facebook RSS # #

17.02.2019 12:07

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-12 05:30       aktualizacja: 2018-06-12 15:32       Wiadomości PAP
  A A A

Wspólnymi siłami. Kilka śląskich miast będzie razem rewitalizować tereny zielone

Wspólnymi siłami. Kilka śląskich miast będzie razem rewitalizować tereny zielone
Fot. UM Ruda Śląska
Władze Rudy Śl., Chorzowa, Świętochłowic i Parku Śląskiego chcą wspólnie zrewitalizować blisko 600 ha terenów zielonych. We wtorek podpisały list intencyjny w tej sprawie.

Dotyczy on wspólnych działań na rzecz rozwoju terenów zielonych, ich ochrony oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych na te cele. W ramach współpracy planowane jest m.in. przeprowadzenie rewitalizacji dolin Bytomki i Kochłówki w Rudzie Śląskiej, zagospodarowanie tzw. „Żabich Dołów” w Chorzowie, rewitalizacja przestrzeni w rejonie Góry Hugona w Świętochłowicach czy modernizacja Parku Śląskiego.

Podpisany dokument to kontynuacja współpracy trzech miast, która przebiegała w ramach projektu „Miasto3”, realizowanego w latach 2013 – 2015. W ramach tego przedsięwzięcia samorządy Rudy Śląskiej, Chorzowa i Świętochłowic ze środków unijnych opracowały szereg ważnych dokumentów strategicznych.

– Mamy dobre doświadczenia z tej współpracy. Tym razem chcemy wspólnie zaplanować działania z zakresu rewitalizacji terenów zielonych i ponownie sięgnąć po środki zewnętrzne. Przypomnę, że działania w partnerstwie są dodatkowo promowane przez instytucje zarządzające – podkreśla prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

Punktem wyjścia do współpracy jest opracowany plan działań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury w tzw. Miejskim Obszarze Funkcjonalnym, który tworzą Chorzów, Ruda Śląska i Świętochłowice. To w nim zawarte są konkretne działania zaproponowane przez poszczególne miasta. Chorzów chce m.in. zagospodarować i kontynuować działania ochronne w obszarze „Żabich Dołów”, rewitalizować obszar stawu Herman czy Park Hutników. Świętochłowice chcą natomiast m.in. zrewitalizować przestrzeń w rejonie Góry Hugona, a także podobne działania przeprowadzić w Lasach Chropaczowskich. Dodatkowo miasto chciałoby zmodernizować infrastrukturę w rejonie stawu Foryśka. Jeśli chodzi o Rudę Śląską, to zaplanowano w niej rewitalizację dolin Bytomki i Kochłówki, a także rejonu średniowiecznego gródka w Kochłowicach.

Z uwagi na to, że część planowanych działań w granicach administracyjnych Chorzowa ma obejmować fragment Parku Śląskiego, również i jego zarządca znalazł się wśród sygnatariuszy podpisanego we wtorek listu intencyjnego. Władze parku myślą o modernizacji Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, rewitalizacji hali wystaw, czyli tzw. Kapelusza, a także zabezpieczeniu przeciwpowodziowym obiektów parkowych i rewitalizacji kanału regatowego.

Wszystkim tym przedsięwzięciom przyświeca jeden cel: udostępnienie mieszkańcom naturalnych terenów zielonych oraz utworzenie sieci połączeń pomiędzy nimi. Służyć temu ma budowa ścieżek rowerowych i pieszych poza głównymi szlakami komunikacyjnymi, m.in. na nasypach kolejowych czy dolinami rzek. – Wierzę, że w dłuższej perspektywie czasu konsekwentne działania w tym zakresie przełożą się na wymierną poprawę komfortu życia mieszkańców naszych miast, które tworzą wspólną przestrzeń z zacierającymi się dla przeciętnego mieszkańca granicami - uważa Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.

Wynikiem podpisanego dziś listu intencyjnego będzie powołanie specjalnej grupy zadaniowej , która zajmie się wdrażaniem planu działań. Jednym z jej zadań będzie szukanie źródeł finansowania ujętych w planie przedsięwzięć. – To, że działamy wspólnie, jest niezwykle ważne. Wnioski składane przez kilku partnerów są wyżej oceniane. Istnieje kilka możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Są to programy finansowane bezpośrednio przez Komisję Europejską, czy ze środków norweskich – wylicza wiceprezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.

W kwietniu br. władze Rudy Śląskiej konsultowały z mieszkańcami propozycje zadań rewitalizacyjnych w mieście, które ujęte zostały w opracowanym planie działań. Miasto wstępnie wytypowało do potencjalnej rewitalizacji ponad 180 ha terenów zielonych. Największy z nich dotyczy obszaru położonego wzdłuż Bytomki, gdzie miałaby powstać m.in. ścieżka pieszo–rowerowa.

Ruda Śląska, Chorzów i Świętochłowice zajmują obszar ponad 124 km2. Prawie 50 proc. ich powierzchni to tereny zielone. Największe z nich to Lasy Panewnickie oraz Park Śląski.

jmk/

Źródło: UM Ruda Śląska
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25