facebook RSS # #

17.01.2019 06:50

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-02-09 12:43       aktualizacja: 2018-02-09 13:08       Wiadomości PAP
  A A A

Instrukcja MF. Resort finansów przedstawił instrukcję sporządzania sprawozdań podatkowych dla JST

Instrukcja MF. Resort finansów przedstawił  instrukcję sporządzania sprawozdań podatkowych dla JST
Fot. Fotolia
Ministerstwo Finansów opublikowało instrukcję dotyczącą sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego SP-1.

Na stronie Ministerstwa Finansów, w zakładce Podatki i opłaty lokalne/Ewidencja i sprawozdawczość podatkowa zamieszono informację na temat wypełniania części 4 sprawozdania SP-1 i wprowadzania jej do systemu Besti@.

Sposób odwzorowania przykładowej uchwały w części 4 Sprawozdania SP-1 przygotował Adam Głębski z RIO w Łodzi, który zamieścił także dodatkowe wskazówki dotyczące sporządzania sprawozdań na forum strony internetowej regionalnych izb obrachunkowych.

Pierwsze sprawozdania do 28 lutego 2018 r.

12 stycznia weszły w życie przepisy rozporządzenia w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Sprawozdania będą sporządzane w formie dokumentu elektronicznego i przekazywane za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych do Ministerstwa Finansów w postaci elektronicznej.

Będzie się to odbywać z wykorzystaniem informatycznego systemu sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@. Odpowiednia funkcjonalność w systemie została udostępniona z początkiem lutego 2018 r.

Samo sprawozdanie składa się z dwóch części. Pierwsza to informacje o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta oraz średniej cenie sprzedaży drewna, zgodnie z treścią uchwał rad gmin obowiązujących na terenie danej gminy w roku podatkowym, w którym jest sporządzane sprawozdanie,

Druga część sprawozdania to zagregowane dane o podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym oraz podatkiem leśnym, a także podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin, według stanu na dzień 30 czerwca roku podatkowego, w którym jest sporządzane sprawozdanie.

Pierwsza część sprawozdania powinna zostać przekazana przez organ podatkowy do właściwej regionalnej izby obrachunkowej do 28 lutego 2018 r.; druga - do 20 lipca 2018 r.

Regionalne izby obrachunkowe przekazują sprawozdania otrzymane od organów podatkowych odpowiednio w terminach do 10 marca oraz do 31 lipca 2018 r.

mp/
TAGI: FINANSE , PODATKI
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25