facebook RSS # #

19.02.2020 15:20

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-03-07 16:37       aktualizacja: 2018-03-09 13:32       Wiadomości PAP
  A A A

Prostsze sprawozdania. Minister finansów: Chcę zrobić rzetelny przegląd sprawozdań

Prostsze sprawozdania. Minister finansów: Chcę zrobić rzetelny przegląd sprawozdań
Fot. PAP/R. Pietruszka
- Są sprawozdania, które nie wnoszą wartości dodanej - mówi nam prof. Teresa Czerwińska, minister finansów. - Chcę zrobić ich rzetelny przegląd i weryfikację i tam, gdzie to możliwe, wprowadzić uproszczenia - zapowiada.

Przy resorcie zostanie powołany zespół, który weźmie pod lupę obowiązki sprawozdawcze samorządów.

Serwis Samorządowy PAP: Nadmierna sprawozdawczość to jedna z bolączek samorządów. Czy ministerstwo planuje jakieś ułatwienia w tej kwestii?


Prof. Teresa Czerwińska, minister finansów: Obowiązki informacyjne, sprawozdawcze są potrzebne, ale rzeczywiście są też sprawozdania, które nie wnoszą wartości dodanej i nie ma potrzeby kreowania takiego procesu.

Trzeba pamiętać, że sprawozdawczość nie jest celem samym w sobie, ma ona czemuś służyć. Dlatego chcę zrobić rzetelny przegląd oraz weryfikację sprawozdań i tam, gdzie to możliwe, wprowadzić uproszczenia. Tak, żeby bez uszczerbku dla rzetelności, celowości i rozliczeń proces ten odbiurokratyzować, uelastycznić i nie produkować zupełnie niepotrzebnych, nadmiarowych, czasochłonnych dokumentów czy sprawozdań.

Przy Ministerstwie Finansów zostanie powołany zespół, który dokona przeglądu: weźmiemy pod lupę obowiązki sprawozdawcze i będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie, z których sprawozdań można by zrezygnować.

A które sprawozdanie jest Pani zdaniem niepotrzebne?

- Chciałabym, żebyśmy w pierwszej kolejności spojrzeli na proces planowania. Obecnie planujemy bowiem w działach, rozdziałach, paragrafach. Zatem żeby środki wydatkować w inny sposób, nawet nieznacznie przenieść z paragrafu do paragrafu, trzeba zmienić plan finansowy. A zmiana planu oznacza, że odpowiednie osoby muszą to skorygować, przygotować, przeliczyć, przedłożyć, zatwierdzić itd.

Jeśli nie tak, to jak?

- Mamy pewne propozycje w zakresie zmniejszenia obciążeń biurokratycznych, chociażby w obszarze planowania, ale najpierw chciałabym o nich porozmawiać z nowym zespołem, żeby mieć pewność, że w tej kwestii także strona samorządowa postrzega to tak samo jak my.

Kto wejdzie w skład tego zespołu?

- Zespół będzie składał się ze specjalistów; zarówno z ekspertów z resortu finansów, jak i samorządów. Wczoraj (we wtorek - PAP) skierowałam pismo do Sekretarza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, żeby wytypował przedstawicieli wszystkich ogólnopolskich organizacji samorządowych wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Zależy mi na tym, żeby byli to ludzie, którzy na co dzień dobrze problematykę sprawozdawczości znają i będą naszymi partnerami i doradcami w całym tym procesie.

Kiedy praca zespołu przyniesie pierwsze efekty?

- Bardzo poważnie traktuję tę kwestię. Chcemy ją oprzeć na dialogu ze stroną samorządową. Chcemy rozmawiać i konsultować wzajemne oczekiwania, dlatego termin powinien uwzględniać potrzebę dialogu. Chciałabym pracę zespołu podzielić na dwa etapy. Pierwszy z nich od powołania zespołu przez pierwsze prace aż do pierwszych wypracowanych rozwiązań – punktowe, precyzyjne cięcia nadmiernej biurokracji, może przynieść efekty w perspektywie już kilku miesięcy, do pół roku. To realny termin, biorąc pod uwagę również proces legislacyjny.

Natomiast drugi etap to będą rozważenie głębszych, bardziej systemowych zmian - stąd nie stawiamy tu granicznego terminu, gdyż uelastycznienie i odbiurokratyzowanie to powinien być proces ciągły. Nie da się raz na zawsze przeprowadzić odbiurokratyzowania i zakończyć sprawy. Chciałabym, żeby ten zespół dalej funkcjonował, na bieżąco prześwietlał, pokazywał pewne obszary, w które możemy wchodzić, zmieniać, ulepszać. Jest tu parę rzeczy do zrobienia.

Jakie wymierne korzyści mają przynieść zmiany wypracowane w zespole?

- Nadmierna biurokracja generuje koszty w postaci dodatkowych godzin pracy, a to przekłada się w rzeczywistości na bardzo konkretny efekt wyceniony w pieniądzu. Zmiany wypracowane w zespole powinny więc przynieść samorządom konkretny efekt finansowy.

Samorządy będą też mogły elastyczniej, sprawniej zarządzać swoimi budżetami. Ale nadal jednostki samorządu terytorialnego będą sprawozdawać wykonanie, będą rozliczać środki publiczne, bo taka transparentność jest bardzo potrzebna. I to przez stronę samorządową nie jest kwestionowane.

Ten zespół to reakcja na postulaty samorządowców czy Pani własna ocena sytuacji?

- Jest to inicjatywa wynikająca zarówno z doświadczenia ekspertów resortu finansów, jak i moich spotkań w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i jej zespołów roboczych. Bardzo uważnie wsłuchuję się w głos samorządowców. Jestem otwarta na konkretne propozycje rozwiązań.

Dziękuję za rozmowę.

Anna Banasik
Serwis Samorządowy PAP
TAGI: FINANSE , RZĄD
 
KOMENTARZE: 11 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-03-30 11:53:01
Ania: Proszę zastanowić się nad sensem prowadzenia ewidencji środków trwałych nieruchomości Skarbu Państwa. Po pierwsze: przyjmowanie fikcyjnych wartości działek! Po drugie: nikt nigdy z tych danych nie korzysta! Nikt!
Sztab ludzi jest w to zaangażowanych, którym trzeba zapłacić. Do tego koszty energii elektrycznej, papieru itp. Tylko jest jedno pytanie: po co to robić? Przecież nikt nie korzysta z tych danych.
 
2018-03-12 19:37:59
księgowa: zaangażowanie, zobowiązania i należności tylko w sprawozdaniach rocznych.
Sprawozdania w dochodach i wydatkach ograniczyć do kwartalnych, bez listopada, grudnia i stycznia.
 
2018-03-09 09:47:13
skarbnik: Nie bądźmy naiwni. Mówi o ograniczeniu sprawozdań, a zaczyna od planowania??? Ilość i kształt sprawozdań to jedno, a budżet i plany finansowe to drugie. Każdy skarbnik sam sobie kształtuje szczegółowość budżetu i zmiany na pewno nie ciążą mu tak jak bezsensowne dublowanie danych ze sprawozdania Rb-27S do Rb-PDP, itd
 
2018-03-09 08:35:15
zazi: Prostsze sprawozdania... a potem dziesiątki dodatkowych ankiet uszczegóławiających te prostsze sprawozdania sporządzanych dla RIO "na prośbę" MF...
Wystarczy uprościć sporządzanie i przekazywanie sprawozdań z operacji finansowych samorządowych osób prawnych, włączając je do systemu BeSTi@ - na co czekamy od lat.
 
2018-03-08 12:10:13
bubba: Ale przecież wystarczy zrobić budżet w grupach i nie ma większego problemu z paragrafami ...
 
2018-03-08 11:35:02
wyrobnik na zadaniach zleconych raportujący za darmo : "Zgodnie z decyzją podjętą na szczeblu międzyresortowym, raporty generowane w celu ewaluacji efektów ustawy z dnia 28.11.2014 "Prawo o aktach stanu cywilnego" po trzech latach jej obowiązywania, będą generowane centralnie. Prosimy nie generować raportów indywidualnie."
To odpowiedź na sytuację w której, nie dało się wygenerować raportów z powodu przeciążenia systemu i mimo przedłużenia terminu.
Swoją drogą, to w końcu dobra praktyka. Miejmy nadzieję się upowszechni, gdyż oszczędza czas i pieniądze na wszystkich szczeblach, oraz eliminuje pytania o sens robienia sprawozdań skoro są raporty.
 
2018-03-08 11:25:19
zapracowany: Likwidacja? Co będzie wtedy robić administracja? Przecież trzeba to robić i choćby tylko to.
 
2018-03-08 10:56:16
mad: Polecamy szczególnie uwadze sprawozdania z zakresu spraw obywatelskich i usc. Od lat oprócz bieżących miesięcznych sprawozdań, kilkakrotnie w ciągu roku liczymy ilość czynności wykonanych w ubiegłych latach. W kółko te same dane za te same okresy, czasem w różnej konfiguracji. Sprawozdania są bezpłatne, więc nie ma oporów żeby wielokrotnie zlecać, zamiast podejść i wyjąć z szafy. Dane te były przekazywane w formie elektronicznej i papierowej. Inne wyjaśnienie - jak ktoś liczy 10 razy to samo to może raz się pomyli i wtedy jest "nasz". Aby zabawa była przednia dajemy krótki termin.
 
2018-03-08 10:53:10
pracownik samorządowy: Proponowałabym zacząć od likwidacji zaangażowania środków budżetowych, bo to zbędny, sztuczny twór
 
2018-03-08 10:32:37
Tomasz Wojtania: Szanowna Pani Minister

Jednostka ma pewną sumę pieniędzy do dyspozycji zgodnie z planem i w związku z podpisanymi umowami wydała 20 jednostek, zostało się jej 30 jednostek umów niezapłaconych - zobowiązań.
Potem wydała 15 jednostek i zostało się jej …… umów niezapłaconych - zobowiązań.
Potem wydała 9 jednostek i zostało się jej …. umów niezapłaconych - zobowiązań.
Potem wydała 6 jednostek i zostało się jej …. umów niezapłaconych - zobowiązań.

Zagadka 1 : jakie miała wydatki ?

Zagadka 2: Jakie miała zaangażowanie ?

Zagadka 3 Jakie miała zobowiązania ?

Ile tego jest w moim zadaniu ?

A w związku z zagadką nr 2 i 3 pozwolę sobie zauważyć, iż RIO i NIK sumuje stany zobowiązań (i zaangażowanie traktuje tak jak zobowiązanie) i wykazuje przekroczenia.

ROZUMIE JUŻ PANI sens mojej zagadki ???


Rozumie już Pani co z niego wynika ?

Rozumie Pani jaki bezsens mamy w Polsce ze sprawozdawczością budżetową ?Pozdr TW
 
2018-03-08 09:53:38
Jarek: No wreszcie może skończą się idiotyzmy np. z karaniem za przekroczenie w paragrafie. Ilośc sporządzanych sprawozdań, jest horendalna. Trzeba również dopracować tak system bestia by można za pomocą niego sporządzać wszystkie sprawozdania i budżetowe i finansowe

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25