facebook RSS # #

26.03.2019 22:25

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-10-17 12:47       aktualizacja: 2018-10-17 13:42       Wiadomości PAP
  A A A

Wygasić Zdanowską. Kontrowersje wokół mandatu Hanny Zdanowskiej

Wygasić Zdanowską. Kontrowersje wokół mandatu Hanny Zdanowskiej
Fot.PAP/R.Zawistowski
Hanna Zdanowska jako osoba prawomocnie skazana za przestępstwo karne nie może być prezydentem Łodzi; gdyby nie koniec kadencji wygasiłbym jej mandat - mówi wojewoda łódzki Zbigniew Rau. To polityczny zamach na legalnie wybranego prezydenta - odpowiada Zdanowska.

Wojewoda łódzki zaapelował w środę do prezydent Łodzi, "by dla dobra wspólnego i dobra łodzian", zrezygnowała z ubiegania się o reelekcję. Zapowiedział też, że w razie wygranej Zdanowskiej podjąłby działania, które wykluczają sprawowanie władzy publicznej przez osobę prawomocnie skazaną.

Zdanowska nie ma zamiaru rezygnować z kandydowania. Według niej, stanowisko wojewody to "próba wpływania na wynik wyborów". "Profesorowie prawa, eksperci mówią wprost: mogę kandydować i jeżeli wygram mogę sprawować urząd prezydenta. Takie jest prawo" - oświadczyła prezydent.

Cała sprawa to efekt wyroku, jaki zapadł pod koniec września w sądzie II instancji. Zdanowska została wówczas prawomocnie uznana winną poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania kredytu przez jej partnera i skazana na 20 tys. zł grzywny.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, obecna prezydent miasta może startować w wyborach, ale ustawa o pracownikach samorządowych zakazuje obejmowania urzędu osobom prawomocnie skazanym.

Powołując się na tę ostatnią regulację, w ubiegłym tygodniu szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin stwierdził, że nawet jeśli skazana prawomocnym wyrokiem na karę grzywny Zdanowska wygra wybory, nie będzie mogła pełnić funkcji prezydenta miasta. Jak mówił, wskazują na to analizy prawne. Dodał też, że jeśli obecna prezydent Łodzi zostanie wybrana na kolejną kadencję, wojewoda łódzki będzie musiał zwrócić się do premiera o ustanowienie zarządu komisarycznego w Łodzi.

Wypowiedzi te politycy PO uznali za próbę wpłynięcia na proces wyborczy, a Komitet Wyborczy Wyborców Hanny Zdanowskiej złożył w prokuraturze zawiadomienie uznając, że szef KSRM nie tylko przekroczył swoje uprawnienia, ale również podżegał innego urzędnika, wojewodę łódzkiego Zbigniewa Raua do naruszenia prawa.

Wojewoda łódzki stwierdził w środę, że Zdanowska jako osoba prawomocnie skazana "nie mogłaby wykonywać zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej wielu zawodów, takich jak choćby nauczyciela, strażaka czy pracownika ochrony, gdyż warunkiem zatrudnienia jest tutaj zaświadczenie o niekaralności".

Według wojewody, gdyby jednocześnie przyjąć, że Zdanowska może być prezydentem miasta, oznaczałoby to, że "intencją ustawodawcy jest tworzenie takiej osobie szczególnego, a więc uprzywilejowanego dostępu do sprawowania władzy publicznej, odmiennie niż do wspomnianych zawodów". "A zatem, gdyby nie fakt, iż kadencja pani Hanny Zdanowskiej jako prezydenta miasta Łodzi dobiega końca, naturalnie wszcząłbym postępowanie zmierzające do wygaszenia jej mandatu. Jedynie dlatego, iż właśnie ze względu na koniec kadencji postępowanie takie nie mogłoby zostać ukończone, zaniechałem takiego kroku" - powiedział Rau.

Według wojewody, zwycięstwo Zdanowskiej musiałoby doprowadzić do wielorakich problemów, w tym poważnych komplikacji prawnych dla łódzkiego samorządu. Dlatego - jak zapowiedział - w przypadku jej zwycięstwa podjąłby "działania pozostające w kompetencji wojewody w celu zapewnienia legalności organów samorządu terytorialnego, które wykluczają sprawowanie władzy publicznej przez osobę prawomocnie skazaną za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego".

Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński, który pytany był wcześniej o spór wokół Zdanowskiej, przyznał, że przepisy ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu wyborczego są niespójne, a rolą ustawodawcy jest usunięcie tych rozbieżności.

Art. 6 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych stanowi, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Z Kodeksu wyborczego wynika, że w wyborach może kandydować osoba, która została skazana prawomocnie na karę grzywny; art. 11 ust. 2 pkt. 1 Kodeksu wyborczego stanowi bowiem, iż kandydować nie może osoba "skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe".

Przewodniczący PKW zwrócił uwagę, że ustawodawca powinien dostosować Kodeks wyborczy do ustawy o pracownikach samorządowych albo ustawę o pracownikach samorządowych do Kodeksu wyborczego. "Nie powinno być tu rozbieżności" - ocenił.

Szef PKW wskazywał jednocześnie, że istnieje opinia prawna konstytucjonalisty prof. Krzysztofa Skotnickiego z Centrum Studiów Wyborczych UŁ, według którego "osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu na karę grzywny za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego może kandydować na urząd prezydenta miasta (jak i inne funkcje pochodzące z wyborów powszechnych uregulowanych w Kodeksie wyborczym), a także może pełnić tę funkcję w razie uzyskania wyboru oraz otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie".

Prof. Skotnicki wskazuje w swojej ekspertyzie na zasadę, według której norma szczególna uchyla normę generalną. Normą szczególną jest w tym przypadku Kodeks wyborczy, który reguluje sytuację kandydatów w wyborach i który dopuszcza zarówno kandydowanie, jak objęcie urzędu osobom prawomocnie skazanym na karę grzywny, zaś normą generalną, którą tenże kodeks uchyla - ustawa o pracownikach samorządowych.

Inna przywołana przez prof. Skotnickiego zasada mówi, że norma późniejsza uchyla normę wcześniejszą. Jak zauważa konstytucjonalista, Kodeks wyborczy został uchwalony później niż ustawa o pracownikach samorządowych - kodeks powstał w roku 2011, zaś ustawa w 2008 roku.

Przewodniczący PKW zauważył, że podobna rozbieżność zachodzi między przepisami Kodeksu wyborczego a ustawą o referendum. W Kodeksie wyborczym - jak mówił - wprowadzono nowy sposób głosowania, według którego dopiski w kratce nie unieważniają głosu, z kolei w ustawie o referendum takie dopiski głos unieważniają.

W Łodzi o urząd prezydenta miasta walczy dziewięć osób. Według sondaży, m.in. lokalnych mediów, największą szansę na zwycięstwo - i to już w pierwszej turze, z dużą przewagą nad rywalami - ma Zdanowska.

Na podst. Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP

js/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 6 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-10-23 07:57:21
Wyborca: Czy z uwagi na dobro społeczne i wolę wyborców, Pan Prezydent nie powinien pani Zdanowskiej ułaskawić.
Nareszcie zrobiłby coś dobrego co z pewności znajdzie poklask społeczeństwa. W końcu deklarował pracę ponad podziałami.
 
2018-10-18 08:30:58
om: Pełna zgoda z przedmówcą. A pan wojewoda powinien wprost stosować przepisy, a nie je publicznie komentować. Może i procedura wygaszania mandatu jest w obecnej sytuacji bezcelowa, ale gadanie o tym na konferencjach jest jeszcze bardziej bezcelowe.
 
2018-10-18 08:06:03
ewa: Kandydowanie Pani Zdanowskiej byłoby celowe gdyby w dniu ślubowania lub wcześniej jej skazanie uległo zatarciu.
 
2018-10-18 07:11:41
JF: https://www.rp.pl/Wybory-samorzadowe/181019265-Klopoty-omijaja-sympatyczke-PiS.html
A tu mamy podwójne standardy...
 
2018-10-18 07:04:29
żeglarz: Czy się "podobie" czy sie nie "podobie", Łódź będzie płynąć własnym kursem i nie da sie zepchnąć w żaden kanał, choćby ten "wygryziony" w Mierzei Wiślanej!!!
 
2018-10-17 17:11:18
takie prawo: Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o pracownikach samorządowych, wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudniony na podstawie wyboru w urzędzie gminy staje się pracownikiem samorządowym. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 i 2 tej ustawy, pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru, może być osoba, która ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, a także nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Oznacza to, że pani Zdanowska może kandydować na fotel prezydenta miasta, bo prawo wyborcze tego nie zabrania, ale jest to bezcelowe, bo tym prezydentem zostać nie może, gdyż zabraniają tego przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. Proszę Panią, szkoda pieniędzy i Pani i wyborców na to, by wygrał kandydat, który i tak nie będzie mógł pełnić funkcji prezydenta miasta i trzeba było powtarzać wybory.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25