facebook RSS # #

26.03.2019 11:18

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-11-07 11:18       aktualizacja: 2018-11-07 11:21       Wiadomości PAP
  A A A

Bez powrotu. ME: nie ma powrotu do starych zasad opodatkowania gruntów pod liniami energetycznymi

Bez powrotu. ME: nie ma powrotu do starych zasad opodatkowania gruntów pod liniami energetycznymi
Fot.PAP/M.Bielecki
Powrót do starych zasad opodatkowania gruntów pod liniami energetycznymi byłby niewskazany; wprowadzone zmiany nie wymagają wprowadzania rekompensaty dla gmin - oświadczyło Ministerstwo Energii w odpowiedzi na interpelację poselską.

Chodzi o uchwaloną w lipcu nowelizację ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. Zgodnie z nowelizacją, od początku 2019 r. grunty leśne oraz rolne, na których posadowiono infrastrukturę elektroenergetyczną, w szczególności w postaci linii energoelektrycznych mają być opodatkowane odpowiednio podatkiem leśnym lub rolnym, a nie jak dotychczas podatkiem od nieruchomości.

W praktyce oznacza to obniżenie wysokości podatku z tego tytułu ponieważ wymiar podatku leśnego i rolnego jest o wiele niższy niż podatki należne z tytułu posiadania nieruchomości. Stawka podatku leśnego wynosi ok. pół grosza za m2 natomiast podatku od nieruchomości dla gruntów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza 91 groszy za m2.

Nowelizację negatywnie oceniły samorządy, które twierdzą, że jest to działanie na rzecz sektora energetycznego prowadzone kosztem dochodów gmin. Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich uważa, że taka sytuacja "spowoduje roszczenie gmin o rekompensatę utraconych dochodów własnych". Z kolei Związek Gmin Województwa Lubuskiego oszacował, że małe gminy miałyby przez nowelizację rocznie stracić średnio od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.

Poseł Krystyna Sibińska (PO) zapytała czy Ministerstwo Finansów rozważa powrót do obecnie istniejącego sposobu opodatkowania terenów z infrastrukturą elektroenergetyczną.

Na interpelację - jako wnioskodawca nowelizacji - odpowiedziało Ministerstwo Energii. Resort stwierdził, że powrót do obecnego rozwiązania "jest niewskazany".

"Wprowadzona nowelizacja przepisów podatkowych jest korzystna zarówno dla przedsiębiorstw wykorzystujących do prowadzenia działalności infrastrukturę liniową, jak i dla podatników podatków gruntowych oraz odbiorców energii elektrycznej i innych mediów. Ta nowelizacja porządkuje i ujednolica w skali kraju zasady opodatkowania gruntów, przez które przebiega infrastruktura liniowa, służąca do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktura telekomunikacyjna, poprzez wprowadzenie zasady, że posadowienie tej infrastruktury na gruntach osób trzecich, nie wpłynie na wzrost podatków gruntowych" - oświadczył podsekretarz stanu w ME Tadeusz Skobel.

Przypomniał, że do tej pory nie było przepisów regulujących wprost zasadę opodatkowania tych gruntów, w związku z czym dochodziło do sytuacji, gdy w sąsiednich gminach takie same grunty mogły zostać opodatkowane inną stawką podatku, w zależności od przyjętej przez gminę interpretacji prawa. W niektórych gminach grunty, na których znalazła się taka infrastruktura, były "neutrale podatkowo", a w innych - były uznawane za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, co wiąże się z naliczeniem najwyższej stawki podatku od nieruchomości.

W związku z tym dochodziło do licznych sporów między podatnikami - właścicielami infrastruktury liniowej a organami podatkowymi. W ostatnich latach problem ten był szczególnie widoczny w przypadku gruntów będących w zarządzie Lasów Państwowych, na których znajdują się linie energetyczne.

ME nie przewiduje też w związku z wprowadzeniem nowelizacji rekompensaty dla gmin.

Resort podkreśla, że w ubiegłych latach większość gmin nie pobierała najwyższej stawki podatku od nieruchomości od gruntów pod liniami elektroenergetycznymi.

"Od tych gruntów był zazwyczaj pobierany podatek uwzględniający przede wszystkim podstawowy sposób korzystania z gruntu przez podatnika (właściciela nieruchomości). Fakt posadowienia na tym gruncie linii elektroenergetycznych nie stanowił decydującej przesłanki o zmianie kwalifikacji tego gruntu do celów podatkowych"

Z danych Ministerstwa Energii wynika, że w 2017 r. nie więcej niż 5 proc. gruntów pod liniami energetycznymi na terenach Lasów Państwowych było opodatkowanych najwyższą stawką, ale w tym roku taka stawka może dotyczyć już 40 proc. gruntów pod liniami. Według ME, koszty wyższego podatku mogły być przeniesione na przedsiębiorstwa energetyczne, a to z kolei mogłoby prowadzić do wzrostu cen energii i innych usług.

"Tak więc, wejście w życie tej ustawy nie będzie miało tak istotnego wpływu na budżety, gdyż większość gmin nie rozpoczęła czerpania dochodów z wyższej stawki podatku, przewidzianej dla gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, w przypadku gruntów pod liniami elektroenergetycznymi. W tej sytuacji należałoby raczej mówić o utracie potencjalnych, a nie realnych przychodów przez gminy" - pisze ME.

W myśl nowych przepisów korzystanie z gruntów, na których jest infrastruktura liniowa, przez przedsiębiorcę, który nie jest ich właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem, nie oznacza zajęcia ich na prowadzenie działalności gospodarczej. Natomiast, gdy na takich terenach prowadzona jest działalność gospodarcza (fabryka, parking czy wyrobisko), wtedy od tych gruntów będzie pobierana najwyższa stawka podatku od nieruchomości.

js/

TAGI: PODATKI
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25