facebook RSS # #

25.05.2019 02:31

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-12-07 14:28       aktualizacja: 2018-12-07 14:50       Wiadomości PAP
  A A A

Jak budować. Jest projekt standardów społecznego budownictwa czynszowego

Jak budować. Jest projekt standardów społecznego budownictwa czynszowego
Fot. PAP/D.DElmanowicz
Standardy przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat określa projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju, który trafił właśnie do konsultacji.

1 maja 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Nowelizacja wprowadziła możliwość udzielania 20 proc. grantów z Funduszu Dopłat gminom i związkom międzygminnym na wsparcie społecznego budownictwa czynszowego. Grant będzie przeznaczany na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na udziale gminy lub związku międzygminnego w kosztach tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem przez inwestora prywatnego, np. przez spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego lub inne podmioty na podstawie zawartej z gminą umowy.

W zamian za to gmina będzie miała prawo wskazywania najemców takich lokali mieszkalnych. Finansowe wsparcie będzie mogło być łączone z finansowaniem zwrotnym (udzielanym w wysokości do 75 proc. kosztów przedsięwzięcia) uzyskiwanym na podstawie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Projektowane rozporządzenia określa standardy jakie powinny spełniać przedsięwzięcia realizowane z wykorzystaniem publicznego wsparcia. Projekt rozporządzenia zakłada m.in. wprowadzenie wymogów, by inwestycja miała dostęp do drogi publicznej, była położona w odległości nie większej niż kilometr od przystanku, w odległości nie większej niż 3 km od szkół i przedszkoli, była podłączona do istniejącej lub realizowanej wraz z inwestycją mieszkaniową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej.

Tak sfromułowane kryteria mają w cenie ministerstwa "zapobiegać wyłączeniu przestrzennemu i powstawaniu +sypialnianych+ dzielnic oraz obszarów, w których zamieszkanie może prowadzić do niekorzystnych skutków społecznych, w tym wykluczenia społecznego".

Jak głosi uzasadnienie projektu, celem wprowadzanych standardów budownictwa społecznego "jest dążenie do maksymalizacji efektywności wykorzystania środków publicznych, zapewnienie wysokiej użyteczności społecznej realizowanych przedsięwzięć oraz zagwarantowanie późniejszej efektywnej eksploatacji zasobów (przeznaczonych co do zasady do osób o niższych dochodach)".

Szczegółowe wymogi opisano w załączniku do projektu rozporządzenia, który dostępny jest TUTAJ.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

js/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25