facebook RSS # #

23.03.2018 17:36

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-03-13 11:21       aktualizacja: 2018-03-13 12:25       Wiadomości PAP
  A A A

Zadania urzędnika. Państwowa Komisja Wyborcza o zadaniach urzędników wyborczych

Zadania urzędnika. Państwowa Komisja Wyborcza o zadaniach urzędników wyborczych
Fot. PAP/Leszek Szymański
Urzędnik wyborczy zweryfikuje m.in., czy urny są przezroczyste i czy udostępniono transmisję z lokalu wyborczego – podała Państwowa Komisja Wyborcza.

PKW opublikowała wyjaśnienia dotyczące zadań urzędników wyborczych. Jak poinformowała Komisja, zakres obowiązków urzędników wyborczych będzie obejmował m.in. zadania związane z głosowaniem korespondencyjnym przez wyborców niepełnosprawnych. Urzędnicy wyborczy będą też odpowiedzialni m.in. za przyjęcie od przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w depozyt dokumentów z głosowania.

Poniżej informacja PKW, która w punktach wymienia zadania urzędników wyborczych:

1. Zadania związane z głosowaniem korespondencyjnym przez wyborców niepełnosprawnych, tj.:

1) przyjmowanie od komisarza wyborczego przekazanych mu przez wyborców niepełnosprawnych zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego (art. 53b § 2a Kodeksu wyborczego);

2) w przypadku gdy:
a) zgłoszenie nie spełnia warunków, wezwanie wyborcy do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 1 dnia od dnia doręczenia wezwania (art. 53c § 1 Kodeksu wyborczego),
b) zgłoszenie nie spełnia ustawowych warunków, wpłynęło po terminie lub nie zostało uzupełnione po wezwaniu, pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania i poinformowanie o tym wyborcy (art. 53c § 2 Kodeksu wyborczego),
c) dostarczenie pakietów wyborczych wyborcom niepełnosprawnym, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego, za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (art. 53e § 4 Kodeksu wyborczego),
d) poinformowanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wysłanych pakietach wyborczych (53e § 9a Kodeksu wyborczego),
e) prowadzenie wykazu pakietów wyborczych, w którym odnotowuje się fakt przygotowania oraz wysłania danego pakietu wyborczego (53e § 11 Kodeksu wyborczego),
f) udział w czynnościach obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie związanych z przygotowaniem pakietów wyborczych, tj. m. in. w opieczętowaniu kart do głosowania, zamieszczeniu adresów na kopertach zwrotnych, przygotowaniu oświadczeń o osobistym i tajnym oddaniu głosu (art. 53g § 6a Kodeksu wyborczego) - (od 31 stycznia 2018 r.).

2. Przyjęcie od przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w depozyt dokumentów z głosowania, opakowań zbiorczych zawierających karty do głosowania oraz pieczęci komisji z obwodów utworzonych w kraju, a także ich należyte przechowanie, gwarantujące właściwe ich zabezpieczenie (art. 79 § 2 Kodeksu wyborczego) – (od 31 stycznia 2018 r.).

3. Przyjęcie od przewodniczącego terytorialnej komisji wyborczej w depozyt dokumentów z wyborów oraz pieczęci tej komisji, z wyjątkiem jednego egzemplarza protokołu z wyborów wraz z protokołami głosowania w obwodach głosowania, przekazanych komisarzowi wyborczemu (art. 447 § 3 Kodeksu wyborczego) – (31 stycznia 2018 r.).

4. Przygotowanie i nadzór pod kierownictwem komisarza wyborczego nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych (art. 191e § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego) – (od 31 stycznia 2018 r.).

5. Tworzenie i aktualizowanie systemu szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych (art. 191e § 1 pkt 2 Kodeksu wyborczego) – (od 31 stycznia 2018 r.).

6. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych (art. 191e § 1 pkt 3 Kodeksu wyborczego) – (od 31 stycznia 2018 r.).

7. Zapewnienie, w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, wykonania kart do głosowania oraz ich dostarczenie właściwym obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (art. 191e § 1 pkt 4, art. 437 § 1, art. 458a, 467a i 484 Kodeksu wyborczego) – (od 31 stycznia 2018 r.).

8. Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem warunków pracy obwodowych komisji wyborczych, w szczególności w zakresie wymogów dotyczących stosowania przezroczystych urn wyborczych, transmisji z lokalu wyborczego za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci elektronicznego przekazywania danych, albo w przypadku gdy transmisja ta nie jest możliwa z przyczyn technicznych, rejestrowania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie udostępniania tych materiałów na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (art. 191e § 1 pkt 5 Kodeksu wyborczego) – (od 31 stycznia 2018 r.).

9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Państwową Komisję Wyborczą i komisarzy wyborczych (art. 191e § 1 pkt 6 Kodeksu wyborczego) – (od 31 stycznia 2018 r.).

10. Współdziałanie z organami wyborczymi oraz innymi podmiotami w celu realizacji ustawowych zadań (art. 191e § 2 Kodeksu wyborczego) – (od 31 stycznia 2018 r.).

11. Obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach dotyczących organizacji wyborów oraz prawa wyborczego (art. 191h Kodeksu wyborczego) – (od 31 stycznia 2018 r.).

kic/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 6 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-03-14 18:54:45
ciekawy: Wszystko skończy się tym, że urzędnicy wyborczy będą tylko przekaźnikiem pism z pracami zleconymi dla gmin.
Nie ubrudzą się żadną robotą, bo wszystko zlecą gminom.
Gminy będą musiały odwalić całą czarną robotę za urzędnika, który na samym końcu weźmie te kilka kartek z ostatecznymi wynikami wyborów i zaniesie swojemu pryncypałowi, który go pogłaszcze za świetnie wykonaną robotę.
Już teraz należy nagłaśniać wszystkim wyborcom jak naprawdę wyglądają przygotowania do wyborów od strony logistycznej i co się dzieje po zamknięciu lokalu wyborczego aż do ustalenia wyników wyborów.
 
2018-03-14 10:53:36
OldestWoman: I następne pytanie: gdzie urzędnik wyborczy przechowa karty do głosowania przed dostarczeniem ich obwodowym komisjom wyborczym?
 
2018-03-14 10:50:21
OldestWoman: Zadanie urzędnika wyborczego -"Przyjęcie od przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w depozyt dokumentów z głosowania, opakowań zbiorczych zawierających karty do głosowania oraz pieczęci komisji z obwodów utworzonych w kraju, a także ich należyte przechowanie, gwarantujące właściwe ich zabezpieczenie (art. 79 § 2 Kodeksu wyborczego)".
Czy PKW szaleju się najadła? W jakim miejscu i w jaki sposób urzędnik wyborczy niepochodzący z danej gminy ma to zadanie wykonać? Znowu zapomniano napisać, że takie pomieszczenie będzie musiał przygotować wójt/burmistrz tej gminy i to on tak naprawdę będzie te dokumenty przechowywał. Bo inaczej urzędnik wyborczy chyba będzie musiał je zabrać do domu. A może o to chodzi? Zawsze łatwiej do nich zajrzeć, gdyby był jakiś musik?
 
2018-03-14 09:22:07
wolność: Panowie Posłowie Łukasz Schreiber i Marcin Horała nie mając doświadczenia związanego z organizacją i przeprowadzaniem wyborów zmienili Ordynacją Wyborczą aby było wszystkim lepiej i uczciwiej.
Dzięki nim sekretarze urzedów, nazwani fałszerzami wyborczymi, zwyczajnie skorzystali z okazji radośnie, odcinając się od spraw wyborczych.
A teraz zgodnie z decyzją 2. Panów Posłów, liczą, że w ich miejsce przyjdą nowi, uczciwi i karni urzędnicy wyborczy napompowani ideałami za to z wolą "godnego" zarobku za 1/30 dniówki na terenie obcej gminy.
Zapewne nie będą liczyć na powitanie chlebem i solą, ale przynajmniej na zaangażowaną współpracę z pracownikami gospodarza w miejscu pracy.
Ale na to, trzeba sobie zasłużyć. Zaufanie zdobywa się długo a traci szybko. Urzędnik wyborczy zatem stanie przed wyzwaniem pracy bez znajomości realiów danej gminy, z asertywną postawą pracowników gminy gospodarza, którzy dla swojego bezpieczeństwa (aby nie być później ciągani po sądach gdy coś nie pójdzie) ograniczą swoją współpracę do minimum, żądając "wszystkiego" w formie pisemnej od urzędnika wyborczego.
Urzędnik wyborczy liczy, że gmina gospodarza z "radością" będzie dla niego oddawała wspaniały gabinet do pracy, oddeleguje na wyłączność sekretarkę, da dostęp do internetu, komputer, drukarkę, ksero, papier, przyjmie dokumenty od komitetów wyborczych, przygotuje miejsca i zoorganizuje szkolenia dla kandydatów od obwodowych komisji wyborczych a zwłaszcza, że rozwiąże wszelkie problemy jakie staną na jego drodze w przygotowywaniu wyborów.
Zatem drogi kandydacie POWODZENIA. Bo jak myślę, że po odliczeniu kosztów własnych i zmarnowanego czasu oraz nadwyrężonego zaufania obecnego pracodawcy to z zarobku Twojego zostanie kilkaset złotych a wtedy zapytasz sam siebie po co mi to było zwłaszcza, jak wybory obśmieją wszyscy.
 
2018-03-14 09:04:09
w3w: Zgadzan sie z Hanią. Ludzie czy wy czytacie te swoje pisanie przed publikacją na stronie ????????? Widać że autor tego "eseju' nie brał udziału (głosował) w ostatnich wyborach prezydenckich i parlamentarnych.
 
2018-03-13 17:59:11
HANIA: najlepiej niech im kupią lupy do tej weryfikacji przeźroczstosci urny. Kto to pisze te artykuły??????????

newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich     Związek Powiatów Polskich

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25