facebook RSS # #

20.02.2019 01:12

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-05-16 11:11       aktualizacja: 2018-05-16 12:07       Wiadomości PAP
  A A A

Przeciw obniżce. Stanowisko zarządu Związku Gmin Wiejskich RP

Przeciw obniżce. Stanowisko zarządu Związku Gmin Wiejskich RP
Obniżka wynagrodzeń wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz ich zastępców nie ma merytorycznego uzasadnienia – przekonują władze Związku Gmin Wiejskich RP.

Zarząd ZGWRP opublikował we wtorek swe stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów, obniżającego – średnio o 20 proc. - maksymalne i minimalne wynagrodzenia zasadnicze wójtów, burmistrzów i prezydentów. Związek w pierwszej kolejności wytyka wprowadzony przez stronę rządową tryb opiniowania tego projektu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu. Zdaniem związku powinien on być opiniowany nie w trybie obiegowym, ale – ze względu na „skalę zastrzeżeń” strony samorządowej - „w drodze pełnego trybu i procesu prac KWRiST, przewidzianych regulaminem pracy Komisji”.

Związek Gmin Wiejskich RP negatywnie ocenia zaproponowaną obniżkę, argumentując, że „obniżenie wynagrodzeń liderów samorządowych nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia”, a „zdecydowanie negatywna reakcja samorządowców na obniżenie ich wynagrodzeń ma posłużyć, w naszej ocenie, obniżeniu wysokiego społecznego poparcia dla ich służby, pracy i jej efektów”.
 
Związek pisze też, że „dokonywanie porównań samorządowców z parlamentarzystami jest chybione jako nie mające żadnych merytorycznych podstaw do takich analogii”. ZGWRP przekonuje także, że wprowadzana obniżka „budzi zasadnicze wątpliwości natury konstytucyjnej oraz dotyczące niezgodności z Europejską Kartą Samorządu Lokalnego - związane z odgórną ingerencją rządu w wewnętrzne uregulowania, stanowiące istotę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego”.

„Zastosowanie stawek płac przewidzianych w projekcie skutkować będzie destabilizacją hierarchii stanowisk urzędniczych wewnątrz kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego. Pogłębiona zostanie dysproporcja pomiędzy funkcjonariuszami z wyboru i powołania. Wynagrodzenie organów wykonawczych jednostek i ich związków będzie porównywalne lub niższe z wynagrodzeniem osób podległych oraz innych stanowisk opłacanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Przypomnieć tylko należy, iż w systemie wynagrodzeń samorządowych tylko osoby z wyboru pozbawione są możliwości otrzymywania premii i nagród (poza dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i nagrodą jubileuszową). Także tylko tych osób dotyczą ustawowe zakazy związane z zatrudnieniem zarówno w trakcie kadencji, jak i po niej” – czytamy w stanowisku władz Związku Gmin Wiejskich RP.

Pełna treść stanowiska zarządu ZGWRP poniżej:
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25