facebook RSS # #

17.01.2019 23:32

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-04-20 13:58       aktualizacja: 2018-04-20 13:58       Wiadomości PAP
  A A A

Zdrowie ucznia. Jest projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami

Zdrowie ucznia. Jest projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami
Fot. Fotolia
Samorząd lokalny będzie współpracować z pielęgniarką szkolną w zakresie tworzenia i realizacji programów profilaktycznych skierowanych do uczniów – zakłada projekt nowej ustawy.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Jeden akt prawny w miejsce rozproszonych obecnie przepisów ma wzmocnić znaczenie profilaktyki w szkołach. Resort chce też zapewnić równy dostęp do takiej opieki i zapewnić jednakowy jej poziom bez względu na miejsce zamieszkania ucznia.

„Istotnym elementem planowanych zmian w opiece nad uczniami jest skoordynowanie działań oraz poprawa komunikacji pomiędzy osobami sprawującymi tę opiekę” – czytamy w uzasadnieniu. Chodzi o rodziców, pielęgniarkę lub higienistkę, lekarzy POZ, dentystów i dyrektorów szkół oraz organów prowadzących szkoły.

Wśród proponowanych w projekcie nowości MZ wylicza m.in. określenie zasad sprawowania opieki podczas pobytu w szkole nad uczniami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi, zbudowanie spójnego systemu monitorowania i opieki zdrowotnej nad uczniami oraz określenie zasad współdziałania pracowników ochrony zdrowia i oświaty.

Zgodnie z projektem profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami dotyczy dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów szkół specjalnych – do ich ukończenia. Opieką stomatologiczną objęci będą uczniowie do ukończenia 19. roku życia.

Profilaktyczną opiekę nad uczniami będzie sprawować „pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania” albo higienistka, a także zespół POZ oraz lekarz dentysta.

Pielęgniarka szkolna przy współpracy m.in. z samorządem lokalnym ma współpracować w zakresie tworzenia i realizacji programów profilaktycznych skierowanych do uczniów.

Zgodnie z projektem organ prowadzący szkołę będzie miał obowiązek tworzenia i wyposażania gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Będzie też mógł utworzyć i wyposażyć gabinet stomatologiczny w szkole. Samorząd będzie na podstawie umowy nieodpłatnie udostępniał pielęgniarce szkolnej gabinet. W przypadku braku gabinetu stomatologicznego w szkole JST będzie zawierać porozumienie z gabinetem ogólnodostępnym.

„W tym roku w budżecie państwa zostały przewidziane środki na doposażenie gabinetów stomatologicznych, które będą powstawały na terenie szkoły. Samorządy terytorialne, które prowadzą szkoły, będą mogły występować o te środki” – podkreśla wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko.

aba/
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-04-23 12:33:36
kij: Jeszcze nie wszystkie samorządy spłaciły kredyty za wybudowane gimnazja w likwidacji, a tu jakieś znowu poplątanie z pomieszaniem zadań centralnych i lokalnych. W oświacie nie wiedzieć czemu nazywanej zadaniem własnym gminy możemy już tylko dopłacać do wiecznie za małej subwencji oświatowej. Jakby tego było mało, to któś wymyślił gabinety stomatologiczne w szkołach, które będą stać puste !!!!Dzisiaj w RP stomatolodzy prowadzą prawie wyłącznie prywatne praktyki, a szkolne pokoje pielęgniarek , których zaczyna brakować nawet w szpitalach są otwierane kilka razy do roku. Służbę zdrowia należy leczyć kompleksowo a nie bzurnymi pomysłami , które przy finansowaniu centralnym nie mają szans powodzenia i spowodują kolejne marnowanie pieniędzy publicznych.
A tak w ogóle , skoro zabraliście i tak nieliczne kompetencje organom pseudoprowadzącym szkoły zabierzcie wreszcie i finansowanie np do kurwatoriów. AMEN.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25