facebook RSS # #

20.06.2019 08:19

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-06 14:14       aktualizacja: 2018-06-06 14:20       Wiadomości PAP
  A A A

Na oświatę. Są pieniądze na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych

Na oświatę. Są pieniądze na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych
Fot. PAP/M. Bielecki
Do 15 czerwca samorządy mają czas, by ubiegać się o pieniądze na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych.

To jedno z kilku zadań, na które jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać w tym roku zwiększenie subwencji oświatowej.

Zgodnie z kryteriami podziału rezerwy subwencji oświatowej dofinansowanie to dotyczy szkół podstawowych, które będą mieć od 1 września 2018 r. klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) lub klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia). Nie mogą mieć w strukturze klas dotychczasowego gimnazjum.

Ministerstwo wprowadziło roczny limit aplikowania o środki z tego kryterium do 1 szkół prowadzonych lub dotowanych przez jst, które są uprawnione do ubiegania się o wsparcie.

„W sytuacji gdy jst jest organem prowadzącym/dotującym dla ww. szkół w ilości od 1 do 4, może ubiegać się o wsparcie w 2018 r. na jedną szkołę rocznie” – wskazuje MEN. „W innych przypadkach po wykonaniu ilorazu liczby uprawnionych do otrzymania wsparcia szkół (…) przez 4 należy dokonać zaokrąglenia: końcówki do .50 zaokrągla się w dół, od .50 zaokrągla się w górę” – instruuje resort.

Wynik daje liczbę szkół, na które można składać wniosek w 2018 roku.

Jeżeli liczba szkół we wniosku będzie wyższa niż limit dla samorządu, uwzględnione zostaną tylko szkoły mieszczące się w limicie zgodnie z kolejnością z wniosku. Dla miast na prawach powiatu limit będzie obliczany osobno dla części gminnej i powiatowej.

Termin składania wniosków mija 15 czerwca.

Co roku z subwencji oświatowej wydzielana jest 0,4-procentowa rezerwa. Kryteria jej podziału między jst określa MEN w porozumieniu ze stroną samorządową. Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach Zespołu ds. edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dysponentem rezerwy jest minister finansów. W tym roku do podziału są 172 mln zł.

aba/

Czytaj też: Pieniądze na szkoły. Kryteria podziału 0,4 proc. rezerwy subwencji oświatowej na rok 2018
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-06-11 10:11:43
Lukita: Czy ktoś się orientuje na jaką kwotę można liczyć? Bo ja mogę przygotować wniosek zarówno na 30 tys. jak i 10 tys. zł.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25