facebook RSS # #

19.12.2018 11:44

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-02-23 13:43       aktualizacja: 2018-02-23 14:27       Wiadomości PAP
  A A A

Katecheta wychowa. Nauczyciel religii będzie mógł być wychowawcą klasy

Katecheta wychowa. Nauczyciel religii będzie mógł być wychowawcą klasy
Fot. PAP/M. Bielecki
Nauczyciel religii będzie mógł być wychowawcą klasy – zakłada projekt przygotowany przez resort edukacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce poszerzyć krąg nauczycieli, którzy mogą w szkole sprawować funkcję wychowawcy klasy. Dyrektor szkoły będzie mógł powierzyć te obowiązki nauczycielowi religii, wchodzącemu w skład rady pedagogicznej. Obecnie nie jest to możliwe.

„Przepis, uniemożliwiający powierzenie obowiązków wychowawcy klasy nauczycielowi religii został wprowadzony w 1992 r., kiedy to nauczycielami religii w szkołach, w zdecydowanej większości, byli księża i siostry zakonne” – przypomina MEN. „Obecnie, zwłaszcza w większych miejscowościach i miastach, religii uczą także świeccy katecheci, często zatrudnieni w szkole także jako nauczyciele innych przedmiotów” - wyjaśnia.

Resort zaznacza, że na potrzebę zmiany przepisu w tym zakresie wielokrotnie wskazywali przedstawiciele kościołów; o sprawę pytają także dyrektorzy szkół, rodzice i sami nauczyciele religii.

„W obecnych realiach organizacji pracy szkół zdarza się bowiem, że nauczyciel religii (uczący także innych przedmiotów) jest jedynym nauczycielem, któremu nie powierzono wychowawstwa w szkole, mimo takiej potrzeby i oczekiwania np. ze strony rodziców” – podkreśla resort.

Ministerstwo chce też wyeliminować wątpliwości dotyczące ustalania oceny z religii/etyki. Proponuje, by zasady oceniania z religii/etyki były ustalone w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, zawartym w statucie szkoły, a nie według skali ocen przyjętej w danej klasie.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach trafiła do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25