facebook RSS # #

22.03.2019 08:05

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-11-09 13:57       aktualizacja: 2018-11-09 14:10       Wiadomości PAP
  A A A

Walka ze smogiem. Ruszy Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Walka ze smogiem. Ruszy Fundusz Termomodernizacji i Remontów
Fot.PAP/W.Pacewicz
Sejm znowelizował w piątek ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów; będą więc pieniądze na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza.

Zgodnie z nowelą, planowanie i realizacja termomodernizacji oraz wymiany pieców będzie zadaniem gminy. Co do zasady osoba, która będzie realizowała przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku jednorodzinnym nie poniesie z tego tytułu żadnej opłaty. Przepisy jednak dopuszczają możliwość ustalenia przez gminę zasad wniesienia wkładu własnego przez beneficjenta przedsięwzięcia niskoemisyjnego w postaci pracy wykonywanej na rzecz gminy lub innego wkładu w wysokości nieprzekraczającej 10 proc. szacowanej wartości przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Gminny program niskoemisyjny w 70 proc. finansowany będzie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, a w 30 proc. przez gminę w przypadku miast do 100 tys. mieszkańców (w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców udział gminy musi być powyżej 30 proc.). Oszacowano, że termomodernizacja jednego domu to koszt ok. 53 tys. zł brutto.

Pieniądze z Funduszu będą dostępne dla osób dotknięte problemem ubóstwa energetycznego, mogą być przeznaczone na wymianę lub likwidację niespełniających standardów emisyjnych urządzeń grzewczych w postaci kotłów na paliwo stałe.

Nowela przewiduje obowiązek prowadzenia przez gminę działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych. Mają one na celu dotarcie z informacją do osób potencjalnie uprawnionych do uzyskania wsparcia na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego. Jest to istotne, gdyż często są to osoby z racji wieku lub wykształcenia niezdolne do podjęcia samodzielnej inicjatywy w celu skorzystania z szans związanych z wymianą źródła ciepła lub zmniejszeniem zużycia energii w budynku.

Gmina ma przez 10 lat od daty zakończenia inwestycji zapewnić utrzymanie efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych. W tym czasie dopuszczalna jest weryfikacja przestrzegania przez beneficjenta warunków umowy zawartej między gminą a beneficjentem oraz warunków ustawowych, których nieprzestrzeganie może spowodować konieczność zwrotu 100 proc. kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego, pomniejszonych o wysokość wkładu własnego. Warunki ustawowe to m.in. zakaz spalania odpadów w urządzeniach grzewczych, instalowanie dodatkowych urządzeń grzewczych, brak czyszczenia przewodów kominowych.

Fundusze trafią w pierwszej kolejności do rejonów z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. W 2016 roku aż 33 polskie miasta zostały umieszczone na liście 50 miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie, sporządzonej przez Światową Organizację Zdrowia. Na liście zaktualizowanej w 2018 r. znalazło się już 36 polskich miast – pojawiło się na niej 8 nowych miast.

Z raportu przygotowanego przez Bank Światowy wynika, że około 2/3 domów jednorodzinnych w Polsce, których liczbę łącznie szacuje się na ok. 5,5 miliona, to budynki nieocieplone (1,9 miliona) bądź budynki z niskim standardem ocieplenia (1,7 miliona). Niska emisja z tych właśnie domów jest główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce.

Według rządu nowela pozwoli uruchomić pieniądze na termomodernizację skierowaną do 12 proc. ludności Polski dotkniętej ubóstwem energetycznym.

woj/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25