facebook RSS # #

19.06.2019 12:14

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-10-12 17:05       aktualizacja: 2018-10-12 17:10       Wiadomości PAP
  A A A

Za współpracę. W Małopolsce nagrodzono samorządy najlepiej współpracujące z NGO

Za współpracę. W Małopolsce nagrodzono samorządy najlepiej współpracujące z NGO
Urzędy gminy: Skrzyszów, Koszyce, Klucze i Gnojnik - to małopolskie samorządy, które mogą być przykładem wzorowej współpracy z organizacjami pozarządowymi. JST nagrodzono w 11. edycji konkursu "Małopolskie Wektory Współpracy".

Wydarzenie organizuje Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, który jest regionalnym ośrodkiem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Ideą konkursu jest "wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez doskonalenie zasad i form współpracy pomiędzy JST, a NGO w województwie małopolskim". Podczas oceny nadesłanych przez gminy i powiaty aplikacji pod uwagę brana była m.in. różnorodność form współpracy oraz innowacyjność zgłaszanych rozwiązań.

I miejsce zajęła gmina Skrzyszów, którą nagrodzono "za wsparcie informacyjno–doradcze organizacji pozarządowych i obywatelskich grup nieformalnych w pozyskiwaniu środków z małych grantów, inwestycje w odnawialne źródła energii we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz edukację ekologiczną i akcje ekologiczne. Za wsparcie takich społecznych przedsięwzięć jak: Klub Kobiet Kreatywnych GRACJA, Studentki Akademii Zdrowego Odżywiania, Koło Pszczelarzy Skrzyszów".

Gmina Koszyce zajęła II miejsce za "współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji czasu opieki, aktywności i rozwoju dla dzieci i młodzieży, za dofinansowanie projektów ukierunkowanych na kompleksowe podejście w organizacji czasu wolnego najmłodszych mieszkańców Gminy w zakresie edukacji kulturalnej, geograficznej, ekologicznej, ale także za projekty w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: edukacja anty-uzależnieniowa, czy bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Za współpracę z takimi organizacjami jak np.: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jaksice, czy lokalne Koło Gospodyń Wiejskich".

III miejsce przypadło gminie Klucze "za wsparcie finansowe i merytoryczne projektów z zakresu ekonomii społecznej, pomocy społecznej, wieloletnie rozwijanie i wspieranie modelowych projektów, które realnie przyczyniają się do realizacji strategii włączenia społecznego, jak spółdzielnia socjalna, placówka wsparcia dziennego dzieci i młodzieży z dysfunkcjami społecznymi, dzienny dom pobytu dla seniorów. Za współpracę m.in. z takimi organizacjami z terenu Gminy jak: Spółdzielnia Socjalna OPOKA, Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze, czy nowa Spółdzielnia Socjalna +MAŁOPOLANIN+".

Gmina Gnojnik otrzymała wyróżnienie "za szczególną uwagę zwróconą na potrzeby seniorów, najstarszych mieszkańców Gminy Gnojnik, za współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, edukację seniorów, realizację warsztatów prozdrowotnych i kulturalnych dla seniorów, za dbanie o godność seniora".

Organizatorzy konkursu podkreślają, że ich intencją jest, by stwarzał on "cykliczną okazję do oceny poziomu zaangażowania organizacji społecznych w realizację zadań publicznych – sfery niezwykle ważnej dla każdej lokalnej społeczności".

Nagrody wręczono w Krakowie podczas spotkania Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski.

js/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25