facebook RSS # #

22.03.2019 16:23

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-03-13 11:21       aktualizacja: 2018-03-13 12:25       Wiadomości PAP
  A A A

Zadania urzędnika. Państwowa Komisja Wyborcza o zadaniach urzędników wyborczych

Zadania urzędnika. Państwowa Komisja Wyborcza o zadaniach urzędników wyborczych
Fot. PAP/Leszek Szymański
Urzędnik wyborczy zweryfikuje m.in., czy urny są przezroczyste i czy udostępniono transmisję z lokalu wyborczego – podała Państwowa Komisja Wyborcza.

PKW opublikowała wyjaśnienia dotyczące zadań urzędników wyborczych. Jak poinformowała Komisja, zakres obowiązków urzędników wyborczych będzie obejmował m.in. zadania związane z głosowaniem korespondencyjnym przez wyborców niepełnosprawnych. Urzędnicy wyborczy będą też odpowiedzialni m.in. za przyjęcie od przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w depozyt dokumentów z głosowania.

Poniżej informacja PKW, która w punktach wymienia zadania urzędników wyborczych:

1. Zadania związane z głosowaniem korespondencyjnym przez wyborców niepełnosprawnych, tj.:

1) przyjmowanie od komisarza wyborczego przekazanych mu przez wyborców niepełnosprawnych zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego (art. 53b § 2a Kodeksu wyborczego);

2) w przypadku gdy:
a) zgłoszenie nie spełnia warunków, wezwanie wyborcy do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 1 dnia od dnia doręczenia wezwania (art. 53c § 1 Kodeksu wyborczego),
b) zgłoszenie nie spełnia ustawowych warunków, wpłynęło po terminie lub nie zostało uzupełnione po wezwaniu, pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania i poinformowanie o tym wyborcy (art. 53c § 2 Kodeksu wyborczego),
c) dostarczenie pakietów wyborczych wyborcom niepełnosprawnym, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego, za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (art. 53e § 4 Kodeksu wyborczego),
d) poinformowanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wysłanych pakietach wyborczych (53e § 9a Kodeksu wyborczego),
e) prowadzenie wykazu pakietów wyborczych, w którym odnotowuje się fakt przygotowania oraz wysłania danego pakietu wyborczego (53e § 11 Kodeksu wyborczego),
f) udział w czynnościach obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie związanych z przygotowaniem pakietów wyborczych, tj. m. in. w opieczętowaniu kart do głosowania, zamieszczeniu adresów na kopertach zwrotnych, przygotowaniu oświadczeń o osobistym i tajnym oddaniu głosu (art. 53g § 6a Kodeksu wyborczego) - (od 31 stycznia 2018 r.).

2. Przyjęcie od przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w depozyt dokumentów z głosowania, opakowań zbiorczych zawierających karty do głosowania oraz pieczęci komisji z obwodów utworzonych w kraju, a także ich należyte przechowanie, gwarantujące właściwe ich zabezpieczenie (art. 79 § 2 Kodeksu wyborczego) – (od 31 stycznia 2018 r.).

3. Przyjęcie od przewodniczącego terytorialnej komisji wyborczej w depozyt dokumentów z wyborów oraz pieczęci tej komisji, z wyjątkiem jednego egzemplarza protokołu z wyborów wraz z protokołami głosowania w obwodach głosowania, przekazanych komisarzowi wyborczemu (art. 447 § 3 Kodeksu wyborczego) – (31 stycznia 2018 r.).

4. Przygotowanie i nadzór pod kierownictwem komisarza wyborczego nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych (art. 191e § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego) – (od 31 stycznia 2018 r.).

5. Tworzenie i aktualizowanie systemu szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych (art. 191e § 1 pkt 2 Kodeksu wyborczego) – (od 31 stycznia 2018 r.).

6. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych (art. 191e § 1 pkt 3 Kodeksu wyborczego) – (od 31 stycznia 2018 r.).

7. Zapewnienie, w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, wykonania kart do głosowania oraz ich dostarczenie właściwym obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (art. 191e § 1 pkt 4, art. 437 § 1, art. 458a, 467a i 484 Kodeksu wyborczego) – (od 31 stycznia 2018 r.).

8. Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem warunków pracy obwodowych komisji wyborczych, w szczególności w zakresie wymogów dotyczących stosowania przezroczystych urn wyborczych, transmisji z lokalu wyborczego za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci elektronicznego przekazywania danych, albo w przypadku gdy transmisja ta nie jest możliwa z przyczyn technicznych, rejestrowania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie udostępniania tych materiałów na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (art. 191e § 1 pkt 5 Kodeksu wyborczego) – (od 31 stycznia 2018 r.).

9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Państwową Komisję Wyborczą i komisarzy wyborczych (art. 191e § 1 pkt 6 Kodeksu wyborczego) – (od 31 stycznia 2018 r.).

10. Współdziałanie z organami wyborczymi oraz innymi podmiotami w celu realizacji ustawowych zadań (art. 191e § 2 Kodeksu wyborczego) – (od 31 stycznia 2018 r.).

11. Obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach dotyczących organizacji wyborów oraz prawa wyborczego (art. 191h Kodeksu wyborczego) – (od 31 stycznia 2018 r.).

kic/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 6 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-03-14 18:54:45
ciekawy: Wszystko skończy się tym, że urzędnicy wyborczy będą tylko przekaźnikiem pism z pracami zleconymi dla gmin.
Nie ubrudzą się żadną robotą, bo wszystko zlecą gminom.
Gminy będą musiały odwalić całą czarną robotę za urzędnika, który na samym końcu weźmie te kilka kartek z ostatecznymi wynikami wyborów i zaniesie swojemu pryncypałowi, który go pogłaszcze za świetnie wykonaną robotę.
Już teraz należy nagłaśniać wszystkim wyborcom jak naprawdę wyglądają przygotowania do wyborów od strony logistycznej i co się dzieje po zamknięciu lokalu wyborczego aż do ustalenia wyników wyborów.
 
2018-03-14 10:53:36
OldestWoman: I następne pytanie: gdzie urzędnik wyborczy przechowa karty do głosowania przed dostarczeniem ich obwodowym komisjom wyborczym?
 
2018-03-14 10:50:21
OldestWoman: Zadanie urzędnika wyborczego -"Przyjęcie od przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w depozyt dokumentów z głosowania, opakowań zbiorczych zawierających karty do głosowania oraz pieczęci komisji z obwodów utworzonych w kraju, a także ich należyte przechowanie, gwarantujące właściwe ich zabezpieczenie (art. 79 § 2 Kodeksu wyborczego)".
Czy PKW szaleju się najadła? W jakim miejscu i w jaki sposób urzędnik wyborczy niepochodzący z danej gminy ma to zadanie wykonać? Znowu zapomniano napisać, że takie pomieszczenie będzie musiał przygotować wójt/burmistrz tej gminy i to on tak naprawdę będzie te dokumenty przechowywał. Bo inaczej urzędnik wyborczy chyba będzie musiał je zabrać do domu. A może o to chodzi? Zawsze łatwiej do nich zajrzeć, gdyby był jakiś musik?
 
2018-03-14 09:22:07
wolność: Panowie Posłowie Łukasz Schreiber i Marcin Horała nie mając doświadczenia związanego z organizacją i przeprowadzaniem wyborów zmienili Ordynacją Wyborczą aby było wszystkim lepiej i uczciwiej.
Dzięki nim sekretarze urzedów, nazwani fałszerzami wyborczymi, zwyczajnie skorzystali z okazji radośnie, odcinając się od spraw wyborczych.
A teraz zgodnie z decyzją 2. Panów Posłów, liczą, że w ich miejsce przyjdą nowi, uczciwi i karni urzędnicy wyborczy napompowani ideałami za to z wolą "godnego" zarobku za 1/30 dniówki na terenie obcej gminy.
Zapewne nie będą liczyć na powitanie chlebem i solą, ale przynajmniej na zaangażowaną współpracę z pracownikami gospodarza w miejscu pracy.
Ale na to, trzeba sobie zasłużyć. Zaufanie zdobywa się długo a traci szybko. Urzędnik wyborczy zatem stanie przed wyzwaniem pracy bez znajomości realiów danej gminy, z asertywną postawą pracowników gminy gospodarza, którzy dla swojego bezpieczeństwa (aby nie być później ciągani po sądach gdy coś nie pójdzie) ograniczą swoją współpracę do minimum, żądając "wszystkiego" w formie pisemnej od urzędnika wyborczego.
Urzędnik wyborczy liczy, że gmina gospodarza z "radością" będzie dla niego oddawała wspaniały gabinet do pracy, oddeleguje na wyłączność sekretarkę, da dostęp do internetu, komputer, drukarkę, ksero, papier, przyjmie dokumenty od komitetów wyborczych, przygotuje miejsca i zoorganizuje szkolenia dla kandydatów od obwodowych komisji wyborczych a zwłaszcza, że rozwiąże wszelkie problemy jakie staną na jego drodze w przygotowywaniu wyborów.
Zatem drogi kandydacie POWODZENIA. Bo jak myślę, że po odliczeniu kosztów własnych i zmarnowanego czasu oraz nadwyrężonego zaufania obecnego pracodawcy to z zarobku Twojego zostanie kilkaset złotych a wtedy zapytasz sam siebie po co mi to było zwłaszcza, jak wybory obśmieją wszyscy.
 
2018-03-14 09:04:09
w3w: Zgadzan sie z Hanią. Ludzie czy wy czytacie te swoje pisanie przed publikacją na stronie ????????? Widać że autor tego "eseju' nie brał udziału (głosował) w ostatnich wyborach prezydenckich i parlamentarnych.
 
2018-03-13 17:59:11
HANIA: najlepiej niech im kupią lupy do tej weryfikacji przeźroczstosci urny. Kto to pisze te artykuły??????????
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25