facebook RSS # #

24.03.2019 15:20

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-08-07 11:15       aktualizacja: 2018-08-07 14:54       Wiadomości PAP
  A A A

Policja w gminie. Wójt, sekretarz i skarbnik gminy Bielic z zarzutami dot. m.in. zadłużenia

Policja w gminie. Wójt, sekretarz i skarbnik gminy Bielic z zarzutami dot. m.in. zadłużenia
Fot.PAP/J.Bednarczyk
Przekroczenie uprawnień, zadłużenie gminy w parabankach, nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych zarzuca prokuratura wójtowi i skarbniczce zachodniopomorskiej gminy Bielice. Wójt i sekretarz gminy mieli ponadto dopuścić się łapownictwa. Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie całą trójkę zatrzymała policja.

Wobec wójta Bielic Stanisława T. i sekretarz gminy Kameli W. prokurator wniósł do sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie o tymczasowy areszt na dwa miesiące. Skarbniczkę Halinę B. prokurator zawiesił w czynnościach służbowych, zastosował też wobec niej policyjny dozór połączony z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi i świadkami oraz poręczenie majątkowe w wysokości 25 tys. zł. i zakaz opuszczania kraju.

W urzędzie gminy w Bielicach nie ma stanowiska zastępcy wójta, co oznacza, że obecnie wyłączony z funkcji służbowych jest cały zarząd gminy. Nie wiadomo zatem, kto może podejmować decyzje. Jak dowiedział się Serwis Samorządowy PAP, w gminie na razie nie wyznaczono komisarza.

Rzeczniczka wojewody zachodniopomorskiego Agnieszka Muchla-Łagosz poinformowała, że wojewoda - zgodnie z przepisami - czeka na oficjalną (przesłaną przez Radę Gminy) informację o zaistniałej sytuacji i z prokuratury o zastosowaniu środka zapobiegawczego (np. w postaci aresztu lub zakazu wykonywania funkcji ) w stosunku do samorządowców.

"Środek zapobiegawczy to przemijająca przeszkoda w sprawowaniu funkcji organu wykonawczego (czyli w tej sytuacji – wójta). Dopiero po otrzymaniu ww. oficjalnych pism wojewoda występuje do Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z wnioskiem o wyznaczenie osoby, która przejmie wykonywanie zadań i kompetencji wójta na czas +przemijającej przeszkody+ " - poinformowała rzeczniczka Serwis Samorządowy PAP.

Według prokuratury, wójt i skarbniczka "odpowiedzialni za realizację zadań własnych gminy Bielice i uprawnieni do właściwego wykonywania założeń budżetu uchwalonego przez Radę Gminy, przekroczyli swoje uprawnienia i podpisali niecelowe i niegospodarne umowy z podmiotami spoza sektora bankowego".

"Dopuścili się naruszeń szeregu przepisów prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, praw zamówień publicznych, przejawiających się między innymi w przekraczaniu limitów zadłużenia przewidzianych w uchwałach Rady Gminy Bielice za lata 2012 - 2015, prowadzeniu nierzetelnie ksiąg rachunkowych oraz przedstawianiu niezgodnego z rzeczywistością obrazu kondycji finansowej gminy w sprawozdaniach budżetowych i finansowych za lata 2012-2014" - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

"W konsekwencji ich działania doprowadziły do sytuacji bezpośrednio zagrażającej utracie płynności finansowej gminy wobec braku możliwości bieżącego regulowania zobowiązań oraz szkody w wielkich rozmiarach w kwocie przekraczającej 1 milion złotych" - poinformowała PK.

Ponadto - jak podaje prokuratura - wójt i skarbniczka mieli też żądać 1 miliona 250 tysięcy złotych łapówki. Wątek korupcyjny dotyczy jednej z inwestycji na terenie gminy Bielice, gdzie w toku postępowania administracyjnego wójt Bielic "współdziałając z sekretarzem gminy Kamelą W., uzależnił złożenie odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę od wydania przez członka zarządu firmy związanej z tą inwestycją kwoty łącznie 1 mln 250 tys. zł z tytułu rzekomego obniżenia wartości nieruchomości położonych w pobliżu inwestycji".

Wójt Bielic Zdzisław T. usłyszał zarzuty: przekroczenia uprawnień, skutkujący wyrządzeniem gminie szkody w wielkich rozmiarach, a także zarzut związany z przestępstwem korupcyjnym.

Sekretarz gminy - Kamela W., według prokuratury "czynnie współdziałała z wójtem gminy Bielice w popełnieniu czynu o charakterze korupcyjnym" w związku z czym postawiono jej zarzut łapownictwa.

Gminnej skarbniczce Halinie B., która - według ustaleń prokuratury - "czynnie współdziałała ze Zdzisławem T. w popełnieniu czynu związanego z wyrządzeniem szkody gminie Bielice" przedstawiono zarzut przekroczenie uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z innymi przestępstwami.

Śledztwo w sprawie trwa od lutego 2016 r. i wszczęte zostało po zawiadomieniu wojewody zachodniopomorskiego oraz Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Postępowanie dotyczy zdarzeń, które miały miejsce w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku. Za popełnienie zarzucanych podejrzanym przestępstw grożą kary od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
 
js/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25