facebook RSS # #

22.01.2019 16:48

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-05-23 08:00       aktualizacja: 2018-05-23 09:01       Wiadomości PAP
  A A A

Cyfrowy rozwój. Jaki budżet z UE dla Polski?

Cyfrowy rozwój. Jaki budżet z UE dla Polski?
Na rozwój cyfrowy Europy do 2027 r. w ramach nowego programu Digital Europe Komisja Europejska planuje przeznaczyć 9,2 mld euro. To wzrost o około 50 procent w stosunku do obecnej perspektywy budżetowej UE.

Aż 3 mld Euro KE przeznaczy w tym czasie na specjalny fundusz umożliwiający finansowanie projektów transeuropejskiej infrastruktury sieciowej (Connecting Europe Facility). Plany Polski na tym polu są jeszcze nieznane. Nie ma jednak powodu do obaw. Na obecnym etapie prac nad nowym unijnym budżetem żaden z krajów członkowskich nie przedstawił jeszcze swoich planów na tym polu.

- Na szczegóły przyjdzie czas w drugiej połowie 2019 roku - mówi Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie, ekspert rozwoju cyfrowego. - Debata nad krajowymi programami operacyjnymi, w których zawarte będą komponenty finansowania rozwoju cyfrowego dopiero się rozpoczyna Warto ją wszakże w Polsce podjąć tym razem z wyprzedzeniem, tak aby miała ona rzetelny przebieg i mogły wziąć w niej udział wszystkie zainteresowane strony. Dzięki takiemu procesowi demokratycznej deliberacji będziemy w stanie uniknąć błędów, jakie popełniliśmy w naszym kraju w planowaniu inwestycji informatycznych w sektorze publicznym na lata 2014-2020.

Kluczowe będzie przesądzenie, czy rządowi uda się wynegocjować krajowy program operacyjny na lata 2021-2027 będący kontynuacją obecnego PO Polska Cyfrowa. W żadnym kraju członkowskim Unii Europejskiej tematyka cyfrowa nie była w ostatnich latach skumulowana w jednym programie. Polska stanowiła wyjątek. Takie rozwiązanie wydaje się w naszych warunkach korzystne i mieści się w zamiarach resortu cyfryzacji.

Problemy z projektami centralnymi - konsultacje są niezbędne

Powszechnie znane są kłopoty dużej skali, jakie wiążą się z realizacją centralnych projektów systemów informatycznych, takich jak e-PUAP, pl.ID, czy e-Dowód osobisty. Obok tego ostatniego zagrożenie koniecznością zwrotu pozyskanych na ten cel środków unijnych dotyczy też największego w Polsce projektu informatycznego ostatnich lat, tzw. projektu P1 – Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

Problemy te i zagrożenia w znacznym stopniu związane są z błędami popełnionymi w fazie planowania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, a także z niedostateczną koordynacją założeń PO PC z przesądzeniami Regionalnych Programów Operacyjnych, w których alokowano osobne budżety na inwestycje cyfrowe w województwach. Dlatego także ważne jest przygotowanie projektów programów racjonalnie odpowiadających na potrzeby rozwojowe i umożliwiających koordynację inwestycji między centrum a województwami.

Abyśmy mogli zdobyć wiedzę niezbędną, by ograniczyć skalę i zakres problemów, jakie niosą dla procesów cyfryzacji polskiej administracji i służby zdrowia nierealistycznie i zbyt sztywno zdefiniowane programy operacyjne, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” rozpoczyna cykl spotkań konsultacyjnych, podczas których przedstawiciele resortów inwestujących w projekty informatyczne oraz samorządów wojewódzkich będą mogli podjąć dyskusję z reprezentantami różnorodnych środowisk zainteresowanych pozyskaniem środków na projekty cyfryzacyjne w perspektywie roku 2027, m.in. firm sektora informatycznego, sektora naukowo-badawczego, samorządów lokalnych - miast i powiatów, czy organizacji pozarządowych.

Gdańska agenda

Pierwsze dyskusje zaplanowano podczas 22 Konferencji „Miasta w Internecie” (https://22.kmwi.pl/) 28 czerwca br. w Gdańsku, w ramach sesji: „Finansowanie projektów cyfrowych - ocena śródokresowa roku 2018 i wizja perspektywy budżetowej UE: 2021-2027 oraz Forum Cyfrowych Regionów – koniec wielkich projektów?” W obu wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji oraz urzędów marszałkowskich.
 
Efektem spotkań będą wielowątkowe rekomendacje, które jesienią br. zostaną przekazane Ministrowi Cyfryzacji, Ministrowi Inwestycji i Rozwoju oraz Marszałkom województw samorządowych.

22 Konferencja „Miasta w Internecie” odbędzie się dniach 27-29 czerwca w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku: https://22.kmwi.pl/ Zapraszamy!

Autor: Stowarzyszenie Miasta w Internecie

Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej – Samorzad.pap.pl - jest patronem medialnym 22 Konferencji „Miasta w Internecie”
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25