facebook RSS # #

21.07.2019 18:00

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-01-15 14:23       aktualizacja: 2019-01-15 14:32       Wiadomości PAP
  A A A

Chcemy dotacji. ZMP: pensje nauczycieli niech będą w formie dotacji

Chcemy dotacji. ZMP: pensje nauczycieli niech będą w formie dotacji
Fot. PAP/D. Delmanowicz
Pensje nauczycieli powinny być wypłacane bezpośrednio z budżetu państwa, w formie dotacji celowej dla gmin, powiatów i województw - uważa Związek Miast Polskich.

ZMP przyjął stanowisko, w którym protestuje przeciwko przenoszeniu na samorządy terytorialne odpowiedzialności finansowej za podwyżki płac nauczycieli.

„Stanowczo protestujemy przeciwko wypowiedziom przedstawicieli kierownictwa resortu, wskazującym, że w budżetach samorządów zabezpieczone są środki na podwyżki płac nauczycielskich” – zaznacza w piśmie Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic i prezes ZMP.

Związek wnioskuje, by zmienione zostały zasady wypłacania wynagrodzeń dla nauczycieli.

„Skoro nie mamy wpływu na wysokość tych wynagrodzeń, a otrzymywane w subwencji środki finansowe nie pokrywają ich kosztów, wnioskujemy, aby wypłacane były bezpośrednio z budżetu państwa, w formie dotacji celowej dla gmin, powiatów i województw” – czytamy w stanowisku.

W opinii ZMP w ten sposób administracja rządowa „weźmie wreszcie odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje dotyczące kwestii kluczowej dla finansowania oświaty, jaką jest wynagradzanie nauczycieli”.

Związek przypomina, że samorządy terytorialne i związki zawodowe wspólnie podkreślały potrzebę zapewniania gminom, powiatom i województwom odpowiednich środków finansowych na koszty płac nauczycielskich. Według ZMP w wielu samorządach otrzymywana subwencja oświatowa nie wystarcza nawet na wypłatę minimalnych składników wynagrodzenia nauczycieli, co oznacza, że pozostałe wydatki płacowe, a także rzeczowe i majątkowe, muszą pokrywać z własnych dochodów.

Z wyliczeń ZMP wynika, że do każdej złotówki otrzymywanej z budżetu państwa na edukację, samorządy dokładają już 44 grosze z własnych źródeł. W 2018 roku niedoszacowanie środków finansowych otrzymywanych przez jst na podwyżki płac nauczycieli szacuje na 600 mln złotych, a w roku 2019 niedobór ten ma przekroczyć 1 mld złotych.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 6 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-01-25 12:46:52
Seb: do Rodzic:
z wynagrodzeniem nauczycieli to jest tak - jak się chce pokazać że zarabia mało to się przywołuje wynagrodzenie stażysty czyli od kwietnia 2018 r. 2418 brutto ( zasadnicza bez dodatków) - a jak ktoś chce że zarabia dużo o to się podaje np. tak nauczyciel dyplomowany: kwoty brutto: 3317 zasadnicza + stażowy 20% czyli 663,40 plus motywacyjny ok 10% czyli 317 zł plus wychowawstwo ok 100 zł plus ok. 5 godz. ponadwymiarowych tygodniowo czyli ok 919 zł = miesięcznie brutto 5316,40,plus wynagrodzenia za każdą godzinę zastępstwa plus corocznie "trzynastka" ok 5000 brutto w omawianym przypadku, plus co pięć lat nagroda jubileuszowa, plus corocznie tzw. świadczenie urlopowe ponad 1000 zł brutto, plus dla wybranych nagroda dyrektora lub/i prezydenta no i oczywiście wielki plus że pensum + ok. 5 godzin ponadwymiarowych to tylko 23 godziny tygodniowo czyli nieco więcej niż pół etatu przez całe zawodowe życie
 
2019-01-18 22:34:46
OldestWoman: Cenzorze! Gdzie moja propozycja dla Rodzica? Była nieodpowiednia? Nie sądzę.
 
2019-01-17 08:19:44
mireko66: Ten fragment zaczynający się od słów "Zgodnie z art. 167 ust. 2 Konstytucji RP (...)" to "tarcza" jakiej używa MEN od kilku lat (ostatnio w piśmie skierowanym do JST w sprawie części oświatowej subwencji ogólnej - ostatecznej na rok 2018 z dnia 16 lutego 2018 r., DWST-WSST.356.2815.2018.MN. W tym roku zapewne też zostanie umieszczona w piśmie dotyczącym subwencji na rok 2019.
 
2019-01-16 12:19:48
Gog: Drogi Rodzicu!
Zwrócę uwagę na jeszcze jedną grupę pracowników - pogodynki. Pracują na wizji tylko kilka minut dziennie. Tu dopiero jest "problem", a nie w przypadku nauczycieli. Pracują oni przy tablicy 18 godzin, ale chodzi o intensywność tej pracy. Tak jest na całym świecie - pensum dydaktyczne nie wynosi 40 godzin. Co do dodatków - obligatoryjny jest jeden - stażowy, czyli za wysługę lat. Wszyscy pracownicy oświaty otrzymują również 13 pensję.I tyle.
 
2019-01-16 10:00:40
mireko66: Podobne stanowiska powinny podjąć wszystkie związki i stowarzyszenia oraz poszczególne JST. A związki zawodowe powinny te działania wesprzeć.

Natomiast parlamentarzyści powinni doprowadzić do wyeliminowania przepisów "wytrychów": art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) – środki niezbędne do realizacji zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 11 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, są zagwarantowane w dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz art. 30 ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela - środki niezbędne na średnie wynagrodzenie nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, wraz z wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń, środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w art. 53 ust. 1 tej ustawy oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o których mowa w art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela, zagwarantowane są przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.Zgodnie z art. 167 ust. 2 Konstytucji RP dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencje ogólne (w tym część oświatowa tej subwencji) oraz dotacje z budżetu państwa. Warto podkreślić, że żaden z powyższych przepisów nie zapewnia, że subwencja z budżetu państwa ma pokrywać w całości wydatki oświatowe jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi ona jedno ze źródeł finansowania tych zadań, obok innych dochodów jednostek samorządu terytorialnego. W świetle obowiązujących przepisów, jedynym punktem odniesienia w zakresie bilansowania środków na zadania własne (w tym zadania oświatowe) mogą być łączne dochody danego samorządu terytorialnego a nie tylko część oświatowa subwencji ogólnej, która jest jedynie jednym ze źródeł dochodów.”
 
2019-01-16 07:14:16
Rodzic: Jak to jest z tymi nauczycielami. Jak by ktoś przedstawił:
1) ile godzin pracuje nauczyciel (miesięcznie)
2) ile godzin przygotowuje się do pracy (miesięcznie)
3) ile zarabia (netto, miesięcznie)
4) ile ma dodatków do pensji i ile one wynoszą(słyszałem że 16)
Wtedy ocenimy czy to mało, czy dużo?
My, społeczeństwo mamy inny obraz nauczyciela, a mianowicie rodzic sam musi uczyć dziecko (bo dziecko niewiele wie z lekcji), wysyłać na korepetycje, ranking szkoły do której chodzi dziecko mizerny, matematyka, języki i inne przedmioty na bardzo słabym poziomie co widać jak dziecko pójdzie do szkoły średniej... i tak można by wymieniać? Więc jak to jest?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25