facebook RSS # #

20.07.2019 17:31

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-01-21 15:03       aktualizacja: 2019-01-22 09:57       Wiadomości PAP
  A A A

Równe szanse. MEN: i małe, i duże szkoły mają szanse na dofinansowanie stołówek

Równe szanse. MEN: i małe, i duże szkoły mają szanse na dofinansowanie stołówek
Fot. PAP/L. Szymański
Uwzględnienie samorządowych postulatów pozwoli na wyrównanie szans na uzyskanie wsparcia finansowego zarówno przez małe, jak i duże szkoły - ocenia wiceminister Marzena Machałek.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” czeka na przyjęcie przez Radę Ministrów. Chodzi o szczegółowe zasady, na jakich będzie udzielane wsparcie samorządom na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

„W wyniku konsultacji kryteria merytorycznej oceny wniosków szkół zostały w znacznym stopniu przeformułowane i uwzględniają postulaty Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Uwzględnienie tych postulatów pozwoli na wyrównanie szans na uzyskanie wsparcia finansowego zarówno przez małe, jak i duże szkoły” – zapewnia wiceminister edukacji Marzena Machałek w odpowiedzi na interpelację poselską.

Jak wyjaśnia, przy dokonywaniu oceny merytorycznej będzie uwzględniana procentowa wartość wskaźnika zamożności jednostki samorządu terytorialnego, która prowadzi szkołę wnioskującą o udzielenie wsparcia finansowego.

„Pozwoli to na wsparcie w pierwszej kolejności szkół znajdujących się na mniej zamożnych obszarach Polski” – zaznacza Machałek.

Do oceny wprowadzono także kryterium „rodzaj realizowanego zadania”, najwyżej premiujące szkoły, które od podstaw organizują nową stołówkę szkolną lub nowe pomieszczenie przeznaczone do spożywania posiłków przez uczniów (jadalnię).

Z drugiej strony zastosowano kryterium „dotychczasowy sposób zapewnienia żywienia uczniów w szkole, z uwzględnieniem warunków lokalowo-technicznych posiadanych przez szkołę”, które ma służyć premiowaniu szkół już zapewniających żywienie uczniom na odpowiednim poziomie.

„Intencją projektodawcy było wprowadzenie rozwiązań umożliwiających maksymalnie wysokie wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w stworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunków do zapewnienia możliwości spożycia posiłku przez ucznia” – podkreśla wiceminister.

To dlatego wydatki ponoszone w ramach realizacji dofinansowanego zadania stanowią wydatki bieżące organów prowadzących. Oznacza to, że wkład własny organów prowadzących szkoły wynosić będzie co najmniej 20 proc. kosztów dofinansowanego zadania.

„Udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wymagałoby wysokiego wkładu własnego organów prowadzących szkoły - wynoszącego 50 proc. wydatków planowanych na realizację zadania” – wyjaśnia Marzena Machałek.

Wiceminister poinformowała, że po zakończeniu realizacji modułu 3 programu planowane jest przeprowadzenie ewaluacji, której celem będzie weryfikacja przyjętego w nim modelu interwencji, a także zaproponowanie „ewentualnych kolejnych rozwiązań”.

Od 1 września 2022 r. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia uczniom możliwości spożycia jednego gorącego posiłku dziennie oraz zapewnienia pomieszczeń umożliwiających bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków w szkole.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-01-22 11:47:58
kij: To jest chory pomysł. Jak najmniej zamożnym oferować wsparcie w tworzeniu stołówek generujących stałe koszty na które już dziś ich nie stać .Skąd potem sfinansować kierowniczki , intendentki ...itd.
Jedynym sensownym rozwiązaniem jest dopłata do posiłków przez rząd do cateringowego obiadu, jeżeli chcemy upowszechnić żywienie w szkole i obowiązki żywienia dzieci przez rodziców uczynić bardziej dostępnymi.
 
2019-01-22 08:19:20
mireko66: Oferując JST do 25 tys. zł na jadalnię i do 80 tys. zł na stołówki z kuchnią to pieniądze wystarczające na uzupełnienie zastawy i stolików, ale nie na przystosowanie pomieszczeń na stołówkę. O to chodzi, że JST chętnie poniosłoby te 50% kosztów inwestycyjnych. Bo przypomnę, że koszt przygotowania jadalni na 120 osób ze zmywalnią naczyń to ponad 600 tys. zł.
Czy wprowadzenie obowiązku zapewnienia gorącego posiłku bez pieniędzy nie jest naruszeniem art. 167 ust. 4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - koszty finansowania realizacji tego zadania przerzuca się na samorządy bez odpowiedniej zmiany w podziale dochodów publicznych oraz art. 9 ust. 8 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Kiedy wreszcie rząd zapewni dostęp do realnych funduszy na zadania inwestycyjne związane z oświatą? Przy tak długim czasie przebywania uczniów w szkołach, taki pełnowartościowy posiłek im się należy.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25