facebook RSS # #

22.03.2019 16:13

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-03-14 14:00       aktualizacja: 2018-03-14 13:45       Wiadomości PAP
  A A A

Zwolnienie od pracy. Zasady wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego

Zwolnienie od pracy. Zasady wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego
Fot. Fotolia
Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła zasady zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego

Zasady zawarto w przyjętej 12 marca uchwale PKW. Jak czytamy w dokumencie, pracodawca obowiązany jest zwolnić urzędnika wyborczego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu wykonywania zadań.

W świetle uchwały, urzędnik wyborczy, w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w Kodeksie wyborczym (art. 191e § 3), jest obowiązany, co najmniej na trzy dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy.

Według instrukcji PKW, w nagłych sytuacjach urzędnik wyborczy może poinformować pracodawcę o konieczności wykonywania zadań urzędnika wyborczego i przewidywanym okresie nieobecności w pracy po upływie określonego w uchwale terminu. „Zawiadomienie to może zostać dokonane np. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)” – czytamy w dokumencie.

Zgodnie z uchwałą, nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, urzędnik wyborczy zobowiązany jest dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy w związku z wykonywaniem zadań urzędnika wyborczego. Zaświadczenie powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko urzędnika wyborczego oraz czas nieobecności w pracy.

„Zaświadczenie wystawia komisarz wyborczy. Zaświadczenie jest sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje urzędnik wyborczy w celu przedstawienia pracodawcy, a drugi pozostaje w dokumentacji delegatury Krajowego Biura Wyborczego” – wyjaśniła PKW.

Urzędnicy wyborczy powoływani przez szefa Krajowego Biura Wyborczego, będą tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych, który ma liczyć ok. 5,2 tys. osób.

Do zadań urzędników wyborczych należeć będzie między innymi przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji, a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych.

kic/

Więcej: Wynagradzanie za realizację zadań urzędników wyborczych

Pełna treść uchwały PKW ws. urzędników wyborczych
TAGI:
 
KOMENTARZE: 14 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-05-17 09:50:30
Kamil: jest dużo ale w tym wszystkim:
1.Który pracodawca się zgodzi i który pracownik pozwoli sobie na dłuższą nieobecność wynikającą z obowiązków PKW.
2.Strata urlopu lub urlopu bezpłatnego na poczet obowiązków UW.
3.Obniżenie trzynastki w urzędzie macierzystym.
4.Brak zwrotu za dojazdy.
5.Innymi słowy mało atrakcyjne zajęcie dodatkowe do którego trzeba dopłacać, generuje wiele problemów.
6.Jedyna opcja takiej pracy to weekendy.
 
2018-03-28 08:02:04
Anana: Do iksigerkzet: Poza tym co piszesz, to urzędnik wyborczy otrzyma pewnie niższą trzynastkę.
 
2018-03-24 23:30:43
iksigerkzet: Ale załóżmy, że cały miesiąc wyborczy pracuje jako urzędnik wyborczy i przysługuje mi z tego tytułu zwolnienie od pracy w urzędzie i przez ten okres jestem jakby na urlopie bezpłatnym, bo z tego co rozumiem nie należy mi się pensja za ten msc, to z czego urząd opłaci mi składki ZUS i zdrowotne?
 
2018-03-20 09:13:59
ciekawski: A można wykonywać obowiązki urzędnika wyborczego w czasie urlopu przysługującego??
 
2018-03-19 20:42:54
CRTL: Kato, urzędnik wyborczy będzie ubezpieczony w ZUS - przez macierzysty urząd.
 
2018-03-16 18:15:44
kato: Czy w czasie miesiąca wyborczego urzędnik będzie ubezpieczony w ZUS? Jeśli tak to kto te składki zapłaci?
 
2018-03-16 09:25:57
Sekretarz gminy: Tak dla rozjaśnienia pewnych kwestii:
- zatrudnienie urzędnika wyborczego nie będzie miało formy umowy o pracę, wynagrodzenie będzie wypłacane w związku z pełnieniem funkcji na podstawie aktu powołania - zarządzenia szefa KBW (pismo PKW ZPOW-053-35/18);
- według oceny PKW osoba pełniąca funkcję urzędnika nie będzie otrzymywała wynagrodzenia za tytułu zatrudnienia w urzędzie macierzystym gdyż za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje wynagrodzenie tylko wówczas, gdy przepisy prawa tak stanowią, a kodeks wyborczy nie przewiduje tego rodzaju przepisu szczególnego (pismo PKW ZPOW-501-21/18);
- zgodnie z obowiązującymi przepisami od wynagrodzenia komisarzy wyborczych i urzędników wyborczych nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (pismo MRPiPS DUS.I.073.5.2018.EW z dn. 20.02.2018 r. do szefa KBW).
Który myślący i posiadający nawet średnie wynagrodzenie urzędnik zgłosi się na takie warunki, jeszcze z taką odpowiedzialnością w obcym miejscu? Gratuluję odważnym! Ciekawe ilu z dotychczas zgłoszonych wycofa się gdy dokładnie dowie się co się z tym wiąże.
Dziwne, że serwis nie może uzyskać z PKW takich danych, jako odpowiedź na pojawiające się ciągle wątpliwości i pytania, skoro my otrzymujemy takie pisma
 
2018-03-15 11:30:22
ania: Nawet przeszło mi przez myśl, żeby się zgłosić. Tylko mój szef raczej nie da mi możliwości zwolnienia od pracy na czas wykonywania zadań urzędnika wyborczego na miesiąc bądź dłużej, bo nie będzie miał kto tego za mnie zrobić. A teraz jeszcze to zaświadczenie.
 
2018-03-15 10:26:21
AM: Jeśli ktoś zarabia choć trochę powyżej minimalnego wynagrodzenia w swoim urzędzie, to oczywiście będzie do interesu dokładał.
 
2018-03-15 08:22:50
m.j.: Rozumiem, że ma to być zwolnienie bez wynagrodzenia w macierzystym urzędzie. Odliczając wynagrodzenie 150zł/1 dzień pracy urzędnika wyborczego od utraconej dniówki okaże się, że nie tylko nie zarobię ale będę musiał do interesu dołożyć. Pierwszy raz spotykam się z tego rodzaju umową, że im dłużej będę wykonywał czynności urzędnika wyborczego - tym więcej stracę. Powodzenia
 
2018-03-14 22:49:39
CRTL: Chore! Trzeba będzie brać wolne w pracy, żeby uzyskać usprawiedliwienie za wolne w dzień poprzedni.
 
2018-03-14 19:15:54
miki: Możecie mi powiedzieć jak pierwszego dnia po nieobecności mam mieć w pracy dokument od komisarza, który urzęduje 60 kilometrów od miejsca pracy?
 
2018-03-14 13:45:33
~Infor: I jeszcze się okaże, że email musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym ;)
 
2018-03-14 12:20:22
OldestWoman: O taaaak! To jest bardzo zachęcająca procedura usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Szczególnie to zaświadczenie od komisarza wyborczego następnego dnia. Chyba elektronika i internet pomogą bo inaczej trzeba będzie fruwać, żeby zdążyć.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25