja, wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy urzędnika wyborczego wynosić będzie 4 473,55 zł. Przy czym, zgodnie z przepisami, wynagrodzenie, jakie będzie otrzymywać urzędnik wyborczy, będzie proporcjonalne do czasu realizacji zadań.

Według PKW, powoływany na okres sześciu lat urzędnik wyborczy, musi mieć wykształcenie wyższe i być pracownikiem administracji rządowej lub samorządowej, albo jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych. Urzędnik taki nie będzie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje i mieszka (poza miastami na prawach powiatu).

Urzędnik ten nie będzie mógł należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją. Urzędnikiem wyborczym nie będzie mogła też być osoba, skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Do zadań urzędników wyborczych należeć będzie m.in. przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych.

PKW poinformowała ponadto, że nie zostały jeszcze ustalone diety dla członków komisji podczas tegorocznych wyborów samorządowych.

Dotychczas przewodniczący terytorialnych komisji wyborczych otrzymywali 650 zł, ich zastępcy - 600 zł, a członkowie terytorialnych komisji wyborczych - 550 zł.

W przypadku przewodniczących obwodowych komisji wyborczych kwota diety wynosiła 380 zł. Zastępcy przewodniczących obwodowych komisji wyborczych pobierali 330 zł, a ich członkowie - 300 zł.

kic/

Więcej: Według PKW na przeprowadzenie wyborów samorządowych brakuje 142 mln zł
TAGI:
 
KOMENTARZE: 14 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-08-13 12:07:50
opinia: Ostatnio to członkowie obwodowych komisji wyborczych dostawali po 150-200 zł. A za takie marne pieniądze to teraz w 2018 r. chętnych raczej nie znajdą :) Powodzenia pisiaki!
 
2018-02-12 17:01:44
AM: Biorąc pod uwagę zmianę w art. 156 § 1 kodeksu wyborczego dot. wykreślenia z dotychczas obowiązującej wersji części zdania: "w tym możliwość wykorzystania techniki elektronicznej", ustawodawca raczej nie przewidział konieczności powoływania koordynatora/pełnomocnika ds. obsługi informatycznej. Protokoły z wyborów mają najpierw powstać w wersji papierowej, a dopiero potem mają zostać przepisane do "systemu".
 
2018-02-09 12:58:03
PESEL_RDO_USC: Szanowna redakcjo, mam kilka pytań do PKW/KBW
1. Czy będzie istniało stanowisko pełnomocnika ds. obsługi informatycznej?
2. Kto go powołuje? Wójt, urzędnik wyborczy, komisarz wyborczy czy jeszcze ktoś inny?
3. Z kim będą podpisywane umowy na pełnienie tej funkcji? Z powołującym czy z kimś innym?
4. Jeśli nie ma pełnomocnika to kto będzie wykonywał czynności jakie do tej pory były w jego zakresie obowiązków?
5. Kto będzie pełnił funkcję operatora komisji obwodowej? Spośród kogo będą oni wybierani i jakie muszą spełniać wymagania?
6. Kto będzie pełnił funkcję "operatora" TKW? Spośród kogo będzie on wybrany i jakie musi spełniać wymagania?
7. Kto powołuje operatorów z pytań 5 i 6?
8. Jeśli nie ma operatorów z pkt 5 i 6 to kto będzie wykonywał te czynności?
9. Kto będzie odpowiedzialny za szkolenie pełnomocnika i operatorów?
10. Czy będzie podawana frekwencja?
11. Kto będzie wprowadzał frekwencję do systemu?
12. Kto dokona zakupu kamer video do transmisji z lokali wyborczych? Nie mam tu na myśli finansowania tylko faktyczny zakup. Czy będzie to zakupione przez KBW i rozdane do gmin czy każda gmina sama sobie?
13. Jakie parametry obrazu/dźwięku/transmiji musi spełniać taka kamera?
14. Kto będzie odpowiadał za transmisję z obwodów? Mam na myśli uruchomienie łącza internetowego, instalację i konfigurację kamer oraz nadzór nad nimi w dniu wyborów jak również późniejszy demontaż.
15. Kto będzie odpowiedzialny za dostarczenie łącza internetowego na potrzeby transmisji? Nie w każdym lokalu jest stałe łącze z odpowiednią przepustowością i jak do tej pory to w dużej liczbie przypadków operator korzystał z internetu z komórki lub swojego urządzenia przenośnego.
16. Kto i w jakiej formie zapewni odpowiednią platformę informatyczną do transmisji wideo z lokali?
17. Jakie stawki wynagrodzenia będą przewidziane dla pełnomocnika, operatorów, członków TKW, Obwodowej wydajacej karty i Obwodowej liczącej?
18. Kto ustala te stawki i wg jakich reguł?
19. Czy Wójt jako strona porozumienia z KBW będzie miał możliwość jego wpływu na jego treść? Jeśli nie to dlaczego?
20. Czy urzędnik wyborczy w ramach swojej funkcji będzie miał możliwość przekazania części swoich obowiązków innej osobie?

Myślę, że jest jeszcze sporo innych pytań, więc proszę dopisywać :)
 
2018-02-09 11:13:43
Ug: A ile będzie wynosiło wynagrodzenie obsługi technicznej wyborów i ochrony lokali wyborczych? Nigdzie o tym nie przeczytałem, czyżby pracować mieli przy wyborach za darmo.A może należy do obsługi technicznej i ochrony skierować ludzi z PUP.
 
2018-02-08 18:42:15
PW: Szanowna redakcjo czy moglibyście podrążyć nieco temat pełnomocnika ds. obsługi informatycznej?
Czy takie stanowisko nadal będzie istniało?
Czy zasady dotyczące urzędników wyborczych również go dotyczą czy też traktowany jest jako obsługa techniczna w myśl art 156 Kodeksu?
 
2018-02-08 16:41:35
Zainteresowany: A operatorzy informatyczni?
 
2018-02-08 15:22:42
AM: Nie wiem czy będzie Pan mógł odetchnąć i nie brać udziału w wyborach. Art. 156 Kodeksu Wyborczego: "§ 1. Obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy, powiatu lub województwa, zapewnia odpowiednio wójt, starosta lub marszałek województwa ...". Art.191 g "[Zapewnienie obsługi oraz prawidłowych warunków pracy urzędnikom wyborczym] W celu zapewnienia obsługi, o której mowa w art. 187 § 1, oraz warunków pracy umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań przez urzędników wyborczych, Szef Krajowego Biura Wyborczego zawiera z właściwym miejscowo wójtem porozumienie, określające w szczególności warunki organizacyjno-administracyjne, techniczne oraz zasady pokrywania kosztów z tym związanych".
 
2018-02-08 14:56:49
ciekawy: Czy w obwodowych komisjach wyborczych nadal członkiem będzie osoba wskazana przez wójta, burmistrza, prezydenta?
Teraz są to dwie komisje i w dużych miastach gdzie jest ponad 150 komisji to będzie to ponad 300 osób. Nie będzie łatwo znaleźć tyle chętnych....

W jakim terminie zostanie powołanych 5,5 tys urzędników wyborczych?
Wg jakiego klucza będą przydzielani do obsługi gmin?
 
2018-02-08 11:40:07
InformatykWGminie: Od wielu lat pracowałem przy wyborach jako pełnomocnik ds. obsługi informatycznej. Obok obsługi samego dnia wyborów ( racze 3 dni 8-) ) to przez miesiąc rejestrowałem wszystkich kandydatów, weryfikowałem, drukowałem potwierdzenia zgłoszeń, generowałem hasła dla operatorów i przewodniczących, szkoliłem operatorów, 2 razy test przez wyborami. I teraz zgodnie z przepisami pracownik danej gminy nie będzie mógł brać udział przy wyborach. No i odetchnąłem 8-) W wybory piję napój w domu po raz pierwszy od wielu lat .
A i całość prac za jakieś 600zł brutto - podatek i składki
 
2018-02-08 10:58:26
lost: Ba, a co z wynagrodzeniem takiego urzędnika wyborczego w jego podstawowym miejscu pracy? Logika podpowiada, że na czas udzielenia przez pracodawcę czasu wolnego na rzecz wykonywania zadań urzędnika, pozbawiony on będzie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia w jednostce rządowej/samorządowej, itp. Jeżeli osoba ta ma większe wynagrodzenie niż wynagrodzenie urzędnika wyborczego, to już widzę rzeszę chętnych do pracy. Tym bardziej, że zaległości w podstawowym miejscu pracy będą narastać, więc podwójna robota za niższe pieniądze.
 
2018-02-08 09:05:09
prac. sam.: Kto będzie zatrudniał i wynagradzał urzędników wyborczych? Czy pracodawca, który go zatrudnia? Czy może gmina w której będzie wykonywał obowiązki urzędnika wyborczego? Jak on będzie godził zatrudnienie i pracę w administracji rządowej lub samorządowej z obowiązkami urzędnika wyborczego w gminie innej niż ta w której mieszka i pracuje? Kto będzie mierzył czas realizacji jego zadań, od którego ma zależeć jego wynagrodzenie?
 
2018-02-08 08:35:01
WB: Pewnie i ludzi do ich przeprowadzenia też zabraknie... .
 
2018-02-08 08:22:00
Sekretarz: Co do obwodowych komisji, to tekst powinien jednak brzmieć:
"W ostatnich wyborach samorządowych w przypadku przewodniczących obwodowych komisji wyborczych kwota diety wynosiła 380 zł. Zastępcy przewodniczących obwodowych komisji wyborczych pobierali 330 zł, a ich członkowie - 300 zł."
W innym przypadku ktoś pomyśli, że słowo "Dotychczas" w poprzednim zdaniu oznaczało dotychczasowe wybory. A w przypadku Sejmu i Senatu i Prezydenta mieliśmy cieniutko cieniutko ... Jak PKW tego nie zmieni, to nici z kandydatów do dwóch komisji.
 
2018-02-08 08:03:26
obywatel: Brawa dla posłów za zdolność logicznego myślenia i umiejętności ustalenia skutków podjętych decyzji (tak, to ironia). Przecież logiczne było, że skoro posłowie co najmniej dwukrotnie zwiększyli obsadę osobową wyborów, nie mówiąc o dodatkowych obowiązkach w zakresie obsługi informatycznej czy konieczności zakupu infrastruktury IT, to trzeba przeznaczyć na wybory co najmniej dwukrotnie więcej pieniędzy niż dotychczas. Dlaczego tego nie zrobiono? Oto np. jedna z możliwych wersji wydarzeń: oczekuje się, że PKW poda się do dymisji. Jedyna słuszna partia powoła do PKW swoich ludzi i dopiero wtedy posłowie zwiększą budżet na organizację wyborów. Można? Można.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25