facebook RSS # #

19.12.2018 11:43

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-02-23 11:32       aktualizacja: 2018-02-23 12:10       Wiadomości PAP
  A A A

Bez aktywizacji. NIK skontrolowała powiaty w zakresie pomocy bezrobotnym niepełnosprawnym

Bez aktywizacji. NIK skontrolowała powiaty w zakresie pomocy bezrobotnym niepełnosprawnym
Fot. PAP/ R.Guz
Dwóch starostów - w Opocznie i Radomsku - środki PFRON w wysokości ponad 950 tys. zł pozostawiło w swoich starostwach. „To działanie nielegalne” – oceniła NIK.

NIK skontrolowała, czy samorządy powiatowe i powiatowe urzędy pracy w Łódzkiem wywiązywały się z zadań w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Z danych PFRON wynika, że w latach 2013-2015 jedna z najliczniejszych populacji osób niepełnosprawnych w Polsce (po woj. mazowieckim - 37 tys. osób), zarejestrowanych była w powiatowych urzędach pracy województwa łódzkiego - 36 863 osoby.

Pieniędzy na rehabilitację zawodową niepełnosprawnych: za mało

W latach 2013-2015 samorządy skontrolowanych powiatów na rehabilitację osób niepełnosprawnych wydały 31 mln zł. Z tej kwoty niewielką tylko część - blisko 14 proc ( ponad 4 mln zł) - przeznaczono na rehabilitację zawodową tych osób. Najwięcej wydano na wyposażenie stanowisk pracy - ponad 2,5 mln zł, na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne - blisko 1 mln zł, staże dla nich - blisko 0,5 mln zł. Na realizację szkoleń wydano ponad 92 tys. zł.

W powiatowych urzędach pracy było za mało pieniędzy na aktywizację bezrobotnych niepełnosprawnych. „W konsekwencji urzędy pracy i powiaty nie mogły zrealizować wszystkich wniosków złożonych przez osoby niepełnosprawne i potencjalnych pracodawców” – podkreśliła NIK.

Do powiatów i urzędów pracy wpłynęły łącznie 302 wnioski osób niepełnosprawnych oraz pracodawców chcących zatrudnić te osoby o finansowanie instrumentów i usług rynku pracy. Pozytywnie rozpatrzono 209 wniosków. Wsparciem objęto 239 osób niepełnosprawnych.

Co więcej - zdaniem NIK - w powiatach nie tylko było za mało środków na aktywizację niepełnosprawnych, ale samorządy nie przeprowadzały kalkulacji określających rzeczywistą skalę potrzeb finansowych osób niepełnosprawnych.

Nieprawidłowości w dysponowaniu środkami na szczeblu lokalnym

Zarzut Izby dotyczył również pozostawienia przez dwóch starostów - w Opocznie i Radomsku - środków PFRON w wysokości ponad 950 tys. zł w swoich starostwach. „Działanie to było nielegalne, gdyż zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej, to powiatowe urzędy pracy są uprawnione do wykonywania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej” – podkreśliła NIK.

Proces rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim w latach 2013 - 2015 był głównie finansowany ze środków Funduszu Pracy i tych pochodzących z Unii Europejskiej - 54 proc. Środki przekazane według algorytmu z PFRON stanowiły niespełna 40 proc. funduszy poświęconych na ten cel.

Wszystkie kontrolowane powiatowe urzędy pracy opracowały powiatowe programy działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Zdaniem NIK, „robiły to jednak nierzetelnie”.

„Tworzone dokumenty nie dawały bieżącej i obiektywnej informacji na temat planowanych efektów i postępów ich realizacji. W programach tych wskaźniki do osiągnięcia nie zostały określone w ogóle lub były ogólne, bez wskazania stanu wyjściowego i docelowego. Z tego powodu autorzy programów nie mogli zdiagnozować ewentualnych problemów związanych z ich wdrażaniem. Wpływało to także niekorzystnie na określenie skuteczności działań i - pośrednio - na wyznaczenie przyszłych potrzeb. Tym samym programy nie były realnym narzędziem zarządzania” – ocenili kontrolerzy NIK.

Wydatkowanie bez kontroli

Wykorzystanie środków z PFRON przez samorządy nie było nadzorowane przez prezesa PFRON.

„W ramach rozliczeń z samorządami powiatowymi, jak również podczas kontroli przeprowadzanych w powiatach, PFRON bazował jedynie na informacjach przedstawionych przez pracowników powiatów, przyjmując zasadę, że były one faktycznie, rzeczywiście poniesione” – czytamy we wnioskach pokontrolnych.

Dla czterech kontrolowanych powiatów PFRON przekazał środki w wysokości ponad 123 tys. zł, natomiast w skali całego kraju - 52,5 mln zł.

Praca z barierami

Z kontroli NIK wynika, że w 75 proc. skontrolowanych starostw powiatowych i urzędów pracy występowały bariery architektoniczne, które utrudniały dostęp do budynków i ich pomieszczeń osobom niepełnosprawnym.

„W skrajnych przypadkach osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich bez pomocy osób trzecich nie były w stanie dostać się do budynku, z uwagi na zbyt wąskie drzwi wejściowe, czy brak pochylni” – zwrócili uwagę kontrolerzy.

Pełny raport dostępny jest na stronie internetowej NIK.

amk/
ZAŁĄCZNIKI: Fot. NIK
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25