facebook RSS # #

23.09.2019 22:48

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-10-10 11:15       aktualizacja: 2018-10-10 06:31       Wiadomości PAP
  A A A

Prawo zastępujących. Wojewoda o obniżeniu pensum nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie

Prawo zastępujących. Wojewoda o obniżeniu pensum nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie
Fot. PAP/D. Delmanowicz
Rada gminy, ustalając zniżki w pensum, nie może dyskryminować nauczycieli tylko z tego powodu, że pełnią funkcję kierowniczą w zastępstwie – wskazuje wojewoda dolnośląski.

Rada Gminy Stoszowice przyjęła uchwałę w sprawie rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono określone stanowiska w placówkach oświatowych. Postanowiła w niej, że dyrektorom szkół obniżone pensum przysługuje od dnia objęcia stanowiska, a nauczycielom, którzy funkcję dyrektora pełnią w zastępstwie - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi pełnienie tej funkcji.

Zdaniem organu nadzoru takie rozwiązanie stanowi naruszenie art. 42 ust. 7 pkt 2 w zw. z art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela.

„Obniżenie wymiaru godzin albo zwolnienie od obowiązku realizacji zajęć nastąpić powinno z chwilą powierzenia obowiązków kierowniczych i nie może być decyzją Rady odłożone w czasie” – uznał wojewoda dolnośląski. Przesunięcie w czasie obowiązywania obniżonego wymiaru zajęć (…) w odniesieniu do nauczycieli, którzy zastępują nauczycieli, którym powierzono obowiązki kierownicze, stawia tą grupę nauczycieli w gorszej sytuacji niż pozostałych, których dotyczy obniżony wymiar zajęć” – zauważa organ nadzoru.

Takie zróżnicowanie sytuacji dyrektorów oraz osób zastępujących nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze jest w ocenie organu nadzoru niezgodne z Konstytucją, gwarantującą, że art. wszyscy są równi wobec prawa.

„Rada, ustalając w myśl art. 42 ust. 7 pkt 2 Karty Nauczyciela zasady udzielania obniżek, o których mowa w ust. 6, nie może dyskryminować nauczycieli tylko z tego powodu, że pełnią funkcję kierowniczą w zastępstwie. Ustawa nie przewiduje tego rodzaju rozróżnienia, a tym samym także prawodawca miejscowy nie może go wprowadzać” – podsumowuje wojewoda.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25