facebook RSS # #

24.03.2019 15:10

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-08-10 14:14       aktualizacja: 2018-08-13 15:49       Wiadomości PAP
  A A A

Skargi na uchwały. Kontrowersje wokół uchwał w sprawie opłat za holowanie aut

Skargi na uchwały. Kontrowersje wokół uchwał w sprawie opłat za holowanie aut
Fot.PAP/G.Jakubowski
Prokuratorzy skarżą do wojewódzkich sądów administracyjnych uchwały dotyczące opłat za holowanie źle zaparkowanych aut. Prokuratura Krajowa ocenia, że rady, podejmując uchwały, nie kierują się rzeczywistymi kosztami holowania, tylko dążą do zapewnienia dodatkowych dochodów jst, czy też zdyscyplinowania kierowców.

O stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Gdańska z 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za odholowywanie aut wniósł w lipcu Prokurator Regionalny w Gdańsku. Natomiast we Wrocławiu Prokuratura Regionalna zakwestionowała i zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchwały w tej kwestii radnych Wrocławia, Rady Powiatu Strzelińskiego, Rady Powiatu Lubańskiego, Rady Powiatu Lubińskiego roku oraz Rady Powiatu w Świdnicy.

Jak poinformowała w komunikacie Prokuratura Krajowa, gdański prokurator zarzucił uchwale Rady Miasta Gdańska naruszenie przepisów prawa, w tym nieprawidłowe określenie przez Radę granic swobody regulacyjnej.
W ocenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku stawki przyjęte w zaskarżonej gdańskiej uchwale oscylują w górnych granicach maksymalnych stawek wskazanych w obowiązującym Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 25 lipca 2017 roku. Znacznie przewyższają one rzeczywiste koszty usuwania i przechowywania pojazdów ponoszone przez Gminę Miasta Gdańska, w tym cenę brutto uiszczaną za wykonanie takich usług – podkreślono w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Zdaniem prokuratora, Rada Miasta Gdańska, zgodnie z obowiązującymi przepisami powinna kierować się koniecznością sprawnej realizacji zadań z tego zakresu oraz ponoszonymi z tego tytułu faktycznymi kosztami. Tymczasem, jak wynika z uzasadnienia wniosku o przyjęcie tej uchwały, jedną z przesłanek była potrzeba utrzymania poziomu wpływów budżetowych – podkreślono w komunikacie.

Zgodnie z treścią przywołanego przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2017 roku (sygn. akt I OSK 1916/16) „zapewnienie jak najwyższych wpływów do budżetu wykracza poza przesłanki materialne wymienione w odpowiednich przepisach”.

Wszystkie budzące zastrzeżenia uchwały zakwestionowane przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu również dotyczyły wysokości opłat za odholowanie aut oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od odholowania auta na rok 2018.

Z danych zebranych przez Departament Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej wynika, że w aktach prawa miejscowego dotyczących opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów, rady powiatu nie kierują się rzeczywistymi kosztami. Jako przesłanki uzasadniające ustalenie wysokości opłat wskazują na konieczność zapewnienia dochodów jst, czy chęć zdyscyplinowania kierowców – zauważyła PK.

Ponadto, organy niektórych samorządów uznają, że przyjęcie jedynie zgłoszenia dyspozycji odholowania auta przez firmę już generuje koszty, do pokrycia których jest zobowiązany właściciel auta. W ocenie Prokuratury Krajowej takie zapisy są sprzeczne z upoważnieniem ustawowym określonym w art. 130a ust. 6 ustawy z 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym.

Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand zwrócił się do wszystkich prokuratorów regionalnych z prośbą o dokonanie analizy zgodności z prawem uchwał dotyczących opłat za odholowywanie i przechowywanie aut.
W przypadku ujawnienia nieprawidłowości i ustalenia, że wysokość przyjętych stawek nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów usuwania pojazdu, stanowiąc nieuzasadniony wpływ do budżetów jednostek samorządu terytorialnego i niewynikającą z przepisów prawa dolegliwość fiskalną dla obywateli, prokuratorzy mają obowiązek podjęcia działań zmierzających do zakwestionowania tych zapisów – wskazała Prokuratura Krajowa.

Zdaniem prokuratorów, zdarzają się przypadki, że rady powiatu przy podejmowaniu aktów prawa miejscowego w tym zakresie, nie kierują się rzeczywistymi kosztami usuwania i przechowywania pojazdów. Zawierają one umowy z przedsiębiorcami realizującymi usługi usuwania pojazdów, w których stawki za usunięcie pojazdu są określone na poziomie niższym niż ten, który wynika z podjętej w tym przedmiocie uchwały.

Maksymalna wysokość stawki kwotowej opłaty za usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t na 2018 rok określona została w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów na 486 złotych. Natomiast wynikający z uwarunkowań rynkowych realny koszt usługi określany w umowie z przedsiębiorcą jest niejednokrotnie o połowę niższy.

W ten sposób różnica między stawką określoną w uchwale, a ceną usługi określoną w umowie z przedsiębiorcą, stanowi dochód do budżetu jednostki samorządu terytorialnego – tłumaczy PK. Ponadto, organy niektórych samorządów uznają, że przyjęcie jedynie zgłoszenia dyspozycji odholowania auta przez firmę świadczącą usługi holownicze samo w sobie już generuje koszty, do pokrycia których jest zobowiązany właściciel auta.

Uchwały samorządów dot. wysokości opłat za odholowywanie źle zaparkowanych aut zostały już zakwestionowane przez sądy administracyjne m.in. w Bydgoszczy, Warszawie i Szczecinie.

Uchwała w przedmiocie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie będzie zgodna z prawem wtedy, gdy jej treść będzie zdeterminowana wyłącznie koniecznością sprawnej realizacji tych zadań i kosztami usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, a nie innymi okolicznościami, a wysokość przyjętych stawek opłat będzie wynikiem wzięcia pod uwagę wyłącznie powyższych przesłanek – podkreślono w komunikacie Prokuratury Krajowej.

amk/ woj/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25