facebook RSS # #

19.11.2019 00:07

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-12-05 10:00       aktualizacja: 2018-12-05 10:34       Wiadomości PAP
  A A A

GUS o edukacji. Raport "Oświata i wychowanie"

GUS o edukacji. Raport
Fot. GUS
46 proc. uczniów gimnazjów na terenach wiejskich objętych było dowożeniem – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

GUS opublikował raport „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2017/18”, w którym przedstawia stan i dynamikę zmian polskiego systemu oświaty.

W 2017 r. wydatki publiczne z budżetu państwa i budżetów samorządowych na oświatę i wychowanie wyniosły 71,9 mld zł, co stanowiło 3,6 proc. PKB. Część oświatowa subwencji ogólnej, przekazywana szkołom za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, wyniosła 41,9 mld zł. Oprócz tego z budżetu państwa przeznaczono na oświatę jeszcze 4,2 mld zł.

Przedszkola

Według stanu na dzień 30 września 2018 r., 86,4 proc. dzieci w wieku 3-6 lat uczestniczyło w różnych formach wychowania przedszkolnego. „Pomimo znacznego wzrostu wartości tego wskaźnika jest on nadal niższy niż średnia dla krajów OECD i Unii Europejskiej” – komentuje GUS.

Podobnie jak w latach ubiegłych, dzieci poniżej 6. roku życia mieszkające w miastach znacznie częściej uczęszczały do placówek wychowania przedszkolnego niż ich rówieśnicy zamieszkujący obszary wiejskie.

Liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego zlokalizowanych w miastach stanowiła 99,9 proc. dzieci w wieku od 3 do 6 lat (wzrost o 6,5 p. proc. w porównaniu z rokiem szkolnym 2016/17), w tym 101,6 proc. sześciolatków, 106,2 proc. pięciolatków, 101,4 proc. czterolatków i 90,3 proc. trzylatków.

„Odsetek dzieci uczestniczących w zajęciach w placówkach zlokalizowanych w miastach przekroczył 100 proc. ze względu na uczęszczanie do tych przedszkoli dzieci dowożonych z gmin wiejskich przez rodziców pracujących miastach” – wyjaśnia GUS.

Wskaźnik dzieci uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego w wieku 3-6 lat na wsi wynosił 67,9 proc. (wzrost o 4,5 p. proc.), w tym 77,4 proc. sześciolatków, 76,1 proc. pięciolatków, 66,5 proc. czterolatków i 50,3 proc. trzylatków.

Szkoły podstawowe

W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym zwiększyła się liczba szkół podstawowych - o 7,1 proc. W roku szkolnym 2017/18 działało 14571 szkół podstawowych – 5831 w miastach i 8740 na wsi.

Współczynnik skolaryzacji dla szkół podstawowych (dzieci w wieku 7-13 lat) w roku szkolnym 2017/18 wyniósł 93,3 proc. Na obszarach wiejskich współczynnik ten wyniósł 79,2 proc., a jego niska wartość w powiązaniu z wysoką wartością analogicznego współczynnika skolaryzacji netto dla miast (104,5 proc.) jest spowodowana dowożeniem części uczniów z obszarów wiejskich do szkół w mieście.

Średnia wielkość oddziału szkolnego w szkole podstawowej wyniosła 18 uczniów, przy czym w szkole wiejskiej było to 15 uczniów, podczas gdy w mieście 21. Przeciętna liczba uczniów przypadająca na nauczyciela wynosiła 12 (14 w mieście, zaś na wsi – 11).

W roku szkolnym 2017/18 dowożeniem do szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych) objętych było 344,8 tys. uczniów (13,1 proc.), z tego na obszarach wiejskich – 275,4 tys. (27,9 proc.) oraz w miastach – 69,4 tys. (4,2 proc.).

Gimnazja i licea

W roku szkolnym 2017/18 działało 1941 gimnazjów, do których uczęszczało 711,4 tys. uczniów. Do 708 gimnazjów zlokalizowanych na wsi uczęszczało 236,4 tys. uczniów, zaś w mieście do 1233 gimnazjów uczęszczało 475,0 tys. uczniów. Średnio na wsi na 1 oddział przypadało 19 uczniów wobec 22 w miastach).

Dowożeniem do gimnazjów objętych było 153,2 tys. uczniów (22,3 proc.), z tego na obszarach wiejskich – 107,2 tys. (46,0 proc.), a w miastach – 46,0 tys. (10,1 proc.).

Najpopularniejszym typem szkół ponadgimnazjalnych są od lat licea ogólnokształcące. W roku szkolnym 2017/18 uczęszczało do nich 48,1 proc. uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Na drugim miejscu pod względem popularności znajdowały się technika i ogólnokształcące szkoły artystyczne, które wybrało 30,3 proc. uczniów klas pierwszych.

Źródło: GUS

aba/

Czytaj też: Co SIO mówi. Co SIO mówi. MEN o najnowszych danych z systemu informacji oświatowej

TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25