facebook RSS # #

18.12.2018 17:35

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-03-14 14:15       aktualizacja: 2018-03-14 12:49       Wiadomości PAP
  A A A

Zasady przy kasie. Wynagradzanie za realizację zadań urzędników wyborczych

Zasady przy kasie. Wynagradzanie za realizację zadań urzędników wyborczych
Fot. Fotolia
PKW przedstawiła zasady wynagradzania urzędników wyborczych, którzy m.in. będą musieli sporządzać zestawienia wykonanych czynności. Dopuszcza się też np. pracę poza siedzibą i godzinami otwarcia urzędów.

Zasady zawarto w przyjętej 12 marca uchwale PKW. Jak podkreślono w dokumencie, urzędnikom wyborczym za realizację ustawowych zadań przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do czasu ich realizacji.

„Wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy ustalana jest na podstawie kwoty bazowej przyjmowanej do ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe z zastosowaniem mnożnika 2,5” – podano w uchwale.

Kwota bazowa do ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi obecnie 1 789,42 zł. Oznacza to, że wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy urzędnika wyborczego wynosić będzie 4 473,55 zł, jednak przy założeniu, że będzie on wykonywał swoje zadania w pełnym miesięcznym wymiarze czasu.

Według uchwały PKW, urzędnikowi wyborczemu przysługuje wynagrodzenie za dzień, w którym wykonywał swoje zadania, w wysokości 1/20 ustalonej kwoty, z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia nie może być większa niż ustalona zgodnie z zadami przyjętymi w uchwale.

W uchwale zapisano, że w uzasadnionych przypadkach, ze względu na zakres wykonywanego zadania, komisarz wyborczy może podjąć decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu kwoty za dzień pracy. W tym przypadku również zawarto zastrzeżenie, że kwota wynagrodzenia nie może być większa niż ustalona zgodnie z przyjętymi zadami.

Według instrukcji PKW, urzędnik wyborczy sporządza zestawienie wykonanych czynności i okresów ich wykonywania. „Zestawienie sporządzane jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla komisarza wyborczego, a drugi dla urzędnika wyborczego” – wyjaśniła PKW.

Zgodnie z uchwałą Komisji, urzędnik wyborczy przy wykonywaniu zadań powinien dążyć do tego, aby zaplanowane zadania możliwe do wykonania w ciągu jednego dnia, nie były rozkładane na następne dni. PKW dopuszcza możliwość, by urzędnik wyborczy wykonywał czynności, w zależności od ich charakteru, poza siedzibą i godzinami pracy urzędów.

Ze względu na zakres prac ustawowo określonych dla urzędnika wyborczego, które należy wykonywać od 30 dnia przed dniem wyborów do dnia przyjęcia depozytu od właściwych komisji wyborczych, urzędnikowi w tym okresie przysługuje wynagrodzenie w kwocie ustalonej zgodnie z zadami przyjętymi w uchwale PKW. Stosuje się tu również zasady dotyczące zestawienia wykonanych czynności.

W świetle uchwały warunkiem wypłacenia należności urzędnikowi wyborczemu jest zatwierdzenie przez komisarza wyborczego zestawienia. „Komisarz wyborczy może odmówić zatwierdzenia zestawienia w przypadku niewłaściwego wykonywania zadań lub w przypadku stwierdzenia zawyżenia przez urzędnika wyborczego czasu ich wykonywania, wydając stosowne polecenie w tym zakresie” – czytamy w dokumencie.

PKW zdecydowała, że płatność wynagrodzenia urzędnika wyborczego następuje raz w miesiącu, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.

W uchwale czytamy ponadto, że wydatki związane z zadaniami urzędników wyborczych pokrywane są z budżetu państwa.

Powołanie urzędników wyborczych w każdej gminie wynika ze znowelizowanego Kodeksu wyborczego. Zgodnie z nowelą, w każdej gminie działają urzędnicy wyborczy, powoływani przez szefa Krajowego Biura Wyborczego, którzy tworzą Korpus Urzędników Wyborczych. Urzędników wyborczych ma być w sumie ok. 5,2 tys.

W świetle ustawy do zadań urzędników wyborczych należeć będzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych. W szczególności chodzi o przygotowanie i nadzór - pod kierownictwem komisarza wyborczego - nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych.

Urzędnicy wyborczy będą też odpowiedzialni za tworzenie i aktualizowanie systemu szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych, a także organizowanie i prowadzenie tych szkoleń. Do zadań urzędników wyborczych należeć też będzie dostarczenie kart do głosowania właściwym komisjom wyborczym.

Osoby te będą również odpowiedzialne za sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem warunków pracy obwodowych komisji wyborczych. W tym kontekście wymieniono m.in. o transmisję internetową z lokalu wyborczego.

Urzędnicy wyborczy będą również wykonywać inne czynności zlecone przez Państwową Komisję Wyborczą i komisarza wyborczego. Szczegółowy zakres zadań, a także sposób ich realizacji Komisja określiła w drodze uchwały.

kic/

Czytaj także: Zasady wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego

Pełna treść uchwały PKW ws. urzędników wyborczych

TAGI:
 
KOMENTARZE: 10 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-03-16 09:25:28
Sekretarz gminy: Tak dla rozjaśnienia pewnych kwestii:
- zatrudnienie urzędnika wyborczego nie będzie miało formy umowy o pracę, wynagrodzenie będzie wypłacane w związku z pełnieniem funkcji na podstawie aktu powołania - zarządzenia szefa KBW (pismo PKW ZPOW-053-35/18);
- według oceny PKW osoba pełniąca funkcję urzędnika nie będzie otrzymywała wynagrodzenia za tytułu zatrudnienia w urzędzie macierzystym gdyż za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje wynagrodzenie tylko wówczas, gdy przepisy prawa tak stanowią, a kodeks wyborczy nie przewiduje tego rodzaju przepisu szczególnego (pismo PKW ZPOW-501-21/18);
- zgodnie z obowiązującymi przepisami od wynagrodzenia komisarzy wyborczych i urzędników wyborczych nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (pismo MRPiPS DUS.I.073.5.2018.EW z dn. 20.02.2018 r. do szefa KBW).
Który myślący i posiadający nawet średnie wynagrodzenie urzędnik zgłosi się na takie warunki, jeszcze z taką odpowiedzialnością w obcym miejscu? Gratuluję odważnym! Ciekawe ilu z dotychczas zgłoszonych wycofa się gdy dokładnie dowie się co się z tym wiąże.
Dziwne, że serwis nie może uzyskać z PKW takich danych, jako odpowiedź na pojawiające się ciągle wątpliwości i pytania, skoro my otrzymujemy takie pisma
 
2018-03-15 10:24:01
Arek: Po prostu na urzędnika wyborczego nikt nie pójdzie dla pieniędzy. To będzie śmieszna kasa w praktyce. To jest po prostu poczucie patriotycznego obowiązku.
 
2018-03-15 10:22:25
W.B.: Pani Jolu, pytań jest tak wiele jeszcze innych(informatycy w sprawach tych nieszczęsnych kamer maja dziesiątki),że niech się Pani nie spodziewa,że ktoś udzieli sensownej odpowiedzi. Bo takich zapewne nie ma, niech ktoś odpowiedzialny odpowie tym dziesiątkom pytających i tym którzy już nie chcą się denerwować i nie pytają, kto personalnie za nie odpowiada,że takie wątpliwości powstają?
 
2018-03-15 08:43:54
Jola: ... "Dopuszcza się też np. pracę poza siedzibą i godzinami otwarcia urzędów". Brawo! Kodeks pracy już to określił w art. 104/1 § 1 pkt 1. Jeszcze są Regulaminy w miejscu pracy i przepisy ODO a wkrótce włączy się RODO.
Ciekawe jak urzędnik wyborczy rozwiąże sobie pracę w budynku obcego urzędu "po godzinach". Co zrobi gdy np. w tym czasie coś zginie albo naruszone zostaną zasady bezpieczeństwa?
Czy w zakresie pracy na terenie tego urzędu odbędzie przeszkolenie m.in. BHP, ODO i uzyska zgodę na pracę w tym budynku? Czy gdy np. (nie życzę tego) będzie miał wypadek w drodze do tej pracy albo gdy w jej budynku złamie nogę, to jego ubezpieczenie w macierzystym zakładzie pracy to obejmie?
Jak widać MSWIA i PKW mówi tylko o zarobku dla urzędnika, bo to ma być haczyk na naiwnych za tych sto kilka złotych za 1. dzień pracy z dojazdami i ryzykiem z nieubezpieczenia.
Powodzenia w szukaniu "naiwnych".
 
2018-03-15 07:51:51
urzędnik Kuj-pom: proponowane zasady wynagradzania spowodują sytuację, że urzędnicy wyborczy bardziej będą skupiać się na sporządzaniu zestawienia wykonanych czynności niż na podstawowych zadaniach.obawiam się,że takie rozwiązanie tej sprawy nie zachęci więcej osób do złożenia aplikacji na urzędników wyborczych
 
2018-03-14 22:47:11
CRTL: Urzędniku_WLKP, będzie dokładnie odwrotnie Komisarze wyborczy będą przycinać wynagrodzenia na okrągło, wskazując, że można było szybciej. Z tych 4 tys. zostanie realnie wypłaconych kilkaset złotych.
 
2018-03-14 22:44:46
CRTL: Jagodo: Jak się nie będzie wykonywać zadania urzędnika wyborczego w godzinach pracy to z umowy o pracę wynagrodzenia nie będzie.
 
2018-03-14 19:21:32
miki: "urzędnik wyborczy przy wykonywaniu zadań powinien dążyć do tego, aby zaplanowane zadania możliwe do wykonania w ciągu jednego dnia, nie były rozkładane na następne dni."

Większej bzdury nie słyszałem. KAŻDY kto pracował przy wyborach na poziomie komisji terytorialnej, a więc dzisiejszego urzędnika wyborczego, wie, że nie można zaplanować kiedy przyjdą klienci. A co za tym idzie jakie będzie natężenie pracy.
 
2018-03-14 14:31:40
Urzędnik_WLKP: Urzędnikom wyborczym za realizację zadań określonych w Kodeksie wyborczym przysługuje wynagrodzenie "proporcjonalne do czasu ich realizacji", co wynika wprost z art. 191e § 3 Kodeksu wyborczego. To dziwny i niebezpieczny zapis. Może się okazać, że korzystniej będzie wykonywać dane czynności dłużej (opieszale?), by "nabić" jak najwięcej godzin - skoro liczy się czas ich wykonania, a nie uzyskany efekt. Jeden urzędnik przygotuje obwieszczenie wyborcze w godzinę, inny - w cztery godziny. Ten drugi za tę samą pracę otrzyma więcej? Nie zmienia tego zapis z uchwały PKW, mówiący iż urzędnik wyborczy przy wykonywaniu zadań powinien dążyć do tego, aby zaplanowane zadania możliwe do wykonania w ciągu jednego dnia, nie były rozkładane na następne dni. Jakoś nie wierzę w możliwości nadzorcze komisarzy wyborczych w tym zakresie. Nikt nie potrafi też odpowiedzieć, czy wpływ na wysokość wynagrodzenia może mieć liczba obwodowych komisji w danej gminie, czy może liczba mieszkańców. Czy - z perspektywy kandydata - bardziej opłaca się złożyć kandydaturę do gminy dużej czy małej..?
 
2018-03-14 14:13:14
Jagoda: A wynagrodzenie z umowy o pracę będzie zbierane?

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25