facebook RSS # #

25.03.2019 17:58

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-04-12 16:58       aktualizacja: 2018-04-12 17:02       Wiadomości PAP
  A A A

Ratować drogi. Stanowisko ZPP na temat finansowania dróg powiatowych

Ratować drogi. Stanowisko ZPP na temat finansowania dróg powiatowych
Związek Powiatów Polskich apeluje wprowadzenie „stałego mechanizmu finansowania dróg powiatowych”, np. przez zwiększenie dochodów własnych powiatów.

Drogi powiatowe to obecnie najbardziej niedofinansowane drogi w Polsce. To właśnie powiatom najbardziej brakuje pieniędzy na utrzymanie dróg, ich remonty i budowę. Z tego powodu drogi powiatowe w wielu miejscach kraju są w fatalnym stanie. Jak to zmienić?

Związek Powiatów Polskim w swym stanowisku na ten temat, przyjętym w środę, wskazuje, że niezbędne jest m.in. „dokonanie niezbędnych zmian prawnych w zakresie kategoryzacji dróg”.

„Drogi powiatowe – zgodnie ze standardami wynikającymi z ustawy o drogach publicznych – powinny stanowić, wraz z drogami wyższych kategorii, szkielet komunikacyjny na swoim terenie. Niestety, ze względu na zaszłości historyczne w wielu przypadkach powiaty zarządzają drogami spełniającymi w najlepszym przypadku kryteria drogi gminnej. Konieczność utrzymywania wszystkich dróg uniemożliwia skoncentrowanie wydatków powiatowych na ciągach najistotniejszych z punktu widzenia lokalnej sieci drogowej. Obecnie brak jest przepisów umożliwiających szybką racjonalizację istniejącego stanu rzeczy” – pisze ZPP.

Związek podkreśla też, że powiaty „zostały bardzo skąpo zaopatrzone w dochody własne” i dlatego potrzebują albo nowego systemu dochodów własnych albo „podjęcia doraźnych działań zapewniających powiatom niezbędne środki prorozwojowe i to w ramach stałego i przewidywalnego mechanizmu”.

„Związek Powiatów Polskich docenia przeznaczenie przez Radę Ministrów dodatkowych 500 mln zł na drogi lokalne w ramach nowego Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Nie sposób jednak nie zauważyć, że:

• kwota ta jest porównywalna ze środkami zabieranymi w ostatnich latach z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej;

• o względnie niewielkie środki (pozwalające na sfinansowanie około 100 inwestycji) powiaty muszą konkurować z gminami;

• nowy Program został przyjęty w szybkim trybie z bardzo krótkim terminem zgłaszania wniosków, co dało możliwość zgłaszania wyłącznie inwestycji uprzednio przygotowanych;

• nowy Program ma charakter jednorazowy i jako taki nie pozwala na długoterminowe planowanie rozwoju przy wsparciu zewnętrznych środków.

Związek Powiatów Polskich apeluje zatem o przewidzenie stałego mechanizmu finansowania dróg powiatowych – czy to poprzez odpowiednie zwiększenie dochodów własnych powiatów, czy to poprzez inne trwałe mechanizmy” – postuluje w swym stanowisku organizacja.

ZPP wskazuje też na potrzebę „stworzenia sprawnego systemu publicznego transportu zbiorowego”. Pisząc, że „z zadowoleniem przyjmuje kierunek zmian w tym zakresie proponowany przez Ministerstwo Infrastruktury, jak również wsłuchiwanie się w zgłaszane uwagi”. Związek zwraca jednak uwagę na to, że:

• nowy system musi być wdrożony w racjonalnych terminach (zbyt krótki czas na opracowanie planu transportowego i przygotowanie do jego wdrożenia może w skrajnym przypadku doprowadzić do paraliżu transportowego);

• dokonane zmiany powinny umożliwić unowocześnienie polskich przedsiębiorstw komunikacyjnych, w tym przy wykorzystaniu autobusów polskiej produkcji. W żadnym przypadku nie powinno się doprowadzić do utrzymania sytuacji, w której ludzie są przewożeni taborem niskiej jakości;

• bez zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych nie będzie możliwa skuteczna likwidacja białych plam transportowych.

Związek Powiatów Polskich zadeklarował też „wsparcie wszelkich działań, które przyczynią się do realizacji” swych w tej sprawie postulatów, w szczególności poprzez udział ekspertów i praktyków.

Poniżej pełna treść stanowiska ZPP.

Źródło: Związek Powiatów Polskich
TAGI: DROGI
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25