facebook RSS # #

20.06.2019 08:33

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-14 14:21       aktualizacja: 2018-06-15 12:03       Wiadomości PAP
  A A A

Więcej informacji. CBOS o zainteresowaniu sprawami lokalnymi

Więcej informacji. CBOS o zainteresowaniu sprawami lokalnymi
Fot.PAP/J.Bednarczyk
Choć ponad trzy czwarte Polaków wyraża zainteresowanie sprawami lokalnymi, to jednak 40 proc. z nich nie czuje się wystarczająco dobrze poinformowana o działaniach podejmowanych przez władze gminy lub miasta - wynika z badania CBOS.

Głównymi źródłami informacji na temat działalności władz samorządowych są: lokalna prasa (czerpie z niej informacje 42 proc. badanych) oraz rozmowy z członkami rodziny, sąsiadami i innymi osobami (38 proc.). Informacje badani czerpią także ze strony internetowej urzędu (27 proc.), innych źródeł internetowych, w tym forów, portali społecznościowych oraz stron organizacji pozarządowych (23 proc.), a także z lokalnego radia lub telewizji (23 proc.).

Tylko niespełna dwie piąte badanych (38 proc.) wpływ mieszkańców na rozwój lokalnej społeczności ocenia jako optymalny. Choć ich zdaniem wpływ mieszkańców na sprawy lokalnej społeczności mógłby być większy, to generalnie zgadzają się z tym, że władze ich gminy lub miasta zorientowane są w najważniejszych problemach mieszkańców (63 proc. wskazań), realizują ich potrzeby (60 proc.) oraz uwzględniają opinie i pomysły mieszkańców w podejmowanych przez siebie działaniach (58 proc.).

Zainteresowanie sprawami lokalnymi jest najbardziej powszechne wśród osób z wyższym wykształceniem (91 proc.), osiągających najwyższe dochody per capita (85 proc.), mieszkających w małych miastach (86 proc.) oraz deklarujących lewicowe poglądy polityczne (86 proc.). Jak wskazują autorzy badania, w tej grupie są przede wszystkim prywatni przedsiębiorcy, kadra kierownicza, specjaliści wyższego szczebla oraz pracownicy administracyjno-biurowi.

"W deklarowanych opiniach i zachowaniach Polaków dotyczących zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności zaobserwować można szereg niespójności. Badani w większości wyrażają zainteresowanie kwestiami lokalnymi (76 proc.) i mają poczucie wpływu na sprawy swojego miasta lub gminy (59 proc.), najczęściej też sądzą, że władze lokalne orientują się w problemach mieszkańców (63 proc.) i realizują ich potrzeby (60 proc.), jednocześnie jednak co drugi respondent (50 proc.) uważa, że wpływ mieszkańców na sprawy jego gminy/miasta powinien być większy niż obecnie" - podkreśla CBOS.

Przy tym domaganie się większego wpływu mieszkańców na sprawy miasta lub gminy stosunkowo rzadko wiąże się z własnym zaangażowaniem respondentów na rzecz lokalnej społeczności. Większość z nich (56 proc.) nigdy nie brała udziału w żadnym spotkaniu z przedstawicielami władz w celu skonsultowania ewentualnych zmian w mieście lub gminie bądź też planów rozwoju lokalnej społeczności, nierzadko tłumacząc to brakiem zainteresowania lub ograniczonym czasem na takie aktywności.

CBOS przeprowadziło sondaż w maju br. na liczącej 1121 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: CBOS

woj/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25