facebook RSS # #

22.03.2019 16:11

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-03-14 10:28       aktualizacja: 2018-03-14 15:22       Wiadomości PAP
  A A A

Kroki do integracji. Urzędnicy pomorskich gmin będą uczyć się pomagać obcokrajowcom

Kroki do integracji. Urzędnicy pomorskich gmin będą uczyć się pomagać obcokrajowcom
Fot. Fotolia
Urzędnicy z pomorskich gmin i powiatów przez najbliższe 10 miesięcy będą uczyć się, jak pomagać przyjeżdżającym do pracy w tym regionie obcokrajowcom. Samorząd województwa pomorskiego przeznaczył na ten cel 150 tys. zł.

Szkolenia dla urzędników przygotuje Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek. Spotkania organizowane będą w ramach zadania „Podnoszenie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego na rzecz integracji imigrantów".

Na Pomorzu jest coraz więcej obcokrajowców. W roku 2017 r. do urzędu skierowano 130 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, a od początku 2018 r. pracę podjęło już 17 tys. imigrantów.

„Od szeregu lat na Pomorze przyjeżdżają cudzoziemcy, którzy chcą podejmować pracę. Korzystamy z ich kwalifikacji i zaangażowania. W sytuacji deficytu pracowników nie możemy pozwolić sobie na to, by po kilku miesiącach wyjeżdżali” – podkreślił marszałek Mieczysław Struk.

Pomorski urząd marszałkowski zaznacza, że „przez lata brakowało w województwie pomorskim spójnego systemu opieki nad cudzoziemcami”. Pilotażowy projekt „Trzy kroki do integracji na Pomorzu" ma polepszyć jakość usług administracji samorządowej dla imigrantów. Najważniejsze jest usamodzielnienie imigrantów w życiu społecznym i zawodowym. A jednocześnie przygotowanie społeczności lokalnych do przyjęcia cudzoziemców na swoim terenie.

Na podstawie tego pilotażu samorząd województwa pomorskiego podejmie decyzję, w jakim kierunku powinna iść polityka migracyjna regionu. „Po naszych doświadczeniach może dojedziemy do wniosku, że trzeba zwiększyć pulę finansową dla takich przedsięwzięć” – zapowiedział Mieczysław Struk. „Już teraz zmieniane są Regionalne Programy Operacyjne, w tym „Aktywni Pomorzanie". Pojawił się wątek zatrzymania imigrantów i ich integracji ze wspólnotami lokalnymi, w jakich funkcjonują” – dodał marszałek.

Gdańskie Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (CWII) w ramach projektu „Trzy kroki do integracji na Pomorzu" przeprowadzi 20 paneli dyskusyjnych z udziałem pracowników pomorskich urzędów powiatowych.
 Dyskusje te pomogą określić, jakie potrzeby mają urzędnicy w zakresie wsparcia imigrantów.

Następnie zostanie wytypowanych od 10 do 12 urzędów, które będą objęte działaniami pilotażowymi. Pracownicy CWII przeprowadzą warsztaty i szkolenia z modelowych rozwiązań w zakresie lokalnej polityki migracyjnej, a także będą udzielać rad i konsultować konkretne przypadki. Powstanie też przewodnik „pierwszych kroków" dla imigrantów w województwie pomorskim.

„Migracja dotyczy nie tylko dużych ośrodków miejskich. Imigranci osiedlają się też w małych miejscowościach i na wsiach” – powiedziała Karolina Stubińska, wiceprezes CWII. „O ile w dużych miastach są organizacje i instytucje, które wspierają cudzoziemców, o tyle w mniejszych miejscowościach takich rozwiązań i działań brakuje. Efektem współpracy z samorządami ma być ustalenie definicji tego, czym jest integracja. Chcemy też ujednolicić działania. Krokiem wyjściowym jest stwierdzenie, że imigranci w naszych miejscowościach żyją. Wiąże się to z pewnymi obowiązkami i nowymi zadaniami dla urzędów” – powiedziała Stubińska.

Pilotaż programu zakończy się w grudniu 2018 r. To pierwszy krok do powstania Pomorskiego Samorządowego Centrum Kompetencji w zakresie Wsparcia Imigrantów.

Na podst. UMWP

amk/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25