facebook RSS # #

20.05.2019 07:56

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-09-20 13:51       aktualizacja: 2018-09-20 13:55       Wiadomości PAP
  A A A

Sondaż CBOS. Wybory samorządowe - najważniejsze; mamy największy wpływ na sprawy lokalne

Sondaż CBOS. Wybory samorządowe - najważniejsze; mamy największy wpływ na sprawy lokalne
Fot.CBOS
Wybory samorządowe oceniane są przez opinię publiczną jako najważniejsze - wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS. Zgodnie z nim poczucie wpływu na sprawy lokalne ma 59 proc. ankietowanych.

Badani przez CBOS określali ważność wyborów według 10-punktowej skali. Najwyższą średnią ocen uzyskały wybory samorządowe - 7,34. Ważność wyborów prezydenckie oceniono średnio na 7,01, wyborów parlamentarnych na 6,72. Jako najmniej ważne oceniono wybory do Parlamentu Europejskiego, ze średnim wynikiem 5,64.

Według sondażu, 43 proc. ankietowanych uznało wybory do samorządów jako bardzo ważne, przypisując im ocenę 9 lub 10. 38 proc. bardzo duże znaczenie dostrzegło w wyborach prezydenckich, 35 proc. - w wyborach parlamentarnych, a 24 proc. w wyborach do PE. W porównaniu z pomiarem styczniowym średnie oceny rangi wszystkich wyborów spadły.

CBOS zbadał również wskaźnik podmiotowości obywatelskiej, czyli poczucie wpływu obywateli na sprawy kraju.

59 proc. obywateli uważa, że ma realny wpływ na to, co się dzieje w ich mieście lub gminie. 38 proc. badanych nie ma poczucia wpływu na sprawy lokalne. 3 proc. na to pytanie odparło "trudno powiedzieć".

W stosunku do poprzedniego badania poczucie podmiotowości na szczeblu lokalnym niemal nie uległo zmianie. Wzrósł o 1 punkt procentowy odsetek osób, które uważają, że nie mają wpływu na sprawy miasta lub gminy; o tyle samo zmalał odsetek osób, które nie wyraziły zdania.

Nieco ponad 1/3 badanych (34 proc.) uważa, że ma możliwość wpływania na sprawy na poziomie krajowym; przeciwnego zdania jest 63 proc. 3 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Według sondażu 38 proc. obywateli ocenia, iż od ludzi takich jak oni, nie zależy ani to, co się dzieje w skali ogólnopolskiej, ani na poziomie lokalnym. Poczucie wpływu zarówno na sprawy krajowe, jak i lokalne, ma 30 proc. badanych.

Badanie CBOS przeprowadzono w dniach 16-23 sierpnia, na liczącej 1066 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło; Codzienny Serwis Informacyjny

woj/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25