facebook RSS # #

20.04.2019 23:33

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-09-14 12:26       aktualizacja: 2018-09-14 13:45       Wiadomości PAP
  A A A

Czas na listy. Listy kandydatów na radnych - do poniedziałku

Czas na listy. Listy kandydatów na radnych - do poniedziałku
Fot.PAP/J.Turczyk
W poniedziałek o godz. 24.00 upływa termin utworzenia odrębnych obwodów głosowania oraz zgłoszenia list kandydatów na radnych.

Odrębne obwody głosowania tworzy rada gminy w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby kierującej daną jednostką. Po zasięgnięciu opinii takiej osoby możliwe jest ponadto utworzenie obwodu odrębnego, jeśli w dniu wyborów będzie w nim przebywać mniej niż 15 wyborców.

Rada gminy ustala numery takich obwodów, ich granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Zgłoszenia list kandydatów

Zgodnie z Kodeksem wyborczym prawo zgłaszania list kandydatów na radnych przysługuje komitetom wyborczym. W wyborach do rady gminy liczącej do 20 tys. mieszkańców lista kandydatów może zawierać tylko jedno nazwisko. W gminie liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców lista nie może zawierać mniej niż 5 nazwisk i przekraczać o więcej niż dwie pozycje liczby radnych wybieranych w danym okręgu. Obowiązuje 35-procentowy parytet płci. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednej listy kandydatów.

Każda lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 25 wyborców w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, a w większych gminach - podpisami co najmniej 150 wyborców.

W przypadku wyborów do rad powiatów liczba kandydatów na liście nie może być mniejsza niż 3 i większa niż liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym, powiększona o dwóch kandydatów.
Tu także obowiązuje parytet płci. Każda zgłoszona lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 200 wyborców.

W wyborach do sejmików wojewódzkich obowiązują takie same zasady zgłaszania list kandydatów jak w wyborach do rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, przy czym każda zgłaszana lista powinna być poparta podpisami co najmniej 300 wyborców.

Zgłoszenia list kandydatów przyjmują terytorialne komisje wyborcze.

woj/

TAGI:
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-09-14 20:53:34
xxx: W sumie chodzi o to aby nie zarejestrować list nie odpowiednich. Teraz tylko my!
 
2018-09-14 13:46:23
xxxx: a zgodnie z wytycznymi dla TKW termin upływa 17.09.2018 r. (strona 2 uchwały PKW w sprawie wytycznych dla TKW z 3 września 2018. Chyba, że znowu czegoś nie rozumiem.
 
2018-09-14 13:38:25
strus: Małe sprostowanie.

Termin zgłoszenia list kandydatów na radnych upływa w poniedziałek 17.09 o 24:00
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25