facebook RSS # #

18.12.2018 17:36

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-02-15 10:48       aktualizacja: 2018-02-15 13:09       Wiadomości PAP
  A A A

Więcej dla seniorów. W tym roku powstanie 214 nowych placówek w ramach rządowego programu

Więcej dla seniorów. W tym roku powstanie 214 nowych placówek w ramach rządowego programu
Fot. MRPiPS

Prawie 30 mln zł pozostało jeszcze do wykorzystania w tegorocznej edycji rządowego programu „Senior Plus”. Dotychczas przyznano samorządom ponad 50 mln zł na utworzenie 214 nowych placówek dla seniorów oraz na działalność 224 już istniejących domów i klubów.


Resort rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosił listę samorządów, które otrzymają w tym roku dofinansowanie z rządowego programu „Senior Plus”. Samorządy szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego mogły ubiegać się o uzyskanie jednorazowego dofinansowania na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki dla osób starszych (moduł 1) lub na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (moduł 2). W tym roku na ten cel przeznaczono 80 mln zł.


„Społeczeństwo się starzeje, a sytuacja osób z niskimi emeryturami jest trudna” – mówiła Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej w Radiowych Sygnałach Dnia Programu 1 PR. „Dlatego realizujemy także, przeznaczając coraz wyższe środki – skierowany do samorządów program rozbudowy miejsc opieki środowiskowej dla seniorów, takich jak Kluby i Domy Seniora, oraz rozwijamy usługi opiekuńcze” – dodała.


Jak poinformowało ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej, w tej edycji konkursu wszystkie złożone wnioski przeszły ocenę formalną i przyznano im dofinansowanie w wysokości 50 mln zł. „W najbliższym czasie planowany jest kolejny nabór wniosków” – zapowiedział resort rodziny, pracy i polityki społecznej.


Na stworzenie nowych 214 placówek „Senior Plus” przeznaczono ponad 35 mln zł. Za te pieniądze zostanie powołanych i wyposażonych 76 dziennych domów dla osób starszych za ponad 18 mln zł oraz 138 Klubów za prawie 17 mln zł.


 „Placówki powstałe w edycji 2018 Programu zapewnią osobom starszym 5387 nowych miejsc pobytu” – poinformowało MRPiPS.  Najwięcej nowych placówek powstanie w województwach: mazowieckim (35), małopolskim (21) i śląskim (20).


W module drugim konkursu dofinansowanie otrzymają 224 już istniejące placówki, zapewniające 5756 miejsc, na łączną kwotę prawie 15 mln zł (z tego 154 domy na kwotę ponad 12 mln zł i 70 klubów na kwotę ponad 2 mln zł). Najwięcej już istniejących placówek otrzyma dofinansowanie do bieżącej działalności w województwach: mazowieckim (23), śląskim (24), wielkopolskim (24).


„Zmiany finansowo-infrastrukturalne oraz wprowadzenie nowej formuły, jaką jest Klub „Senior Plus” w 2017 r., spotkały się ze zdecydowanie większym zainteresowaniem ze strony samorządów” – podkreśliło w komunikacie ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej.  Zmiany w programie polegały m.in. na podwyższeniu wsparcia finansowego na utworzenie lub wyposażenie placówki z 250 do 300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior Plus” oraz do 150 tys. w przypadku Klubu „Senior Plus”.


Resort podwyższył również dofinansowanie na utrzymanie każdego jednego miejsca dla Dziennych Domów „Senior Plus” z 200 do 300 zł miesięcznie, w przypadku Klubu „Senior Plus” – do 200 zł miesięcznie. Ponadto, ministerstwo obniżyło wymogi określające minimalny standard warunków lokalowych dla Dziennego Domu „Senior Plus” i zmieniło minimalny poziom zatrudnienia pracowników w celu dostosowania przez samorządy placówek do lokalnych potrzeb.


Program Wieloletni „Senior Plus” na lata 2015-2020 adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W 2015 r. na realizację rządowej pomocy dla seniorów przeznaczono 25 mln zł, z czego wydatkowano jedynie około 21 mln zł. W 2016 r. zaplanowano wydatki na poziomie 40 mln zł, wydano około 11 mln zł. W 2017 r. 35 dziennych domów Senior Plus zostało dofinansowanych na łączną kwotę 9 mln zł. Ponad 11 mln zł przeznaczono natomiast na dotacje dla 96 nowych klubów Senior Plus. Wieloletni Program wsparcia seniorów ma obowiązywać do 2020 r.


Lista gmin, które otrzymały dofinansowanie w edycji 2018 r. dostępna jest na stronie http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/353


amk/  


 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-02-16 09:12:02
Emerytka : Pani minister seniorzy mają głodową emeryturę a szczególnie samotni czy nie należy się im doplata z emerytury drugiego małżonka a nie wymyślanie domów senior w każdej miejscowości jest klub switlica to emeryt ubogi tam nie pójdzie bo mu wstyd i nie ma środków na taki pobyt dokad emeryci będą dziadami w tym kraju na nagrody da tyś. a dla na 10zl
 
2018-02-16 08:58:09
Emerytka : Pani minister seniorzy mają głodową emeryturę a szczególnie samotni czy nie należy się im doplata z emerytury drugiego małżonka a nie wymyślanie domów senior w każdej miejscowości jest klub switlica to emeryt ubogi tam nie pójdzie bo mu wstyd i nie ma środków na taki pobyt dokad emeryci będą dziadami w tym kraju na nagrody da tyś. a dla na 10zl

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25