facebook RSS # #

20.04.2019 23:21

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-09-14 07:05       aktualizacja: 2018-09-14 13:10       Wiadomości PAP
  A A A

41 mld od WFOŚiGW. 25-lecie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska

41 mld od WFOŚiGW. 25-lecie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
Fot. WFOŚiGW we Wrocławiu
Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej obchodzą swoje 25-lecie. W tym okresie przeznaczyły na ekoinwestycje 41 mld zł.

Podczas zorganizowanej z okazji tego jubileuszu gali, która odbyła się w ostatnich dniach w Warszawie, przypomniano, że z pieniędzy WFOŚiGW wybudowano w Polsce sieci wodociągowo-kanalizacyjne o łącznej długości 100 tys. km, a także wybudowano i zmodernizowano ponad 3 tys. komunalnych oczyszczalni ścieków, czyli większość z istniejących 3253 takich zakładów. Z pomocy finansowej tych funduszy korzystają m.in. samorządy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe czy państwowe jednostki budżetowe.

W trakcie warszawskiego spotkania podkreślano, że działający w naszym kraju już od ćwierćwiecza system finansowania ochrony środowiska, którego ważna część to 16 WFOŚiGW (współpracujących z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bankiem Ochrony Środowiska) jest unikalny w skali Europy, a nawet świata. Wojewódzkie fundusze mają zbliżone cele ustawowe do NFOŚiGW, z tym, że ich działalność obejmuje głównie przedsięwzięcia na szczeblu regionalnym.

Oferta WFOŚiGW to niskooprocentowane pożyczki oraz dotacje. Bez takiego wsparcia przeprowadzenie tysięcy ekoinwestycji w całym kraju byłoby niemożliwe. Inwestycje proekologiczne wciąż rzadko przynoszą zyski inwestorowi, a więc są nieopłacalne. Skąd pochodzą pieniądze, którymi zarządzają fundusze i wspierają poprawę stanu polskiego środowiska? To przede wszystkim wpływy z opłat i kar wnoszonych przez przedsiębiorstwa za korzystanie ze środowiska, m.in. za zanieczyszczanie powietrza czy składowanie odpadów. Innym źródłem przychodów funduszy są spłaty niskooprocentowanych pożyczek udzielanych we wcześniejszych latach. Należy podkreślić, że każda złotówka z WFOŚiGW jest wydawana na ochronę środowiska co najmniej dwa razy. Jest tak dlatego, że jako osoby prawne fundusze mogą udzielać pożyczek. Wypracowując zysk z odsetek pomnażają zarządzane przez siebie pieniądze, które przekazują na kolejne proekologiczne inwestycje.

Czyste Powietrze

Obecnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska uczestniczą wraz z NFOŚiGW i Bankiem Ochrony Środowiska w Programie Czyste Powietrze. Dotacje i pożyczki (na termodernizację domów jednorodzinnych) w jego ramach będą udzielane za pośrednictwem właśnie 16 WFOŚiGW. Wysokość dofinansowania wahać się będzie od 30 do 90 proc. dotacji kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Program będzie realizowany przez dziesięć lat. Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad 3 mln domów jednorodzinnych. Minister Henryk Kowalczyk przypomniał podczas jubileuszowego spotkania w Warszawie, że w ubiegłym tygodniu ruszył cykl spotkań w gminach na temat programu Czyste Powietrze, podczas których przyszli beneficjenci zapoznają się z zasadami tego programu priorytetowego. Informacje o planowanych spotkaniach można śledzić na bieżąco na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w zakładce „Czyste Powietrze”.

Sprzątanie po PRL i krajowe pieniądze na unijne projekty

Początki funkcjonowania WFOŚiGW przypadły na trudny okres „sprzątania” i naprawiania wieloletnich zaniedbań w ochronie środowiska po PRL. W latach 70-tych i 80-tych Polska była jednym z najbardziej zanieczyszczonych państw Europy. Niemal połowa miast w naszym kraju, w tym wszystkie największe ośrodki miejskie, w ogóle nie posiadała oczyszczalni ścieków.

Ważną datą w dziejach Funduszy jest rok 2004, w którym Polska weszła do Unii Europejskiej. Krajowe pieniądze z WFOŚiGW pozwoliły na lepsze wykorzystanie europejskich miliardów. Było to możliwe dzięki mechanizmowi „dźwigni finansowej”. Fundusze udzielały beneficjentom pożyczek na przygotowanie dokumentacji, na płynność finansową czy wkład własny, bez którego nie było mowy o pozyskaniu unijnego wsparcia.

Całkowita wartość zadań z m.in. programów PHARE, SAPARD, ISPA, ZPORR i Funduszu Spójności wspieranych przez wojewódzkie fundusze wyniosła ponad 31 miliardów złotych. Liczba zadań dofinansowanych z UE, a obsługiwanych przez WFOŚiGW to ponad 4,5 tysiąca. Obsługiwały one największy w dziejach UE Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, nazywany „Nowym Planem Marshalla”. Ponad 28 mld euro przeznaczono na 3,3 tys. inwestycji m.in. na ochronę środowiska i budowę oraz modernizację 275 oczyszczalni ścieków. Fundusze wspierając beneficjentów unijnej pomocy przyczyniły się także do wypełnienia zobowiązań naszego kraju w dostosowywaniu polskich norm i prawodawstwa do standardów UE. Przykładem jest m.in. dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych.

Źródło: WFOŚiGW we Wrocławiu
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25