facebook RSS # #

16.01.2019 22:35

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-04-30 09:59       aktualizacja: 2018-04-30 10:11       Wiadomości PAP
  A A A

E-legitymacje. Od nowego roku szkolnego legitymacje szkolne nie będą musiały być papierowe

E-legitymacje. Od nowego roku szkolnego legitymacje szkolne nie będą musiały być papierowe
Fot. MEN
Od września 2018 r. szkoły będą mogły wydawać uczniom e-legitymacje szkolne. Minister edukacji podpisała rozporządzenie w tej sprawie.

Podpisane 26 kwietnia rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych zawiera wzory e-legitymacji, świadectw szkolnych i arkuszy ocen.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, już od września 2018 r., szkoły będą mogły wydawać uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach – odpowiednio legitymacje szkolne oraz legitymacje przedszkolne w postaci papierowej (jak dotychczas) lub e-legitymacji szkolnych lub e-legitymacji przedszkolnych.
„Możliwość wprowadzenia e-legitymacji to odpowiedź na oczekiwania zarówno uczniów, ich rodziców, jak i dyrektorów szkół oraz samorządów” – podkreśla MEN w komunikacie.

Na rewersie wzoru nowej e-legitymacji znalazło się pole umożliwiające nadruk – w procesie personalizacji karty – numeru układu elektronicznego oraz kodu kreskowego. Możliwe będzie również kodowanie na e-legitymacji dodatkowych usług wynikających z działalności statutowej szkoły oraz ulg związanych z przejazdami środkami publicznego transportu. O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji szkolnej będzie decydował dyrektor szkoły za zgodą rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Poza e-legitymacjami w rozporządzeniu są także nowe przepisy odnoszące się do procedury uwierzytelniania świadectw, indeksów, aneksów, dyplomów i zaświadczeń oraz wydawania apostille do tych dokumentów. Znajdziemy tam też nowy wzór świadectwa dojrzałości.

Resort edukacji doprecyzował ponadto przepisy odnoszące się do zabezpieczeń druków świadectw, dyplomów i zaświadczeń, wprowadził zmiany w odniesieniu do świadectw szkolnych szkoły z językiem nauczania mniejszości narodowej, etnicznej lub językiem regionalnym.

MEN określiło też, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, jaką adnotację o poziomie nauczania języka obcego nowożytnego umieszcza się na świadectwach szkolnych i arkuszach ocen. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły wprowadzona została także kategoria „Inne zajęcia”; ta część świadectwa została przeznaczona na wpisanie zajęć wychowania do życia w rodzinie oraz innych zajęć organizowanych przez szkołę.

W rozporządzeniu określono nowe wzory m.in.: świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły dla uczniów: 8–letniej szkoły podstawowej, 4–letniego liceum ogólnokształcącego, 5– letniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy i szkoły policealnej.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25