facebook RSS # #

18.01.2019 18:03

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-05-17 10:00       aktualizacja: 2018-05-17 11:31       Wiadomości PAP
  A A A

Pionierski projekt. Jarocin inwestuje w nowatorskie rozwiązania proekologiczne

Pionierski projekt. Jarocin inwestuje w nowatorskie rozwiązania proekologiczne
Fot. PWiK w Jarocinie
Jarocin będzie tak przetwarzać osady ściekowe, by można je było wykorzystać jako nawóz rolniczy. Buduje też pierwszą w kraju instalację do odzysku fosforu z wód poosadowych.

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie realizuje ogromną, wartą ćwierć miliarda złotych inwestycję ( 128 mln pokryje dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Przedsięwzięcie obejmuje pięć zadań. Realizowane są już dwa z nich – budowa stacji uzdatniania wody w Stefanowie wraz z technologią zmiękczania wody oraz przebudowa kanalizacji przesyłowej najstarszego kanału przesyłowego w mieście, który doprowadza ścieki do oczyszczalni ścieków w Cielczy.

Wkrótce rozpocznie się realizacja największej części projektu - modernizacja oczyszczalni ścieków. Powstanie tam jedyna w Polsce instalacja do odzysku fosforu z wód poosadowych oraz instalacja hydrolizy, jak również instalacja biogazu wraz z odzyskiem energii cieplnej i elektrycznej.

- Całe zadanie chcemy zakończyć uzyskaniem pozwolenia, które umożliwi nam wykorzystywać przetworzone osady, jako nawóz rolniczy - mówi Elżbieta Kostka, wiceprezes jarocińskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
Odzyskiwany fosfor będzie z kolei przekazywany gminie Jarocin, która spożytkuje go do nawożenia i utrzymania terenów zielonych, np. w parku, czy przy szkołach.

Na tym jednak nie koniec spektakularnych i nowatorskich proekologicznych inwestycji w Jarocinie. Jarocińska spółka komunalna ZGO chce bowiem zbudować Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Stara się o 116 mln zł dotacji na ten cel z NFOŚiGW. Jej projekt jest na 1. miejscu listy rankingowej funduszu.

Gminny Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie jest jedną z najnowocześniejszych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce. Przedsiębiorstwo świadczy usługi dla 270 tys. mieszkańców regionu. Spektakularny rozwój firmy był możliwy, dzięki rozbudowie instalacji za 150 mln zł, z czego 85 mln zł pochodziło ze środków unijnych.

- Nie chcemy zakończyć na tym, co mamy, ale chcemy dalej dynamicznie się rozwijać - mówi Michał Manowski, członek zarządu ZGO sp. z o.o. w Jarocinie. - Dążymy do tego, żeby do roku 2022 powstało tu centrum recyklingu. Tym razem ZGO stara się o wsparcie inwestycji w NFOŚiGW dotacją w wysokości 116 mln zł. Po ocenie formalnej złożonych do funduszu wniosków projekt ZGO znajduje się na pierwszym miejscu listy rankingowej.

W ramach planowanej inwestycji na terenie zakładu powstanie Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Część biologiczna zakładu zostanie rozbudowana o dodatkową komorę fermentacyjną na bioodpady wraz z kompostownią i placami technologicznymi. Inwestycja obejmie także budowę nowej, dużej sortowni odpadów selektywnie zebranych, ponieważ stara, jeszcze z 2008 roku, jest już zbyt mała, by przerobić coraz większy strumień odpadów.

- Nowym elementem ma być uruchomienie linii do produkcji paliw alternatywnych na bazie tej części odpadów, która ma dużą wartość kaloryczną i nadaje się do zamiany na energię cieplną – informuje Michał Manowski, członek zarządu ZGO.

Jarocin bardzo dobrze radzi sobie z pozyskiwaniem środków zewnętrznym na inwestycje proekologiczne. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał ostatnio jeszcze jedną dotację - 12 mln zł na projekt rewaloryzacji i rewitalizacji parków i zieleni przyulicznej (rozpoczęte w 2018 roku prace mają się zakończyć w przyszłym roku).

- Najwyższe standardy ekologiczne staramy się przenosić na wszystkie nasze przedsięwzięcia: te duże, ale i te mniejsze – mówi Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. - Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa w temacie ekologii.

Na podstawie: Urząd Miejski w Jarocinie
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25