facebook RSS # #

25.04.2019 02:58

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-07-10 14:20       aktualizacja: 2018-07-10 14:45       Wiadomości PAP
  A A A

Internet w jst. Trzy lata będą miały samorządy na dostosowanie hotspotów do nowych przepisów

Internet w jst. Trzy lata będą miały samorządy na dostosowanie hotspotów do nowych przepisów
Fot. UKE
Samorządy, oferując dostęp do Internetu przez publicznie dostępne punkty, będą musiały zapewnić minimalną przepustowość łącza na poziomie 30 Mb/s. Na dostosowanie dotychczasowych hotspotów, funkcjonujących na podstawie decyzji wydawanych przez prezesa UKE, będzie trzy lata – poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Jak jest?

Z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) wynika, że pod koniec ubiegłego roku na liście lokalizacji hotspotów (punktów dostępu do sieci Internet) zainstalowanych w miejscach publicznych za pomocą, których samorządy świadczyły usługi bezpłatnego dostępu do Internetu było ponad 5,6 tysiąca takich punktów. Listę dostępnych punktów można zobaczyć tutaj: https://bip.uke.gov.pl/zapotrzebowania/hotspoty/

Zgodnie z definicją przyjętą przez UKE, „hotspot to obszar, na którym zlokalizowane jest urządzenie, najczęściej router, który umożliwia użytkownikom końcowym, posiadającym odpowiednie urządzenia, wyposażone w kartę sieciową standardu IEEE 802.11, podłączenie się i dostęp do zasobów sieci Internet".

Za pomocą hotspotu świadczone są określone przez administratora usługi, np.: dostęp do zasobów sieci, udostępnianie połączenia internetowego lub usług opartych na technologii VoIP, czy też usług opartych na technologii WiFi. Podstawowym elementem hotspotu jest AP (ang. Access Point) - punkt dostępu. Hotspot składa się co najmniej z jednego punktu dostępowego.

Do tej pory samorządy zobligowane były do uzyskania zgody wydawanej przez prezesa UKE w drodze decyzji administracyjnej na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat. 

W tym roku prezes UKE wydał takie decyzje m.in. dla gminy Rzekuń, która będzie świadczyć usługi bezpłatnego dostępu do Internetu za pomocą 56 hotspotów; dla gminy Kętrzyn, dla gminy miasta Skierniewice, która zaoferuje bezpłatny dostęp do Internetu za pomocą 9 hotspotów oraz dla gminy Kędzierzyn Koźle, która będzie świadczyć usługę dostępu do Internetu dla swoich mieszkańców za pomocą 9 hotspotów.

Zmianę decyzji w sprawie hotspotów prezes UKE wydał też w lutym dla gminy Wiślica. - Decyzją została zwiększona maksymalna przepływność łączy dla wysyłania i odbierania danych do 1 Mbit/s. Zasięg 5 hotspotów zlokalizowanych na terenie gminy Wiślica został ograniczony wyłącznie do miejsc publicznych.

Dotychczasowa praktyka regulacji bezpłatnego dostępu do Internetu świadczonego przez samorządy oznaczała jednak długi czas trwania postępowań administracyjnych, złożoną procedurę, w tym konieczność przeprowadzenia analizy lokalnego rynku telekomunikacyjnego oraz konsultacji projektu rozstrzygnięcia.

Komisja Europejska wskazywała, że świadczenie tego typu usług przez JST nie powinno być związane z obowiązkiem uzyskania jakiegokolwiek zezwolenia od organu regulacyjnego.

Jak będzie?

Zmiany w zakresie świadczenia usług bezpłatnego dostępu do Internetu w publicznych punktach w tzw. Megaustawie (przepisy ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych) wprowadziła uchwalona 10 maja br. nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw. Większość przepisów tej ustawy wejdzie w życie w grudniu br.

Samorządy nie będą już potrzebowały zgody w formie decyzji prezesa UKE  na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa.

Jednocześnie nowe przepisy rozszerzają zakres informacji dotyczących prowadzonej działalności, którą samorządy będą przekazywać prezesowi UKE. Zobowiązane będą m.in. do wskazania lokalizacji publicznie dostępnych punktów dostępu do Internetu oraz obszaru, na którym jest świadczona usługa za pomocą tych punktów. Zmiany mają sprawić, że szybki Internet będzie dostępny wyłącznie w miejscach publicznych, a nie np. w miejscach zamieszkania ludności.

- Nie jest bowiem celem bezpłatnego dostępu do Internetu konkurowanie z komercyjnymi usługami, które są dostępne dla mieszkańców w ich miejscu zamieszkania, ale oferowanie go w lokalnych ośrodkach życia społecznego, w tym w przestrzeniach zewnętrznych dostępnych publicznie, takich jak np. parki, dworce, biblioteki, gdzie będzie on pozwalał na okazyjne, ale efektywne korzystanie z treści i usług dostępnych w Internecie - podkreślono w uzasadnieniu do wprowadzanych zmian.
                                                                                             
Minimalna przepływność łącza - 30 MB/s

Resort cyfryzacji, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne, przygotował projekt rozporządzenia, które zakłada, że minimalna przepływność łącza dla świadczonej przez samorząd usługi dostępu do Internetu przez publicznie dostępne punkty dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa będzie wynosić 30 Mb/s. 

Przepływność łącza to szybkość transmisji danych, prędkość, z którą „paczka" danych (ilość danych w jednej przesyłce) się przemieszcza.

Projekt rozporządzania jest obecnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. 
Ostateczny kształt rozporządzenia będzie znany po zakończeniu konsultacji i uzgodnień. Rozporządzenie, zgodnie z upoważnieniem ustawowym, reguluje jedynie minimalną przepływności - podkreśliło ministerstwo cyfryzacji.

Przepisy przejściowe zawarte w ustawie nowelizującej prawo telekomunikacyjne, przewidują trzy lata na dostosowanie dotychczasowych hotspotów funkcjonujących na podstawie decyzji wydawanych przez UKE. - Po okresie 3 lat decyzje Prezesa UKE, wydane w tym przedmiocie, mają wygasnąć z mocy prawa - poinformowano nas w ministerstwie cyfryzacji. 

Resort cyfryzacji uważa, że „poprawienie parametrów łącza w zdecydowanie pozytywny sposób wpłynie na jakość oferowanej usługi przez samorządy". - Poziom przepływności łącza określony w projekcie rozporządzenia umożliwi użytkownikom końcowym efektywne korzystanie z usługi dostępu do Internetu w miejscach publicznych. Korzystając z usług wysokiej jakości będą mogli oni posługiwać się w szczególności lokalnymi usługami cyfrowymi takimi jak e-administracja, e-zdrowie itp. - zauważył resort cyfryzacji.

Zdaniem ministerstwa cyfryzacji „dzięki wspieraniu integracji z istniejącymi usługami publicznymi świadczone przez jst usługi dostępu do Internetu o wysokiej przepustowości będą zwiększać zainteresowanie obywateli usługami tego typu świadczonymi komercyjnie".

- Tym samym przyczynią się w znacznym stopniu zarówno do wykorzystywania usług szerokopasmowych, jak i do rozwoju infrastruktury sieci szerokopasmowych - podkreślił resort cyfryzacji. Rozporządzenie powinno wejść w życie razem z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo telekomunikacyjne tj. w grudniu br.

Z ostatniego raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że na rynku telekomunikacyjnym „dynamicznie wzrasta udział łączy o przepływności ponad 100 Mb/s". W porównaniu do 2016 r. udział takich łączy w 2017 r. był o 10 p.p.  wyższy i wyniósł 27,1 proc. - podano w raporcie UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2017 r.

W 2017 r. w Polsce było około 7,1 mln użytkowników stacjonarnego internetu. Z mobilnego dostępu do sieci korzystało natomiast 7,4 mln osób. W sumie usługę internetową posiadało około 14,5 mln użytkowników. Ponad 51 proc. wszystkich abonentów korzystało z dostępu za pośrednictwem dedykowanych urządzeń mobilnych, takich jak modemy, karty, klucze.

- Polska pozostaje jednym z liderów rynku mobilnego w Europie. Nasycenie usługami internetu mobilnego  w naszym kraju kształtowało się na poziomie 144 proc. czyli o około 54 p.p. więcej niż średnia europejska.  Wynik ten daje Polsce drugie miejsce w Europie. Na pierwszym miejscu pod względem nasycenia znalazła się w 2017 r. Finlandia z penetracją na poziomie 146 proc. - podano w czerwcowym raporcie UKE.

amk/ woj/    
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25