facebook RSS # #

20.04.2019 23:22

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-08-13 14:30       aktualizacja: 2018-08-13 15:27       Wiadomości PAP
  A A A

Drogi do poprawy. NIK: system zarządzania drogami wojewódzkimi nie jest w pełni sprawny

Drogi do poprawy. NIK: system zarządzania drogami wojewódzkimi nie jest w pełni sprawny
Fot.PAP/L.Muszyński
Ponad połowa skontrolowanych zarządców dróg nie przekazywała gminom planów rozwoju sieci dróg wojewódzkich – wynika z kontroli NIK. Nieprawidłowości w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi dotyczyły też prowadzenia ocen stanu technicznego dróg.

Najwyższa Izba Kontroli, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie oceniła wykonywanie zadań przez zarządców dróg wojewódzkich w latach 2014–2017 w zakresie utrzymania, remontów i ochrony dróg. Kontrolą objęto zarządców ok. 23 proc. dróg wojewódzkich w Polsce.

Zarząd nad drogami wojewódzkimi sprawuje 16 zarządów wojewódzkich, które są jednostkami organizacyjnymi powoływanymi przez sejmik województwa. W miastach na prawach powiatu zarządcą dróg wojewódzkich jest prezydent miasta.

Z kontroli wynika, że zarządcy dróg poprawnie przygotowywali plany rozwoju sieci drogowej i plany finansowania budowy, przebudowy, remontu i utrzymania dróg wojewódzkich.

Stan techniczny dróg – lepszy, ale nadal gorzej niż w UE

Jak ocenili kontrolerzy NIK, „mimo niewystarczających środków finansowych na realizację zadań, stan bezpieczeństwa i sprawności ruchu na drogach nie uległ zasadniczej zmianie”.

Stan techniczny nawierzchni dróg poprawia się, chociaż w dalszym ciągu odbiega od stanu dróg w innych krajach Unii Europejskiej. - W miastach na prawach powiatu odsetek dróg w najlepszych stanach był wyższy w stosunku do dróg przebiegających przez tereny województw – ocenili kontrolerzy NIK.

Zwrócili jednak uwagę, że szereg odcinków nadal wymaga napraw oraz dostosowania nawierzchni do wciąż zwiększającego się natężenia ruchu.

- Sytuację pogarsza fakt, że z powodu obowiązkowych opłat na drogach krajowych dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, znaczna część ruchu tranzytowego, czyli najcięższego, przenosi się na drogi wojewódzkie – zaznaczyli kontrolerzy NIK.

Zarządcy dróg wojewódzkich nie dysponowali wystarczającymi środkami finansowymi na realizację wszystkich zadań. - W związku z obowiązkiem utrzymania i remontów dróg zarządcy dróg wojewódzkich w ostatnich latach zgłaszali coraz większe zapotrzebowanie na środki finansowe: od 3,5 mld zł w roku 2015 do ponad 5,3 mld zł w roku 2017 (łącznie w skali kraju) – poinformowali kontrolerzy NIK.

Zarządcy dróg otrzymali odpowiednio 2,8 mld zł w roku 2015, 2,4 mld zł w 2016 i ponad 3,8 mld zł w 2017. Środki własne województw stanowiły ok. połowę tych kwot.

- Aktywność zarządów wojewódzkich przyczyniła się do zwiększenia dofinansowania ze środków unijnych. W 2015 r. ze środków europejskich uzyskano ok. 1 mld zł, w roku 2017 kwota ta wzrosła do prawie 1,7 mld zł.

Plany rozwoju sieci drogowej nie były przekazywane, brakowało obowiązkowych ocen stanu dróg

Izba wskazała, że ponad połowa zarządców dróg nie przekazywała niezwłocznie gminom opracowanych przez siebie planów rozwoju wojewódzkiej sieci drogowej, co może utrudniać planowanie przebiegu nowych dróg.

- Pominięcie tego dokumentu w procesie sporządzania, a następnie uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego może powodować, że w planach miejscowych nie zostaną przeznaczone (zarezerwowane) pod budowę dróg tereny o szerokości umożliwiającej spełnienie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi wojewódzkie i ich usytuowanie. Może również nie zostać zapewniona ochrona użytkowników terenów przylegających do drogi – zauważyli kontrolerzy NIK.

Pojawiały się także nieprawidłowości związane z prowadzeniem obowiązkowych ocen stanu technicznego dróg.
 
- Co trzeci ze skontrolowanych podmiotów nie przeprowadzał kontroli okresowych pięcioletnich lub też zakres ich przeprowadzenia był zbyt wąski. Tymczasem kontrola okresowa drogi stanowi środek prewencyjny służący do zidentyfikowania uszkodzeń na eksploatowanej drodze. Pozwala zaplanować i przeprowadzić w odpowiednim czasie działania doraźne, poprawiające sprawność i bezpieczeństwo użytkowania drogi – wskazali kontrolerzy NIK.

Przeprowadzone przez kontrolerów NIK, z udziałem zewnętrznych biegłych, oględziny dróg wojewódzkich wykazały różnego rodzaju nieprawidłowości i uchybienia w zakresie stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników, stanu poboczy, stanu odwodnienia oraz w oznakowaniu poziomym i pionowym. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w oznakowaniu pionowym, które często było nieczytelne, niekompletne, uszkodzone lub zniszczone.NIK zwrócił również uwagę, że konieczne są zmiany w stosowanej skali ocen stanu technicznego nawierzchni dróg wojewódzkich. Obecnie bowiem zarządcy dróg wojewódzkich stosują niejednolitą skalę ocen (od trzy- do pięciostopniowej), co uniemożliwia dokonanie kompleksowej analizy, oceny oraz porównania stanu technicznego nawierzchni dróg w skali całego kraju.

Pod koniec 2016 r. długość dróg wojewódzkich zarządzanych przez 16 zarządów wojewódzkich wyniosła 27 726,6 km, a łączna długość dróg wojewódzkich w Polsce – 29 108,6 km.

Transporty drewna niszczą drogi, potrzebne zmiany przepisów

Jak zwrócili uwagę kontrolerzy NIK obowiązujące przepisy powodują, że jeżdżące po polskich drogach samochody, przewożące transporty drewna, mogą być przeciążone nawet o połowę.

Problem, w ocenie NIK, wynika stąd, że podane w rozporządzeniu ministra gęstości różnych gatunków drewna są zaniżone. -  Wykorzystanie tych przeliczników do obliczania na papierze masy drewna przy załadunku sprawia, że potencjalnie każdy załadowany samochód, wyjeżdżający na drogi może realnie ważyć – w zależności od rodzaju przewożonego drewna – kilka lub nawet kilkanaście ton więcej niż dopuszczają normy – zwrócili uwagę kontrolerzy.

Ich zdaniem, „przeciążone samochody nie tylko niszczą infrastrukturę drogową, ale zagrażają też bezpieczeństwu ruchu”.

W przypadku najczęściej przewożonego drewna sosnowego, jego normatywna gęstość wykazana w rozporządzeniu (740 kg/m3) i wykorzystywana do obliczeń przy załadunku samochodów jest zaniżona w stosunku do wagi rzeczywistej o około 180-220 kg.

- Średnio jednym środkiem transportu przewozi się około 30 m3, daje to zaniżenie jego rzeczywistej masy całkowitej o co najmniej 6 ton - zauważają kontrolerzy NIK.

Jednocześnie drewno sosnowe jest jednym z lżejszych gatunków drewna. W przypadku więc przewozów drogowych cięższych gatunków, np. buku czy dębu, zaniżenie rzeczywistej masy całkowitej jednego tylko transportu może wynosić nawet kilkanaście ton.
- O skali problemu świadczą szacunki, które wskazują, że przewóz transportem samochodowym tylko drewna sprzedanego w 2016 r. przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe wymagał wykonania po drogach publicznych ponad 1 mln 316 tys. kursów – zaznaczyła w informacji pokontrolnej NIK.

Izba wniosła do ministra infrastruktury o podjęcie inicjatywy legislacyjnej i znowelizowanie prawa o ruchu drogowym w zakresie efektywniejszego ustalania rzeczywistej masy przewożonego drewna oraz wprowadzenia w ustawie o drogach publicznych standardów dotyczących jednolitej skali ocen i kryteriów do badania stanu technicznego nawierzchni dróg wszystkich kategorii.

Pełny raport NIK dostępny jest tutaj.

amk/
TAGI: DROGI , NIK
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-08-14 08:49:23
czytelniczka: ale po co przekazywać gminom plany rozwoju dróg skoro jest specustawa drogowa? Poza tym gminy nie mogą wprowadzać do Studium jak i planu dróg, których przebieg nie jest zatwierdzony decyzją wiec w ogóle te plany powinny zostać wyrzucone z ustawy bo mają sie nijak do rzeczywistości. Poza tym od planu do realizacji daleka droga a potem to wszystko wygląda jak wygląda.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25