facebook RSS # #

20.06.2019 08:32

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-12-12 16:55       aktualizacja: 2018-12-12 17:01       Wiadomości PAP
  A A A

Apel samorządów. Samorządowe postulaty w sprawie energetyki obywatelskiej

Apel samorządów. Samorządowe postulaty w sprawie energetyki obywatelskiej
Fot. Fotolia
Samorządowcy, którzy w ostatnich wyborach zapowiedzieli, że postawią na rozwój energetyki obywatelskiej, zaapelują do rządu i Komisji Europejskiej o zwiększenie nakładów na ten cel.

Spośród ponad 160 osób kandydatek i kandydatów, którzy przed ostatnimi wyborami samorządowymi podpisali deklarację „Popieram energetykę obywatelską”, dwadzieścia osób zdobyło mandaty. Część z nich spotkała się w Katowicach podczas szczytu klimatycznego COP24 z członkami ruchu Więcej Niż Energia, by wspólnie wypracować apel do polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej o zwiększenie nakładów oraz zapewnienie sprzyjających i stabilnych warunków rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce.

Zarówno samorządowcy, jak i inni członkowie ruchu Więcej Niż Energia, są zgodni, że działać należy natychmiast. W ciągu najbliższych miesięcy w Polsce i Brukseli przyjętych zostanie wiele ustaleń, kluczowych nie tylko dla krajowego, ale i unijnego wsparcia działań proklimatycznych w przyszłej unijnej perspektywie finansowej. Przed końcem tego roku Polska, jak wszystkie, pozostałe kraje członkowskie UE, jest zobowiązana przedstawić tzw. NECP – Krajowy Plan dla Energii i Klimatu, mający wytyczyć cele i zapewnić zgodność polityki krajowej z celami energetycznymi wspólnoty europejskiej. Do połowy stycznia trwają zaś konsultacje „Polityki Energetycznej Państwa do roku 2040”.

Wreszcie, w pierwszej połowie roku 2019, jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, w Brukseli mogą zapaść ustalenia co do ewentualnego podwyższenia tzw. celu klimatycznego (udziału wydatków na ochronę klimatu w budżecie unijnym) z 25 do 40 proc. oraz kilku innych postulatów, jak np. climate proofing - mechanizmu wykluczającego unijne finansowanie inwestycji działających na szkodę klimatu.

Oprócz zwiększenia nakładów oraz zapewniania spójności inwestycji z celami klimatycznymi główne postulaty formułowane przez samorządowców dotyczyły „zapewnienia bardziej demokratycznego modelu podejmowania decyzji, już na etapie negocjowania umowy partnerstwa i programów operacyjnych, a także zwiększenia dostępności funduszy na czystą, bezemisyjną energetykę”. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że projekty obywatelskie – klastry i spółdzielnie energetyczne, projekty podnoszące efektywność energetyczną, rozwój OZE, walka z ubóstwem energetycznym oraz działania na rzecz czystego powietrza w przyszłych programach operacyjnych powinny być traktowane priorytetowo.

- Aby uniknąć katastrofy klimatycznej, pilnie potrzebujemy niskoemisyjnej transformacji całej gospodarki – globalnej, europejskiej i polskiej. W nowym rozdaniu środków unijnych musimy nie tylko priorytetowo uwzględnić inwestycje w efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii, czy niskoemisyjny transport publiczny, ale zmienić też sposób wydatkowania tych funduszy – podkreśla Joanna Furmaga, prezes Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. - W Polsce to właśnie samorządy, wspólnoty lokalne, prosumenci stają się liderami przemian i to im należy się wsparcie dużo większe niż dotychczas.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów różnych szczebli, od radnych miast, gmin i powiatów, przez prezydentów miast po przedstawiciela urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego, które w 2018 roku zostało piątym samorządem wojewódzkim, jaki przystąpił do ruchu Więcej niż Energia.

Gościem specjalnym spotkania był Rzecznik Praw Obywatelskich RP, Adam Bodnar. Podkreślił on, że o ile wybór strategii energetycznych nie leży w zakresie działań RPO (zajmującego się ochroną podstawowych praw obywateli), to kluczem do zmiany obecnego modelu i upowszechniania energetyki obywatelskiej jest w obecnych warunkach wspieranie i upowszechnianie oddolnych ruchów społecznych. Wskazał również ciekawą i znaczącą zmianę w podejściu do tego zagadnienia w niektórych krajach unijnych (np. na Węgrzech), gdzie utworzono dodatkowe stanowisko rzecznika ds. przyszłych pokoleń (w randze zastępcy RPO), odpowiedzialnych za przestrzeganie i rozwój zasady solidaryzmu społecznego.

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz na początku grudnia publicznie zapowiedziała bardziej zdecydowane wspieranie rozwoju energetyki obywatelskiej i złożenie stosownych uwag swojego resortu do projektu „Polityki Energetycznej Państwa do roku 2040”. Remedium na rosnące ceny prądu minister Emilewicz upatruje właśnie w rozwoju energetyki rozproszonej, w modelu prosumenckim, klastrowym i spółdzielczym.

Ruch Więcej Niż Energia planuje przekazanie wspólnego apelu do rządu i Komisji Europejskiej w połowie grudnia.

jmk/

Źródło: Polska Zielona Sieć
TAGI: ENERGIA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25