facebook RSS # #

22.03.2019 16:17

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-03-14 14:37       aktualizacja: 2018-03-15 14:16       Wiadomości PAP
  A A A

O co zadba urzędnik. PKW przyjęła uchwałę ws. szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych

O co zadba urzędnik. PKW przyjęła uchwałę ws. szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych
Fot. PAP/A. Reszko
PKW przyjęła uchwałę ws. szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, w której jest mowa m.in. o nadzorze nad zapewnieniem wyposażenia lokalu wyborczego i przyjmowaniu w depozyt dokumentów z głosowania.

Powołanie urzędników wyborczych w każdej gminie wynika ze znowelizowanego Kodeksu wyborczego. Zgodnie z nowelą, w każdej gminie działają urzędnicy wyborczy, powoływani przez szefa Krajowego Biura Wyborczego, którzy tworzą Korpus Urzędników Wyborczych. Urzędników wyborczych, którzy powinni zostać powołani do 1 maja, ma być w sumie ok. 5,2 tys.

Szczegółowy zakres zadań urzędników wyborczych, a także sposób ich realizacji PKW określiła w drodze uchwały. Wykaz zawiera kilkanaście punktów i podpunktów.

W uchwale PKW jest mowa m.in. o współdziałaniu urzędników wyborczych w wykonywaniu ustawowych zadań z Państwową Komisją Wyborczą, komisarzem wyborczym, dyrektorem delegatury, okręgowymi, rejonowymi, terytorialnymi i obwodowymi komisjami wyborczymi, organami gminy, w której zostali powołani do pełnienia funkcji, a także z pozostałymi urzędnikami wyborczymi powołanymi na obszarze danej gminy.

Do zadań urzędników wyborczych będzie też należała organizacja pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych, zwoływanych przez komisarza wyborczego (w trybie art. 182 § 9 Kodeksu wyborczego), a także udzielanie pomocy tym komisjom.

W świetle uchwały, zakres obowiązków urzędników wyborczych będzie też obejmował przekazywanie obwodowym komisjom wyborczym wyjaśnień i wiążących wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej oraz wyjaśnień komisarza wyborczego. W uchwale PKW jest również mowa o wykonywaniu zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym. Urzędnik wyborczy będzie też odpowiedzialny za zapewnienie wykonania kart do głosowania oraz dostarczenie kart do głosowania właściwym obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

Urzędnicy wyborczy będą ponadto pełnić dyżury w okresie przed wyborami, w tym w przeddzień głosowania i w dniu głosowania. Do ich obowiązków będzie również należało zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych. Chodzi przede wszystkim o przygotowanie i nadzór - pod kierownictwem komisarza wyborczego - nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych oraz tworzenie i aktualizowanie (w porozumieniu z komisarzem) systemu szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Urzędnicy wyborczy będą też odpowiedzialni za sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem warunków pracy obwodowych komisji wyborczych. Chodzi o spełnienie wymogów dot. przezroczystych urn wyborczych, transmisji z lokalu wyborczego, dostosowania wyznaczonych przez wójta lokali wyborczych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Dotyczy to również wyposażenia lokalu wyborczego, w tym w szczególności zapewnienia godła państwowego oraz odpowiedniej liczby łatwo dostępnych miejsc umożliwiających każdemu wyborcy nieskrępowane zapoznanie się z kartą do głosowania oraz jej wypełnienie w sposób niewidoczny dla innych osób.

Urzędnicy wyborczy będą przyjmować od przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w depozyt dokumenty z głosowania, opakowania zbiorcze zawierające karty do głosowania oraz pieczęci komisji z obwodów. Do ich obowiązków będzie należało ponadto przyjęcie od przewodniczącego terytorialnej komisji wyborczej w depozyt dokumentów z wyborów oraz pieczęci tej komisji oraz należyte przechowanie depozytu, gwarantujące jego właściwe zabezpieczenie, a następnie udostępnianie dokumentów z głosowania znajdujących się w depozycie.

W uchwale przyjęto, że urzędnicy wyborczy wykonują swoje zadania od dnia ogłoszenia aktu o zarządzeniu właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne, a w szczególności w sprawach dotyczących udostępniania depozytu.

„Podziału zadań pomiędzy urzędników wyborczych w danej gminie dokonuje komisarz wyborczy. Komisarz wyborczy może wyznaczyć w danej gminie, spośród powołanych w niej urzędników wyborczych, urzędnika wyborczego, który będzie koordynował wykonanie zadań przez urzędników wyborczych w tej gminie” – napisano w uchwale.

Jak podała PKW, urzędnicy wyborczy wykonują swoje obowiązki na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego oraz wiążących wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej, a także zgodnie z wyjaśnieniami udzielanymi przez komisarza wyborczego.

kic/

Czytaj także: Zasady wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego


Więcej: zasady wykonywania obowiązków urzędnika wyborczegoPełna treść uchwały PKW ws. urzędników wyborczych


TAGI:
 
KOMENTARZE: 14 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-05-08 09:07:14
urzędas: Bez urazy Szanowni komentujący, ale śmieszne są wypowiedzi osób nie mających chyba zielonego pijęcia o organizacji wyborów. KBW - urząd nic nie musi, jak będzie umowa z KBW to wówczas cos może - czytaj kodeks wyborczy i ustawe o finansach publicznych; Dorota - praktykę to się zdbobywa w gminie a nie w mieście i powiecie, Tam sekretarze to w większości nominaci polityczni traktujący często prace jako łup.
 
2018-03-22 16:05:59
Uni: Jak przygotować materiały szkoleniowe bez komputera? Przecież w XXI wieku każdy ma prywatny komputer.
A materiałów szkoleniowych nie trzeba drukować - wystarczy rozesłać w wersji elektronicznej.
 
2018-03-22 07:57:02
informatyk_samorządowy: Du Uni: Sam rzutnik? I co ten sam rzutnik wyświetli, ekran powitalny? Korespondencja z KBW jest prowadzona w 99% drogą e-mail - można na telefonie,ale na komputerze wygodniej. Jak przygotować materiały szkoleniowe bez komputera? Jak je wydrukować bez drukarki? Ktoś tu nie ma pojęcia, o czym pisze.
 
2018-03-20 22:17:48
Uni: Ze sprzętu "komputerowego" to urzędnik wyborczy potrzebuje tylko rzutnika na czas szkolenia dla komisji obwodowych. W pozostałym zakresie obowiązków nie ma takich, które by wymagały sprzętu.
 
2018-03-20 13:20:10
informatyk_samorzadowy: Co do urzędników wyborczych, to jak szybko się pozgłaszali tak szybko będą rezygnować. Z coraz to nowszych wyjaśnień wynika, że będzie to funkcja prawie jak wolontariat. Co do sprzętu i oprogramowania dla urzędników wyborczych - będą pieniądze to niech sobie urzędnicy pokupują, w naszej jednostce nie ma "wolnego" sprzętu komputerowego.
 
2018-03-17 07:07:26
KOD: Spora grupa osób, która się zgłosiła to normalnie myślący samorządowcy, którzy robią to by nie dopuścić do sfałszowania przez PiS wyborów. I chwała im za to.
 
2018-03-16 11:02:32
kazio: @KBW: Piszesz o urzędniku, czy o komisarzu. To nie to samo.
Co to znaczy musi zapewnić? KBW da kasę, to urzędnikowi można wówczas wszystko zapewnić, nawet sekretarkę zatrudnić.
Poza tym nie sądzę, żeby ktoś normalnie myślący zgodził się być urzędnikiem wyborczym na przedstawionych zasadach. Najwyższa pora, aby zmienili ten bubel legislacyjny.
 
2018-03-15 22:37:25
KBW: Odpowiedzi:
1. Komputer, drukarkę, internet musi zapewnić urzędnikowi urząd gminy w której pełni funkcję.
2. Za czas nieobecności w pracy nie dostaje się wynagrodzenia we własnym urzędzie (kasa dla komisarza jest zamiast a nie obok wynagrodzenia).
 
2018-03-15 20:00:23
taki ktoś: Jeżeli urzędnik wyborczy nie będzie związany umową o pracę z urzędem, w którym ma pełnić tą funkcję, to nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za to, co robi w tym urzędzie.
Czy takiego człowieka można wpuścić samego do urzędu na dyżur, dać mu dostęp do komputera, biura, danych osobowych?
Przyjdzie ktoś taki przywieziony w teczce z obcego urzędu i będzie się panoszył, wydawał polecenia?
Jaką mamy pewność, że nie będzie działał na szkodę gminy, do której został narzucony?
 
2018-03-15 10:13:57
Dorota: Po podjęciu uchwał o urzędnikach wyborczych przez PKW jej rola się skończyła.Teraz trzeba zwracać się do Pani Magdaleny Pietrzak, Szefa KBW i wieloletniego praktyka(b.sekretarza gminy ,miasta i powiatu) .Nie mam pojęcia jak ta Pani pracowała skoro podjęła się zadania zorganizowania tego Korpusu urzędników
 
2018-03-15 09:55:52
bbb: Drogi sekretarzu, znany poseł współtworzący nowe przepisy z cynicznym uśmieszkiem odpowie ci na wszystkie twoje wątpliwości, że wybory to nie lot w kosmos.
Przykro patrzeć jak zniszczono dobrze działający system obsługi wyborów.
 
2018-03-15 09:45:46
dorota: PKW podjęła już dwie uchwały dotyczące urzędników wyborczych i tu jej rola się kończy. Teraz trzeba zwracać się do Szefa KBW Pani Magdaleny Pietrzak .Nie mam pojęcia jak ta Pani wieloletni praktyk(b. sekretarz gminy , miasta i powiatu )widzi pracę tych urzędników wyborczych.
 
2018-03-15 08:10:55
Sekretarz69: Czy ktoś ma jakiekolwiek wyobrażenie jak dużo czasu musi poświęcić urzędnik wyborczy na realizację swoich obowiązków? A jest to podstawowa sprawa przy podejmowaniu decyzji o zgłaszaniu się kandydatów do pełnienia tej funkcji. Muszą oni bowiem wiedzieć ile czasu nie będzie ich w pracy (tej którą wykonują normalnie)i czy ich szef się na to zgodzi. Nic nie mówi się także o zasadach rozliczania nieobecności w pracy spowodowanej pełnieniem zadań urzędnika wyborczego (czy będzie będzie to czas za który otrzyma on wynagrodzenie czy też nie). No i wreszcie jest kwestia tego ile tak naprawdę zarobi urzędnik wyborczy, co uzależnione jest od wyżej wymienionych czynników (czas pracy jako urzędnik wyborczy i sposób rozliczenia nieobecności w pracy u pracodawcy). Moim zdanie dopóki ktoś wprost nie określi tych przesłanek nie będzie kandydatów na urzędników.
Pomijam kwestie związane ze zmianami w prawie wyborczym i podjęciem odpowiedzialności za przeprowadzenie wyborów w nowej rzeczywistości prawnej.
 
2018-03-15 07:44:58
inna: Czy PKW wyposarzy urzednika wyborczego w narzędzia niezbędne do pracy takie jak komputer, internet, drukarkę?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25