facebook RSS # #

22.01.2020 00:04

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-03-14 12:34       aktualizacja: 2018-03-14 13:29       Wiadomości PAP
  A A A

Imigranci w gminie. Samorządy odgrywają kluczową rolę w integracji cudzoziemców

Imigranci w gminie. Samorządy odgrywają kluczową rolę w integracji cudzoziemców
Fot. PAP/ D.Delmanowicz
Imigranci najczęściej korzystają z pomocy lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych. „Potrzebne są projekty i działania skierowane na to, żeby migranci poczuli się współodpowiedzialni za miejsce, za przestrzeń, gdzie mieszkają" – uważa Tetyana Lewińska z fundacji "Nasz Wybór".  Jak wyjaśniła, chodzi m.in. o inicjatywy sąsiedzkie, które angażują wszystkich mieszkańców, bo to wspiera poczucie wspólnoty.

O roli samorządów i społeczności lokalnej w adaptacji cudzoziemców dyskutowali eksperci podczas konferencji, która odbyła się 13 marca w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Jak ocenili uczestnicy debaty, niezależnie od strategii państwowych czy unijnych, powodzenie integracji cudzoziemców z miejscową społecznością ostatecznie zależy od zaangażowania lokalnych instytucji i mieszkańców.

Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda podkreślił, że biuro KE wspiera projekty zwiększające świadomość społeczną dotyczącą migracji, finansując szkolenia m.in. samorządowców i nauczycieli.
 
Prawda przyznał, że problemy związane z uchodźcami wywołują duży niepokój i są źródłem niezadowolenia, choć - według niego - skala "przesadnych reakcji" jest nieuzasadniona. "Problem migracji przez swoje wyeksponowanie stworzył możliwość upolitycznienia tkwiących w społeczeństwie obaw i uprzedzeń. Jest to działanie odbiegające od podejścia Unii Europejskiej, która chce podkreślenia wszystkiego, co nas łączy, a tego, co różni - postrzegania we właściwym proporcjach" - powiedział.

Paulina Babis z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciła uwagę, że integracja jest procesem dwustronnym, który powinien prowadzić przede wszystkim do harmonijnego funkcjonowania cudzoziemców i społeczności lokalnych. Jej zdaniem, samorządy odgrywają w tym procesie kluczową rolę.

Babis powiedziała, że Departament Pomocy i Integracji Społecznej zbiera od samorządów informacje na temat możliwości integracji cudzoziemców, a eksperci, którzy współpracują z MRPiPS jeżdżą do innych krajów UE, by zobaczyć, jak tam przebiega integracja.

Przedstawicielka MRPiPS zapowiedziała, że urzędy wojewódzkie będą wdrażały kompleksowe projekty, a ich częścią będą kursy adaptacyjne dla cudzoziemców.

Inną propozycją, którą wymieniła Babis, jest ułatwienie cudzoziemskim dzieciom funkcjonowania w szkołach. Na podstawie własnych doświadczeń oceniła, że szkoła przy dobrej organizacji może stworzyć dobre warunki do integracji dzieci polskich z przybyszami, a powodzenie tego procesu najbardziej zależy od dyrekcji i nauczycieli.
 
Tetyana Lewińska z fundacji "Nasz Wybór" zwróciła uwagę, że na początku pobytu w obcym kraju towarzyszy strach, wynikający głównie z troski o legalizację pobytu i znalezienie pracy.

"Kiedy te potrzeby zostaną zapewnione, stres odchodzi i wtedy dopiero ta osoba może być odbiorca działań integracyjnych" - powiedziała. "Później migranci zastanawiają się, jak sprowadzić rodzinę, chcą się dowiedzieć czegoś na temat szkół, przedszkoli. Następnie, po kilku latach, pytają o zakup nieruchomości w Polsce, interesują się też ofertą miejską i kulturową" - opisała.

Spotkanie odbyło się w ramach działalności Koalicji Krajowego Mechanizmu Ewaluacji Integracji (NIEM). To przedsięwzięcie Instytutu Spraw Publicznych ma pomóc w wymianie doświadczeń związanych z obecnością cudzoziemców w Polsce między przedstawicielami administracji publicznej a ekspertami, praktykami i samymi migrantami.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

amk/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25